logo
Piątek, 22 stycznia 2021 r.
imieniny:
Dominiki, Mateusza, Wincentego, Anastazego  – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
o. Józef Augustyn SJ
Poznaj siebie
List
 


(C) LIST, Kraków


 

SPIS TREŚCI

Od autora

I. TRUDNY ŚWIAT NASZYCH UCZUĆ
1. Negatywne uczucia ­ jak je przeżywać?
2. Wewnętrzny niepokój w spotkaniu z bliźnim
3. Co robić z uczuciem zazdrości?
4. Nie akceptuję.
5. Nie umiem przyjąć inności bliźnich
6. Czy tolerować egoizm i arogancję innych?
7. W rozmowach czuję się skrępowana i sztuczna
8. Przed kim wypowiadać swoje uczucia?
9. Jak leczyć skłonności do urazów?
10. Na czym polega prawdziwa szczerość?
11. Czuję się nikomu niepotrzebny
12. Niewolnictwo ludzkich opinii
13. Pragnę podobać się innym
14. Ja jestem O.K., ty jesteś O.K.
15. Bardzo trudne noce
16. Gdy ktoś chce mnie dopasować do swoich wizji
17. Asertywne zachowania
18. Podejmowanie życiowych decyzji w krótkim czasie
19. Czy jestem zdrajcą?
20. Przemijanie budzi we mnie smutek
21. Przyjmować okruchy miłości
22. Zbuntowanie wobec życia
23. Sugerowanie innym rozwiązań w ważnych sprawach
24. Czy obmawianie może być usprawiedliwione?

II. KRUCHOŚĆ LUDZKIEJ MODLITWY
1. Jak odzyskać pragnienie modlitwy?
2. Czy dobrze się modlę?
3. Jak rozpoznać natchnienia Boże na modlitwie?
4. Moja modlitwa wydaje mi się bezowocna
5. Niezadowolenie z modlitwy
6. Szkoła przedłużonej modlitwy
7. Akty strzeliste
8. Modlitwa oparta na Biblii
9. Rozproszenia na modlitwie
10. Lenistwo i opór wobec modlitwy
11. Zmęczenie i modlitwa
12. Lęk przed Bogiem na modlitwie
13. Myśli nieczyste w czasie modlitwy

III. ŻYCIE DUCHOWE POŚRÓD CODZIENNOŚCI
1. Jak Bóg komunikuje się z ludźmi?
2. Życie duchowe pośród codziennego zmęczenia
3. Wielkie pragnienia duchowe
4. Oczyszczać, a nie niszczyć
5. Dobrze ukształtowane sumienie
6. Dialogowanie ze złem
7. Prawdziwe nawrócenie
8. Nie pamiętam obietnic złożonych Bogu
9. Jak często się spowiadać?
10. Cechy dobrego spowiednika
11. Rola postu w życiu duchowym
12. Jak dawać jałmużnę?
13. Jak nie być nawiedzoną?
14. Chrześcijańskie szkoły duchowości
15. Zaangażowanie apostolskie w młodości
16. Nawracanie bliźnich
17. Czy Bóg pragnie ludzkiego cierpienia?
18. Co naprawdę jest naszym krzyżem?
19. Trudności w nabożeństwie do Matki Najświętszej

 

OD AUTORA

Na łamach miesięcznika LIST od maja 1992r. ukazywała się regularnie (z wyjątkiem numerów specjalnych) rubryka Pytania i odpowiedzi, której Redakcja nadała z czasem podtytuł Poznaj siebie. Rubryka ta - jak wykazywały ankiety - cieszyła się dużym powodzeniem u Czytelników, stąd też Redakcja LISTU zaproponowała autorowi publikację książkową Pytań i odpowiedzi.

Pytania, na które autor odpowiadał, nie pochodziły bezpośrednio od Czytelników LISTU, ale od uczestników licznych spotkań i sesji, jakie prowadził Autor w Centrum Duchowości w Częstochowie oraz w innych domach rekolekcyjnych. Niektóre publikowane na łamach LISTU odcinki rubryki Poznaj siebie były dosłownym odtworzeniem treści zapisu magnetofonowego prowadzonych sesji. W niniejszej jednak publikacji wiele odpowiedzi autor przepracował, rozszerzył i uszeregował.

