Katolik.pl - Polityka Konstantyna Wielkiego
logo
Środa, 21 października 2020 r.
imieniny:
Celiny, Hilarego, Janusza, Jakuba Strzemię, Urszuli – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Amelia Pasternak
Polityka Konstantyna Wielkiego
materiał własny
 


Jaki wpływ na rozwój chrześcijaństwa miała polityka Konstantyna Wielkiego?

W 312r. - w sześć lat po obięciu władzy cesarskiej Konstantyn Wielki nawraca się na chrześcijaństwo (nawrócenie to nie powstrzyma go jednak przed dokonaniem zbrodni na członkach swojej rodziny i ludziach ze swego otoczenia, a sam  chrzest przyjmie dopiero na łożu śmierci). Rok później (313 r.) na mocy porozumienia między Licyniuszem a Konstantynem zwanego "edyktem mediolańskim" po trzech wiekach prześladowania lub (mniej lub bardziej rzeczywistej) tolerancji chrześcijan religia ta staje się religią legalną na Wschodzie i Zachodzie. Dodatkowo w tym samym roku Konstantyn udziela Kościołowi pomocy finansowej oraz przyznaje mu ulgi podatkowe. Już w 315 r. pojawiają się pierwsze symbole chrześcijańskie na monetach, co znakomicie wspiera upowszechnianie wierzeń chrześcijańskich przyczynia się do faktu stopniowego zanikania kultów pogańskich. Dodatkowo na przeszkodzie innowiercom staje zakaz składania prywatnych ofiar bożkom, uprawiania magii i wróżenia z wnętrzności zwierząt wydany w 318 r.

Przychylność władz cesarstw owocuje powstawaniem nowych miejsc kultu chrześcijańskiego: wkrótce w samym Konstantynopolu powstaną liczne kościoły, a Rzymie będzie 40 bazylik. W związku z uznaniem chrześcijaństwa pojawiają się też liczne zmiany w prawodawstwie cesarstwa: zakazuje się rozwodów, prostytucji, złego traktowania niewolników, jeńców i więźniów, więźniów, a niedziela zostaje ogłoszona dniem świątecznym. Chrześcijanie uzyskuja też prawo do sprawowania wyższych urzędów: od 323 r. mogą być konsulami, od 325 - prefektami Rzymu, a od 329 - prefektami pretoriom. Kościół uzyskuje też prawo dziedziczenia, a wyroki sądów biskupich są uznawane przez władze państwowe.

Kościół IV w. roztropnie wykorzystał przychylność Konstantyna, nie tracąc nic na swojej autentyczności. Dzięki temu że chrześcijaństwo stało się legalne mogło zacząc się dynamiczniej rozwijać stać się bardziej dostępne dla wszystkich i pozwoliło na poważny postęp w działalności misyjnej. Oczywiście nowa sytuacja Kościoła niosła za sobą pewne niebezpieczeństwa w razie wysuwania przez Konstantyna żądań odwzajemnienia się za łaskawość. Jednak w rezultacie "edyktu mediolańskiego" nie Konstantyn zmienił Kościół, lecz Kościół stopniowo zmienił cesarstwo, choć oczywiście nie obyło się bez pewnych kompromisów. Powoli tworzyła się nowa cywilizacja, która wypracowała równowagę między kulturą greko-łacińską a wartościami chrześcijańskimi.

Amelia Pasternak

 
Zobacz także
Amelia Pasternak
W roku 312 - w sześć lat po obięciu władzy cesarskiej Konstantyn Wielki nawraca się na chrześcijaństwo. Nawrócenie to nie powstrzyma go jednak przed dokonaniem zbrodni na członkach swojej rodziny i ludziach ze swego otoczenia, a sam chrzest przyjmie dopiero na łożu śmierci...
 
Amelia Pasternak
Rządy komunistycznej ideologii nad Chinami i jej stosunek do Kościoła katolickiego nie odbiegał w niczym od wzorców znanych już nam z innych krajów „demokracji ludowej”. Podobnie jak komuniści w europejskich krajach, również chińscy „towarzysze” w celu zniszczenia Kościoła, oprócz jawnych represji, sięgnęli do prób rozbicia go od wewnątrz. Instrumentem byli np. tzw. księża-patrioci...
 
Fr. Justin
Tradycja nakazuje, aby w w uroczystość Trzech Króli chrześcijanie znaczyli swoje drzwi początkowymi literami trzech mędrców. Jaki sens posiada ta tradycja?
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー