Notice: Undefined index: D in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 16

Notice: Undefined index: M in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 17

Notice: Undefined index: IDK in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 18

Rachunek sumienia


Jak wygląda nasza pobożność? Niech każdy z nas zrobi sobie rachunek sumienia i szczerze zapyta siebie, czy odnosi się do Maryi z uwielbieniem, ufnością, miłością, które każdy prawdziwy chrześcijanin winien jest Matce Chrystusa. Jeśli dostrzeżemy tu nasze niedoskonałości, powinniśmy skorygować nasze życie chrześcijańskie mówiąc: "Maryja będzie miała miejsce w mojej duszy i w mojej modlitwie. Musi mieć odpowiednie miejsce".

W pobożności katolików zauważamy pewien rozkwit: popatrzmy pod iloma imionami nasza pobożność oddaje cześć Maryi. Są to: imiona miejsc kultu Maryi (Matka Boża z Sacro Monte, z Caravaggio, z Lourdes, z Fatimy...). Jeszcze wiele innych imion łączy się z Maryją: Matka Boża od kwiatów, od świateł, od nocy, Matka Boża Anielska, Matka Boża grzeszników, chorych, młodzieży, żołnierzy itp.

Powróćmy jednak do wcześniejszej kwestii: jakie powinno być miejsce, które należy się rzeczywiście Maryi w naszej wierze? Zauważmy, że kult Maryi zakreśla coraz szersze kręgi, a w ostatnim czasie nabrał ogromnej ważności. Popatrzmy, ile jest uroczystości na Jej cześć, nie ma innego świętego, który miałby tak wiele uroczystości w kalendarzu, tyle modlitw w ciągu roku, co Matka Boża. Ile jest określeń, którymi czcimy Matkę Bożą? Najświętsza Panna, Macierzyństwo, Wniebowzięcie, Królewskość. Matka Boża zajmuje wysokie miejsce w modlitwach katolickich. Myślę, że wiecie, że w innych wyznaniach chrześcijańskich kult Maryi był odrzucany. Obecnie wydaje się , że również i oni zaczynają uznawać, że jeśli chce się czcić Chrystusa nie można zaniedbywać oddawania czci Najświętszej Maryi. Przyznają, choć z trudem i zawsze ze strachem, że oddawanie czci Maryi nie umniejsza czci Chrystusa.

G. B. Montini


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com