Maryja i Józef


Pośród wszystkich świętych, Maryja i Józef są tymi, którzy pozostając prostymi i zwyczajnymi, stają się dla innych najtrudniejszymi do naśladowania. Tym samym ich życie jest jedyne w swej prostocie, w swym na pozór zwyczajnym wymiarze, bez żadnych niezwykłości. Życie tak anonimowe, że prawie niemożliwe do naśladowania, ale możliwe do podziwiania, rozważania i pogłębiania.

Pragnienie naśladowania ich to poważne zadanie: ubogacenie się tym, co w postaciach biblijnych jest tak bliskie Wcieleniu, Odkupieniu. Jest to poważne zadanie i powinno się je podejmować.

Jan Paweł II


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com