Książka Poznaj siebie nie jest bynajmniej zbiorem systematycznych wykładów na tematy zawarte w pytaniach. Jest ona raczej spontaniczną improwizacją autora na temat problemów postawionych w pytaniach. Jest oczywiste, iż szeroka i wyczerpująca odpowiedź na zadawane przez uczestników sesji pytania była najczęściej niemożliwa. Wiele pytań odzwierciedla bowiem niezwykle złożone, konkretne ludzkie problemy wyrażone nieraz zwięźle w kilku słowach czy zdaniach. Opisują one też nierzadko wielkie ludzkie dramaty i cierpienia. Stąd też w wielu z nich autor - zamiast szukać wyczerpującej odpowiedzi - raczej zachęca i pobudza pytającego do osobistego zaangażowania, ludzkiego i duchowego, w rozeznanie i rozwiązanie postawionego problemu. W niektórych odpowiedziach autor usiłuje też zrozumieć i zinterpretować samo pytanie. Często bowiem ważna jest nie tyle sama treść pytania, ile raczej motywacja, dla której zostaje ono zadane, a która ukryta jest najczęściej pomiędzy wierszami.

W udzielanych odpowiedziach autor zachęca często do korzystania z indywidualnej pomocy w ramach poradnictwa duszpasterskiego, kierownictwa duchowego, czy też - w szczególnie trudnych przypadkach - w terapii psychologicznej.

Niniejsza, pierwsza, część Poznaj siebie zawiera trzy rozdziały: I. Trudny świat naszych uczuć, II. Kruchość ludzkiej modlitwy oraz III. Życie duchowe pośród codzienności. Ponieważ pytania są często bardzo szerokie, odpowiedzi autora bywają najczęściej wielowątkowe. Stąd też treści poszczególnych rozdziałów zachodzą niekiedy na siebie, wzajemnie się uzupełniając i dopełniając. Druga część Poznaj siebie, która ukaże się za kilka miesięcy, będzie traktować o wychowaniu dzieci, rodzinie, małżeństwie oraz innych ważnych ludzkich sprawach.

W Poznaj siebie autor kładzie silny nacisk na całościowe - integralne podejście do człowieka. Nie można bowiem uporządkować świata swoich emocji i życia ludzkiego w ogóle bez odniesienia do modlitwy i życia duchowego. Z drugiej zaś strony nie można prowadzić autentycznego życia duchowego lekceważąc wymiar emocjonalny i psychiczny. Życie duchowe - w sposób szczególny zaś chrześcijańskie życie duchowe - posiada charakter "wcielony". Wielki Jubileusz narodzin Chrystusa daje nam szczególną okazję do przeżycia prawdy, że Bóg stał się człowiekiem po to, by człowiek mógł przyjąć Jego odwieczną miłość i dzięki niej zrozumieć siebie samego: zarówno swój wymiar emocjonalny - psychiczny, jak też zmysłowy - cielesny. W Jezusie odwieczny, niewidzialny Bóg staje się tak bardzo bliski każdemu z nas, iż możemy Go słuchać, oglądać, kontemplować, dotykać, a nawet spożywać. Poznając zaś Jezusa i powierzając Jemu nasze życie, zaczynamy dopiero w pełni poznawać siebie i rozumieć sens naszego życia.

 
Zobacz także
ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski
Ofiarowanie przez Niego własnego życia na Golgocie, nieopodal miejsca, gdzie wznosiła się świątynia jerozolimska, nasuwa nieuchronne skojarzenia z barankami, które w tej świątyni składano w ofierze, zwłaszcza z doroczną ofiarą baranka paschalnego. Ten motyw dominuje także w sprawowanej przez chrześcijan liturgii paschalnej. 
 
Przemysław Radzyński
Trudno się z nimi umówić. Bardzo zapracowani. Artyści. Ale udaje się. Spotykamy się na krużgankach kościoła franciszkanów w Krakowie. Jednego mężczyznę rozpoznaję bez problemu – to Adam Bujak, znany fotografik, który dokumentował m.in. pontyfikat Jana Pawła II. Drugi, nieco młodszy, to Jerzy Łudzik – konserwator zabytków. Ponieważ będzie to opowieść o Arcybractwie Męki Pańskiej, moi rozmówcy na ten czas staną się bratem Adamem i bratem Jerzym. Tak zresztą zwracają się do siebie w czasie naszej rozmowy. 
 
Fr. Justin
Jak można uzasadnić wiarę we wniebowzięcie Maryi?
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー