Spraw bym płakał Twoimi łzami

Bolesna w płaczu,
Matka u stóp Krzyża,
Na którym zawisł Syn.
Pogrążona w śmiertelnym bólu
Cierpi w głębi duszy
Przenikniętej mieczem.
Jak ogromny jest ból
Błogosławionej między niewiastami,
Matki Syna jedynego!
Płacze Matka litościwa
Rozważając rany
Boskiego Syna Swego.
Któż może powstrzymać płacz
Przed Matką Chrystusa
Tak targanej bólem?
Któż nie odczuwa bólu
Przed Matką,
Która dźwiga śmierć Syna?
Za grzechy swego ludu
Widzi Jezusa w męczarniach
Ciężkich tortur.
Za nas patrzy na śmierć
Słodkiego Syna swego,
Samego, w ostatniej godzinie.
O Matko, Fontanno Miłości,
Uczyń bym żył Twym męczeństwem,
Uczyń bym płakał Twymi łzami.

Stabat Mater (sekwencja ze Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie)
 

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com