Magnificat – doświadczenie Maryi

Aby zrozumieć dobrze tę świętą pieśń chwały, trzeba wziąć pod uwagę, że błogosławiona Najświętsza Panna Maryja śpiewająca o własnym doświadczeniu, została oświecona i pouczona Duchem Świętym, ponieważ nikt nie jest w stanie zrozumieć dobrze Boga, ani Jego słowa, jeśli nie jest mu to dane bezpośrednio dzięki łasce Ducha Świętego. Otrzymanie takiego daru od Ducha Świętego oznacza: doświadczyć, sprawdzić, odczuć. Duch Święty uczy doświadczenia tylko we własnej szkole, poza którą nie można się nauczyć niczego poza słowami i zwykłym gadulstwem.

Najświętsza Panna odczuwszy, że Bóg uczynił Jej wielkie rzeczy, chociaż pokorna, uboga i poniżana, została nauczona przez Ducha Świętego tej przebogatej sztuki i mądrości, według której Bóg jest Panem, który ma upodobanie wywyższać, co jest poniżone i poniżać wywyższone. Mówiąc krótko: niszczyć, co zostało zbudowane i odbudowywać, co zostało uszkodzone.

M. Luter


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com