Notice: Undefined index: D in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 16

Notice: Undefined index: M in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 17

Notice: Undefined index: IDK in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 18

Duchowa skuteczność pobożności (3)

Dany przez Dziewicę przykład świętości skłania chrześcijan do wznoszenia oczu ku Maryi, "która świeci całej wspólnocie wybranych jako wzór cnót". Chodzi o ugruntowane cnoty ewangeliczne, jakimi są: wiara i wola podatna na słowo Boże (por. Łk 1, 26-38; 1, 45; 11, 27-29; J 2, 5); wielkoduszne posłuszeństwo (por. Łk 1; 38); szczera pokora (por. Łk 1, 48); troskliwa miłość (por. Łk 1, 39-56); rozważna mądrość (por. Łk 1, 29. 34; 2, 19. 33. 51); cześć dla Boga, która pobudza do ochotnego spełniania obowiązków religijnych (por. Łk 2, 21. 25-40. 51), do wyrażania wdzięczności za otrzymane dobrodziejstwa (por. Łk 1, 46-49), do składania darów w świątyni i do zanoszenia modlitw we wspólnocie Apostołów (por. Dz 1, 12-14); moc ducha na wygnaniu (por. Mt 2, 13-23), w boleści (por. Łk 2, 34-35. 49; J 19, 25); ubóstwo pełne godności i ufności pokładanej w Bogu (por. Łk 1, 48; 2, 24); czujna troska o Syna, poczynając od pokory żłóbka aż do hańby krzyża (por. Łk 2, 1-7; J 19, 25-27); troskliwa słodycz ducha (por. J 2, 1-12); dziewicza czystość (por. Mt 1, 18-25; Łk 1, 26-38), mocna i czysta miłość oblubieńcza. Zaiste, tymi cnotami przyozdobione zostaną te dzieci, które z mocnym postanowieniem wpatrują się w Jej przykład, by mogły przez naśladowanie wyrażać je w życiu. Wtedy tego rodzaju postęp w cnotach uzna się za następstwo i dojrzały owoc duszpasterskiej skuteczności, która pochodzi z kultu oddawanego Maryi.

MC 57


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com