Notice: Undefined index: D in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 16

Notice: Undefined index: M in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 17

Notice: Undefined index: IDK in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 18

Maryja, Niewiasta nowa
 

Ty dałeś Najświętszą Dziewicę Maryję Chrystusowi,
Twórcy Nowego Przymierza
Za Matkę i pomocnicę,
Atakże uczyniłeś Ją początkiem nowego Ludu Bożego.
Ona bowiem, bez zmamzy poczęta
I ubogacona darami twej łaski,
Jest prawdziwie Niewiastą nową,
Pierwszą uczennicą nowego Prawa.
Ona jest Niewiastą pełniącą
Z weselem Twoją służbę,
Uległą głosowi Ducha Świętego,
Troskliwą strażniczką Twojego Słowa.
Dzięki swej wierze
Jest szczęśliwą Niewiastą,
Ubłogosławioną w swoim Potomku
I wywyższoną między pokornymi.
Jest to Niewiasta mężna w uciskach,
Wierna pod krzyżem swojego Syna,
Opromieniona chwałą w swoim odejściu do nieba.


Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com