Duch Święty w życiu Maryi

Maryja jest świadectwem tego, co Duch Święty może uczynić w człowieku, kiedy odnawia jego duszę i kładzie w nim podwaliny nowego życia. Najświętsza Panna odpowiada z wiernym posłuszeństwem na każdą prośbę Boga, na każde poruszenie Ducha Świętego, jak potulna służebnica składa dar czystości Panu, jak troskliwa siostra zwraca uwagę na potrzeby innych; jako matka oddaje się cała osobie i misji swego Syna Odkupiciela. Staje się Jego doskonałą uczennicą i łączy się z Nim w osobliwej ofierze, która zmywa grzech i prowadzi do pojednania z Ojcem. Duch Święty oświetla Jej kroki w mrocznej wędrówce ku wierze, rozjaśnia każde słowo i każdy gest Syna, podtrzymuje Ją w bólu w czasie najwyższego ofiarowania na Górze Kalwarii. Po cierpieniu Krzyża, przedstawia Ją Panu w chwale.

Jan Paweł II


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com