Notice: Undefined index: D in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 16

Notice: Undefined index: M in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 17

Notice: Undefined index: IDK in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 18

Anioł Pański


To słowo o modlitwie "Anioł Pański" będzie jedynie ponowieniem prostej, lecz gorącej zachęty, by - jeśli to możliwe - zachować zwyczaj odmawiania tej modlitwy. Nie wydaje się, by trzeba było ją odnawiać. Bowiem po tylu wiekach nadal trwa jej moc i piękno. Budowa jej zapożyczona z Pisma Świętego jest prosta, jej historyczny początek wiąże się z błaganiem o zachowanie pokoju, jej liturgiczny rytm uświęca różne chwile dnia. "Anioł Pański" nakłania do przypomnienia tajemnicy paschalnej, albowiem poznawszy Wcielenie Syna Bożego, prosimy, byśmy "przez Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania". Niewątpliwie niektóre zwyczaje, jakie tradycyjnie towarzyszyły odmawianiu modlitwy "Anioł Pański", zostały już zniesione lub pozostała jedynie niewielka ich część. Jednakże są to sprawy małej wagi. Cała wartość kontemplacji tajemnicy Wcielenia Słowa, znaczenie pozdrowienia anielskiego skierowanego do Najświętszej Dziewicy, błaganie o Jej miłosierne wstawiennictwo pozostają niezmienione. Chociaż zmieniły się czasy, dla większości ludzi nieodłączne są nadal pewne chwile dnia: rano, południe, wieczór, które określają rytm pracy i wzywają do przerwy na modlitwę.

MC 41


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com