logo
Środa, 06 lipca 2022 r.
imieniny:
Dominiki, Jaropełka, Łucji, Marii Teresy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania
 


O tym, że kapłani i osoby konsekrowane mają uobecniać Boga w służbie, budować relacje z ludźmi i ich jednoczyć mówił do uczestników Pielgrzymki Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania bp Andrzej Przybylski. Pielgrzymka ta odbywa się zawsze w drugą sobotę maja i jest także czasem wdzięczności za tych, którzy oddali się wyłącznej służbie Bogu. Za swoją drogę do kapłaństwa dziękowali też nowo wyświęceni diakoni diec. gliwickiej i opolskiej.

 

W homilii bp Andrzej Przybylski przypomniał za bł. kard. Stefanem Wyszyńskim, by nigdy nie zapominać, że „Maryja jest Matką księdza, a jej jedyny Syn jest najwyższym i wiecznym arcykapłanem, jedynym w pełni powołanym, kto może zrozumieć matki, ojców, siostry i braci osób powołanych jak nie Ona”.

 

Podziękował wszystkim za nieustanna modlitwę i wszelkie formy wsparcia dla osób powołanych i zachęcał ich, by byli nieustannie „stróżami dobroci i świętości kapłanów i konsekrowanych w modlitwie, ale i upomnieniu”.

Nawiązując do toczącego się procesu synodalnego, bp Przybylski podkreślił, że przypomina on, że jesteśmy wspólnotą, ze nikt w Kościele nie działa w pojedynkę, wiary i Kościoła nie można sprywatyzować, a Bóg jeżeli nawet powołuje do szczególnych zadań i daje charyzmaty, to zawsze we wspólnocie i do wspólnoty.

 

Kaznodzieja zauważył, że ludzie oczekują, by powołani byli świętymi kapłanami, zakonnicami, zakonnikami, by nie byli specjalistami od rzeczy tego świata, a promieniowali Bogiem, byli „szczególnym znakiem Boga na ziemi”.

Pielgrzymka odbyła się po raz 59., uczestniczyli w niej tradycyjnie najbliżsi osób powołanych oraz duchowni i świeccy członkowie stowarzyszeń, towarzystw i wspólnot wspierających powołania, ci, którym leży na sercu troska o Kościół.

 

Anna Puczkarska z parafii Chrystusa Miłosiernego w Inowrocławiu należy do wspólnoty modlących się o powołania kapłańskie. - Ta modlitwa jest bardzo potrzebna, nawet osoby, które rozeznają powołanie, nie zawsze mają wsparcie w rodzinie. Czasy są trudne, brakuje kapłanów – powiedziała uczestniczka pielgrzymki.

 

Z dziękczynieniem za święcenia przybyli dziś na Jasną Górę diakoni diec. opolskiej i diec. gliwickiej. Jak podkreślił dk. Denis Gach, przyjechali tutaj, By Matce Bożej powierzyć swoja drogę do kapłaństwa. – Pragniemy jak bł. kard. S. Wyszyński wszystko w naszym życiu postawić na Maryję. Prosimy nie tylko za siebie i nasze seminarium, ale o nowe powołania w naszej całej Ojczyźnie – powiedział diakon.

 

Mirosława Szymusik

jasnagora.com