logo
Sobota, 26 września 2020 r.
imieniny:
Kosmy, Damiana, Justyny, Łucji – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Pomagamy ofiarom Koronawirusa w krajach misyjnych
 


Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, bp Jerzy Mazur 17 czerwca br. utworzył specjalny fundusz pomocowy dla misjonarek i misjonarzy, którzy zmagają się z trudnościami i problemami zrodzonymi przez pandemię w krajach misyjnych. Polscy misjonarze pracujący w Afryce, Ameryce Południowej i Azji otrzymali już z Dzieła Pomocy „Ad Gentes” jednorazową pomoc na zakup żywności, lekarstw oraz środków higieny osobistej i ochronnych (maseczki) w wysokości 2000 euro. Dociera ona za pośrednictwem misjonarzy do najbardziej potrzebujących.

 

Pandemia pogorszyła i tak już trudną sytuację ekonomiczną w wielu krajach misyjnych. Złe warunki higieniczne, brak lekarstw, środków dezynfekujących, maseczek oraz testów na koronawirusa; brak możliwości izolacji społecznej i konieczność podjęcia dorywczej pracy sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród najuboższej ludności.
W wielu krajach Ameryki Południowej sytuację pogarszają niepokoje społeczne, drożyzna i galopująca inflacja. W Afryce trudno nawet o zapewnienie środków ochrony dla misjonarek w szpitalach, porodówkach i ośrodkach zdrowia.


Polskie misjonarki i misjonarze pozostali na placówkach misyjnych, zdając sobie sprawę z zagrożeń i trudności, jakie się z tym wiążą. Pomagają najuboższym, korzystając z posiadanych zasobów. Dzielą się z miejscową ludnością żywnością. Szyją maseczki ochronne z prześcieradeł, rozdają mydło i uczą jak unikać zarażenia. Niestety, walka z koronawirusem jest walką Dawida z Goliatem. Brakuje wszystkiego: testów, lekarstw oraz środków higienicznych.


– Podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu co najmniej 2 000 000 złotych na pomoc dla najuboższych w krajach misyjnych – mówi bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W chwili obecnej już wysłano po 2000 euro do 292 placówek misyjnych.

 

– Pieniądze są przeznaczone na zakup lekarstw, żywności i środków higieny osobistej. Służą zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb osób ubogich. W wielu krajach afrykańskich problemem stała się możliwość zakupu mydła i środków dezynfekcyjnych. Nie ma ich nawet dla personelu w ośrodkach zdrowia. Za pieniądze z funduszu pomocowego misjonarze będą mogli również nabywać żywność, której brakuje wielu rodzinom. Będzie ona rozdawana wśród najuboższych oraz przekazywana do ośrodków dożywiania, prowadzonych na placówkach misyjnych – dodaje biskup.


Możemy wesprzeć Fundusz walki ze skutkami koronawirusa w krajach misyjnych przekazując ofiarę na konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes” Bank PeKaO S.A. I O. w Warszawie 66 1240 1037 1111 0010 1498 4506 lub wysyłając sms-a na numer 72 032 o treści „Misje” (2,46 zł z VAT). Zebrane pieniądze powiększą fundusz pomocowy.

 

o. Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. misji