Macierzyństwo Maryi jest powszechne
 

Maryja, która od początku bez zastrzeżeń ofiarowała się cała dziełu Syna, nie mogła nie przelać na Kościół, od jego początków, tego macierzyńskiego daru.

Po odejściu Syna, Jej macierzyństwo trwało w Kościele w formie matczynego pośrednictwa: wstawiając się za wszystkimi swoimi dziećmi, Matka współpracuje w dziele zbawienia Syna Odkupiciela świata. W efekcie Sobór naucza: "Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustająco aż po ostateczne ukoronowanie wszystkich wybranych".

Wraz z odkupicielską śmiercią Syna matczyne pośrednictwo służebnicy Pana osiągnęło wymiar uniwersalny, ponieważ dzieło odkupienia obejmuje wszystkich ludzi.

Jan Paweł II
 

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com