Notice: Undefined index: D in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 16

Notice: Undefined index: M in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 17

Notice: Undefined index: IDK in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 18

Najwyższy przywilej Maryi

 

Jest to podstawowa prawda wiary, określona przez sobór ekumeniczny: Maryja została określona jako Theotókos, Deipara, czyli Boża Rodzicielka. Słowo to nie wymaga żadnej retoryki, jest wyrażeniem zdeklarowanych uczuć; posiada istotę rozwagi, odpowiedzialności, dogmatu, który odpowiada i jest adekwatny do swego znaczenia. Oznacza ono, że Bóg jest Synem Maryi podobnie jak każdy z nas jest synem swojej matki. Jeśli tak jest, to co można powiedzieć o każdej innej istocie, czego nie można by powiedzieć o Maryi? O Maryi można powiedzieć wszystko oprócz tego, że mogłaby narazić dobre imię Stworzyciela. On z pewnością mógłby stworzyć istotę idealną, cudowniejszą od niej; mógłby ją obdarzyć łaską, mocą, większym błogosławieństwem; ale w jednym punkcie Maryja przewyższa wszystkie możliwe istoty. Ona jest Matką swego Stworzyciela. I to jest najwyższe określenie, które ilustruje i łączy w sobie dwa przywileje Maryi: Jej świętość i wielkość.

J. H. Newman

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com