Notice: Undefined index: D in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 16

Notice: Undefined index: M in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 17

Notice: Undefined index: IDK in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 18

Duchowa skuteczność pobożności (4)


Cześć dla Matki Chrystusa daje wiernym sposobność postępu w łasce Bożej, w którym to dążenie trzeba widzieć najwyższy cel wszelkiej działalności duszpasterskiej. Albowiem nie jest możliwe czcić należycie Maryję - Pełną łaski bez szanowania w samym sobie łaski Bożej, to jest przyjaźni Bożej, duchowej wspólnoty z Nim i zamieszkiwania Ducha Świętego. Ta łaska Boża do głębi oddziałuje na człowieka i upodabnia go do obrazu Syna Bożego (por. Rz 8, 29; Kol 1, 18). Kościół katolicki, opierając się na znajomości faktów potwierdzonych głosem wieków, uznaje w kulcie maryjnym skuteczną pomoc ofiarowaną człowiekowi, który zmierza do osiągnięcia pełni swojego życia. Maryja, nowa Niewiasta, jako najbliższa stoi przy Chrystusie - nowym Człowieku, w którego tajemnicy wyjaśnia się tajemnica człowieka. Maryja jest nam dana jako rękojmia, celem zapewnienia, iż Boży plan zbawienia ludzkości już się spełnił w osobie rodzaju ludzkiego, to znaczy w Niej.

MC 57


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com