Wypełniła wolę Boga

Czyż Najświętsza Panna wybrana, by z Niej zrodziło się dla nas zbawienie i stworzona przez Chrystusa, zanim On został stworzony w Jej łonie, nie czyniła woli Ojca, kiedy uwierzyła i z wiary poczęła? Najświętsza Maryja wypełniała wolę Ojca z całym oddaniem. Ważniejsze było dla Niej zostać uczennicą niż Matką Chrystusa. Była szczęśliwa, ponieważ zanim wydała na świat Syna, nosiła w łonie Mistrza. Była błogosławioną, ponieważ wysłuchała i urzeczywistniła słowa Boga. Cieleśnie Maryja jest tylko Matką Chrystusa, ale duchowo jest dla Niego zarówno Siostrą i Matką.

Święty Augustyn


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com