logo
Czwartek, 11 sierpnia 2022 r.
imieniny:

Luizy, Włodzmierza, Zuzanny, Klary, Marii – wyślij kartkę

Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Przepowiednie
materiał własny
 


Przepowiednie

Są tacy, którzy rozpowszechniają przepowiednie pochodzące z rzekomych objawień Matki Bożej. Te przepowiednie są przerażające w swej wymowie. Mówią o rychłym i tragicznym końcu świata oraz o okropnych cierpieniach całych narodów. Czy Kościół oficjalnie wypowiedział się na ten temat?

Kościół zawsze bardzo ostrożnie wypowiadał swój sąd o objawieniach prywatnych. Często występował przeciwko nadużywaniu domniemanych ukazań się Matki Bożej. Tylko tam, gdzie ujawnia się duch modlitwy, pokory i wiary, może być w ogóle sensowne przypuszczenie o nadzwyczajności wydarzenia. Tę nadzwyczajność muszą jednak potwierdzić zdarzenia, jakich absolutnie nie da się wytłumaczyć naturalnie. Nazywamy je cudami. Kościół także wobec nich przyjmuje postawę bardzo ostrożną. O cudzie można mówić jedynie tam, gdzie wyklucza się wszelką możliwość wytłumaczenia danego zdarzenia siłami przyrody. W każdym przypadku bada je wyczerpująco komisja naukowa.

Objawienia i inne interwencje nadprzyrodzone zawsze występowały w Kościele, który kierował się wobec nich wskazówką Pawła apostoła: "Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła" (l Tes 5, 19-22). A jeszcze przed Pawłem Jezus przestrzegał, że mogą powstać fałszywi prorocy, którzy czyniąc znaki i cuda usiłują zwodzić nawet wybranych (por. Mt 7, 15-20; Łk 6, 43-45).

W żadnym wypadku Maryja nie może pracować przeciw Kościołowi swego Syna. Jeśli wypowiedź "zjawy" jest w konflikcie z treścią objawienia Bożego albo z nauką Kościoła, to jest to oczywiście znak nieprawdziwości danego "objawienia" prywatnego - znak, że jest ono fałszem, świadomym lub nieświadomym.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Małgorzata Baran
Uprawnienie do obrony realizuje się, poprzez możliwość wglądu do akt sprawy. Prawo w can.1598 §1 przewiduje, że po zebraniu dowodów, sędzia pod sankcją nieważności, musi dekretem zezwolić stronom i ich adwokatom, aby w kancelarii trybunału przejrzeli akta, które nie są im jeszcze znane; co więcej również adwokatom, którzy o to proszą można dać odpis akt...
 
Małgorzata Baran
Przed II wojną światową ludzkość liczyła 4 miliardy, dziś już jest nas ok. 6 miliardów. Metropolie, miasta i wioski rosną, a procentowo także cmentarze. Czy nie trzeba będzie stosować kremacji dal? Dzisiaj przeznacza się olbrzymie połacie coraz bardziej drogocennej ziemi pod "coś", co z natury "obraca się w proch". Co sądzi o tym Kościół?
 
ks. Tadeusz Guz
Wszechwiedza Najwyższego dotyczy także czynów człowieka, bowiem Bóg zna je wszystkie, jak powie psalmista: On ukształtował serce każdego z nich i zważa na wszystkie ich poczynania (Ps 33,15) – i jest to absolutna przedwiedza, tzn. zanim człowiek dokona czegoś, jest to wiadome Bogu. Ale ta przedwiedza Boga nie oznacza predestynacji do danego czynu, tzn. Bóg nie zmusza człowieka ani do czynu dobrego, ani do złego, lecz inspiruje zawsze do czynienia dobra...
 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm