logo
Wtorek, 02 marca 2021 r.
imieniny:
Halszki, Heleny, Karola, Pawła, Radosława – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Pielgrzymka
materiał własny
 


Pielgrzymka

Wśród katolików bardzo popularne są pielgrzymki. Są one jakąś formą nabożeństwa, manifestacją pobożności, wędrówką pątników do miejsc kultu religijnego. Występują one nie tylko w chrześcijaństwie, ale i w innych religiach, prawda?

Pielgrzymki wiążą się sanktuariami. Ściągają do nich pątnicy, by odczuwalnie zjednoczyć się z bóstwem, wyprosić sobie łaski, miłosierdzie i przebaczenie, oddać cześć i dziękczynienie. Występują one w wielu religiach. Indie, Chiny, Japonia, Bliski Wschód posiadają niezliczoną ilość sanktuariów, świątyń i miejsc uważanych za święte, cieszących się do dnia dzisiejszego dużą frekwencją. Rzeki Ganges i Brahmaputra to "święte rzeki", gdzie wyznawcy braminizmu dokonują obrzędowych kąpieli i wrzucają prochy zmarłych. Wulkan Fudżi-jama (Japonia) jest "świętą górą", odwiedzaną przez tysiące pielgrzymów. Dla Żydów świętą górą jest Synaj, miejsce zawarcia przymierza Boga z Mesjaszem (Izraelem), oraz Syjon. Z czasem rozciągnięto tę nazwę na całą górę, a nawet na miasto Jerozolimę ("Córa Syjonu"). Kaaba, świątynia w Mekce, jest świętym miejscem muzułmanów, celem ich dorocznych obowiązkowych pielgrzymek.

Dla chrześcijan najważniejszym miejscem pątniczym stała się Ziemia Święta, a w niej Jerozolima i Grób Chrystusa. Zachowały się liczne szlaki wędrowne, słynne opowiadania i opisy pielgrzymek. Od II wieku pielgrzymki kierowały się także do Rzymu, do grobu apostołów, św. Piotra i Pawła. Trzecim najstarszym i najsłynniejszym ośrodkiem pielgrzymowania, aż do czasów nowożytnych, było sanktuarium św. Jakuba w Compostelli. Od późnego średniowiecza aż do naszych czasów najsłynniejszym sanktuarium maryjnym Europy jest Loreto we Włoszech. W naszych czasach ośrodkami pielgrzymek światowych są Lourdes i Fatima. Pątnicy chrześcijańscy są - na wzór Abrahama - "pielgrzymami w obcej krainie", w drodze "do ojczyzny niebieskiej", do "domu Ojca", do Chrystusa.

więcej na stronach www.salwatorianie.pl/pp

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
ks. Rafał Masaczyk SDS
Gdzie się udać najpierw w czasie depresji do psychologa czy do spowiedzi?
 
Katarzyna i Paweł Maciejewscy
Eucharystia zajmuje szczególne miejsce wśród ogromnego bogactwa modlitw, które proponuje wierzącym Kościół. „Eucharystia winna być naszą pierwszą modlitwą i jej szczytem” (o. J. Augustyn). Jest ona czymś nieporównywalnie ważniejszym niż jakakolwiek modlitwa, nabożeństwo. Jest wejściem w dialog, połączony ze zjednoczeniem się – Komunią – z osobowym, obecnym realnie Chrystusem. 
 
o. Włodzimierz Zatorski OSB
Dzisiaj przeżywamy oktawę Narodzenia Pańskiego, uroczystość Bożej Rodzicielki. Po spontanicznej radości, bo „Dziecię się nam narodziło”, „narodził się Zbawiciel”, przychodzi czas na refleksję: czym jest dla nas Boże Narodzenie? Jakie ma dla nas znaczenie? W Ewangelii św. Łukasz wskazuje na refleksję NMP: Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu (Łk 2,19). 
 
 
___________________
 
 reklama