logo
Środa, 03 marca 2021 r.
imieniny:
Kingi, Kunegundy, Maryna, Tycjana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Ks. Andrzej Orczykowski SChr
Priorytety apostolskie instytutów życia konsekrowanego w Polsce
materiał własny
 


Skoro formacja ciągła jest ogólnym procesem odnowy i rozwoju obejmującym całą osobę zakonnika i całość instytutu, to przełożeni są odpowiedzialni za każdego członka swojej wspólnoty oraz za życie wspólnoty jako całości, tak; aby instytuty tworzyły środowisko przyjazne rozwojowi życia duchowego i braterskiej miłości, sprzyjające apostolskiej skuteczności działań każdego członka oraz każdego dzieła apostolskiego; aby troszczyły się o jakość życia zakonnego i ducha współpracy między różnymi formami posługi Kościołowi. Troska o wspólnotę przynosi wymierne skutki apostolskie, niesie dojrzałą odpowiedź na dar powołania oraz posiada walor apostolstwa sprzyjającego budzeniu nowych powołań(35). Bez gruntownej formacji, urobienia zakonników nie ma oddziaływania na otoczenie, a tym samym ich apostolstwo staje się mało skuteczne, bowiem zrozumienie idei apostolstwa i różnych form apostołowania należy do głównych zadań formacji. W ramach formacji powinno się szukać odpowiedniego dostosowania metod i celów pracy apostolskiej do aktualnych potrzeb Kościoła i społeczeństwa przy jednoczesnym dochowaniu wierności charyzmatowi założycieli oraz tradycjom później ukształtowanym, co ma prowadzić do odkrywania znaków czasu i nowych wyzwań(36).
 
 
ks. Andrzej Orczykowski SChr
 
***
 
Przypisy:
 
1 W Polsce jest ich ok. 31 tys.: 22,3 tys. zakonnic (w tym 1,4 tys. klauzurowych), 7,5 tys. zakonników (w tym 6,2 tys. księży zakonnych i ok.1,3 tys. braci) oraz ok. 1,1 tys. świeckich konsekrowanych. Ponadto 5,6 tys. polskich zakonników pracuje poza granicami Polski. Na liczbę tę składa się 2,2 tys. polskich sióstr posługujących za granicą: 524 na misjach, 461 w krajach dawnego Związku Radzieckiego, a ok. 1,3 tys. w innych krajach. Za granicą pracuje także 3,4 tys. polskich zakonników, w tym 663 na Wschodzie, w krajach dawnego bloku komunistycznego. W Polsce działa 100 żeńskich zgromadzeń zakonnych (tzw. czynnych, czyli prowadzących różne dzieła apostolskie) oraz 14 zakonów klauzurowych. Natomiast męskich zakonów i zgromadzeń jest 56. Ponadto w Polsce są 33 instytuty świeckie, zarówno powstałe w Polsce, jak też zagraniczne. Wyższe przełożone zgromadzeń żeńskich współpracują w ramach Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich, zaś zgromadzenia męskie w analogicznej – Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Przełożone zakonów kontemplacyjnych tworzą Konferencję Wyższych Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych, natomiast odpowiedzialne generalne instytutów świeckich tworzą Krajową Konferencję Instytutów Świeckich, zob. www.b16.pl/program/541,konsekrowani.html
 
2 Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, Idziemy naprzód z nadzieją. Życie konsekrowane w Polsce na początku nowego tysiąclecia (odtąd: INZN), Kraków 2003.

3 Por. P. Chmieliński, Idziemy naprzód z nadzieją. Rozmowa z ks. Czesławem Parzyszkiem SAC, Przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, „Życie Konsekrowane” (odtąd: ŻK) 4(42)2003, s. 91.

4 Joannes Paulus II, Adhortatio Apostolica Postsynodalis, De vita consacrata eiusque missione in Ecclesia ac mundo „Vita consecrata” (odtąd: VC), „Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale” (odtąd : AAS) 88 (1996), 377-486, n. 37.

5 INZN, s. 78.

6 Por. VC, 72.

7 Kapłaństwo i życie konsekrowane jako wspólnota życia i posługi z Chrystusem w: II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Pallottinum 2001, nr 21.

8 Codex Iuris Canonici auctoritatae Joannis Pauli PP. II promulgatus (odtad: CIC), AAS 75 (1983), pars II, 1-318 can. 675 § 2.

9 Por. VC, 6.

10 S. Urbański, Mistyka życia konsekrowanego w: A. Nowak (red.), „Vita consecrata”. Tekst i komentarze, Lublin 1999, s. 371.

11 Por. VC, 103.

12 INZN, s. 78.

13 Por. J. F. Castano, Il contesto ecclesiale della vita consacrata w: Autori vari, Il nuovo Diritto dei Religiosi, Roma 1984, p. 50.

14 CIC, can. 673.

15 A. Orczykowski, Profesja w: Encyklopedia religii PWN, Warszawa 2003, t. 8, s. 263.

16 CIC, can. 674.

17 CIC, can. 675 § 1.

18 J. Tupikowski, Zarys antropologii konsekracji, ŻK 1(39)2003, s. 98.

19 INZN, s. 79.

20 B. W. Zubert, Sens i zadania wspólnoty zakonnej, ŻK 4-5(3)94, s. 5.

21 CIC, can. 602.

22 V. Dammertz, La nuova figura del superiore w: Autori vari, Il nuovo Diritto dei Religiosi, Roma 1984, p. 148.

23 INZN, ss. 79-80.

24 Por. VC, 87.

25 J. Beyer, Il diritto della vita consacrata, Milano 1989, p. 308.

26 CIC, can. 653.

27 INZN, s. 80.

28 S. M. Pasini, Vita consacrata e consigli evangelici. Il concetto teologico-giuridico di „Vita Consacrata”, „Commentarium pro Religiosis et Missionariis” 77 (1996), pp. 162-163.

29 VC, 48.

30 VC, 109.

31 VC, 65.

32 INZN, s. 80-81.

33 VC, 68.

34 CIC, can. 661.

35 INZN, s. 81.

36 A. Orczykowski, Formacja permanentna w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, „Głos Towarzystwa Chrystusowego” 2/2005, s. 31.
 
     
 
poprzednia  1 2 3 4
Zobacz także
Mateusz Matyszkowicz
To prawda, że w rodzeniu i wychowywaniu dzieci dajemy najlepszy i najwspanialszy upust naszym twórczym potrzebom, ale efektem wszystkich zabiegów nie jest coś, co możemy nazwać naszym dziełem. Jesteśmy jak artyści, którzy niby tworzą, ale tak naprawdę nic nowego nie wychodzi spod ich pędzla – żadne nowe dzieło...
 
Mateusz Matyszkowicz
Bycie darem dla Boga i dla bliźnich w takim samym stopniu – chociaż w inaczej wyrażanej formie – odnosi się zarówno do małżeństwa i rodziny, jak do kapłaństwa czy życia konsekrowanego. Zadaniem chrześcijańskich rodziców jest fascynowanie swoich dzieci życiem w świętej miłości...
 
Dariusz Piórkowski SJ

Bóg nie jest ograniczony w komunikowaniu się z człowiekiem; nie musi czekać na specjalne okoliczności i czasy. Może zwracać się do nas, kiedy chce i jak chce. To raczej my uważamy, że Boga można spotkać tylko w określonych miejscach i czasach. Dlatego tak często mamy trudności z Jego rozpoznaniem.

 
 
___________________
 
 reklama