logo
Niedziela, 28 lutego 2021 r.
imieniny:
Ludomira, Makarego, Wiliany, Romana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Prymat biskupa Rzymu w Kościele
materiał własny
 


Prymat biskupa Rzymu w Kościele

Wydaje mi się, że prymat biskupa Rzymu nie jest prymatem nad Kościołem, że jego autorytet nie jest niczym nie ograniczony i absolutny.

Słusznie. Biskupowi Rzymu jako następcy apostoła Piotra przypada szczególna służba jedności. Jego prymat nie jest prymatem nad Kościołem, ale prymatem w Kościele; ma go jako głowa kolegium biskupów. Jego autorytet jest związany z zasadniczą strukturą Kościoła, tzn. z Ewangelią i tradycją kościelną, z sakramentalną i biskupią strukturą Kościoła; swoim autorytetem nie ma umniejszać lub zastępować autorytetu i odpowiedzialności biskupów, przeciwnie - ma je umacniać i ich bronić. Stąd Sobór Watykański I uczy, że Chrystus ustanowił urząd Piotrowy po to, by episkopat był jeden i niepodzielny, że w Piotrze ustanowił wieczną zasadę i widzialny fundament jedności wiary i wspólnoty.

I Kościołowi, i całemu chrześcijaństwu brakłoby czegoś, gdyby nie było urzędu Piotra, czegoś, co jest istotne dla Kościoła.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Fr. Justin
Cześć oddawana Maryi stalą się prawie cechą rozpoznawcza pobożności katolickiej. Niekatolicy wyrażają często obawę, by katolicka pobożność maryjna nie przeważyła tak dalece, że powstałoby niebezpieczeństwo usunięcia w cień Chrystusa. Czy Maryja ma swoje miejsce w Ewangelii?
 
Fr. Justin
Początki szkaplerza karmelitańskiego sięgają XII stulecia. Duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili życie modlitewne na górze Karmel w Palestynie. Nazywali się Braćmi Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel. Z powodu licznych prześladowań przenieśli się do Europy. Kościół, uznając regułę ich życia, dał prawny początek Zakonowi Karmelitańskiemu. Rozwijał się on szybko i promieniował przykładnym życiem swoich członków...
 
ks. Grzegorz Sokołowski
Wypada rozpocząć od rozróżnienia między ateizmem a niewiarą. Za ateizm uznawana jest postawa świadomego i umotywowanego odrzucenia Boga, zakłada ona zatem teoretyczne przeanalizowanie tego, co się przeżywa. Niewiara natomiast wiąże się ze sposobem życia charakteryzującym się obojętnością i praktycznym odrzuceniem Boga. 
 
 
___________________
 
 reklama