logo
Sobota, 05 grudnia 2020 r.
imieniny:
Kryspiny, Norberta, Sabiny, Geralda – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp
Przypatrzmy się powołaniu naszemu
materiał własny
 


 
Program Duszpasterski dla Kościoła w Polsce
na rok liturgiczny 2006/2007
 
 „Przypatrzmy się powołaniu naszemu” - to tytuł wydanego w tych dniach Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny 2006/2007. Jego tematem przewodnim jest powołanie do świętości. Plan, którego realizacja rozpoczyna się w I niedzielę Adwentu, jest częścią ramowego programu na lata 2006-2010, zatytułowanego: „Kościół niosący Ewangelię nadziei”.
 
„Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym” Soboru Watykańskiego II mówi o konieczności rozpoznawania przez Kościół znaków czasu (por. nr 4) i ciągłego wyjaśniania ich w świetle Ewangelii. Dostrzegając znaczenie i aktualność takiego myślenia, Kościół w Polsce już przed Soborem Watykańskim II opracowywał specjalne Programy Duszpasterskie, mające dopomóc kapłanom w ich pracy duszpasterskiej i skutecznej ewangelizacji.
 
Komisja Duszpasterstwa Ogólnego działająca przy Episkopacie Polski pod przewodnictwem ks. abpa Damiana Zimonia każdego roku opracowuje tzw. Program Duszpasterski na dany rok liturgiczny dla Kościoła w Polsce. Jej zadaniem jest „odczytywanie znaków czasu i programowanie odpowiednich działań pastoralnych”, aby dobrze wypełnić polecenie Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15).
 
Ksiądz abp Damian Zimoń w komentarzu do wydanego dokumentu napisał m.in.: „Nowa ewangelizacja w Polsce, w pierwszych latach trzeciego tysiąclecia powinna nawiązywać do nauczania Jana Pawła II (...), próbę odczytania na nowo dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz znaków czasu na współczesnym etapie historii zbawienia w całym Kościele, zwłaszcza w Europie. Myślę tu o adhortacjach apostolskich Novo Millenio Inneunte (2001) i Ecclesia in Europa (2003)“.
 
W Programie Duszpasterskim na rok liturgiczny 2006/2007 umieszczono także przemówienia Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane do biskupów polskich w czasie ostatniej wizyty Ad limina apostolorum w 2005 roku oraz homilie i przemówienia wygłoszone podczas I pielgrzymki do Polski w 2006 roku. 
Z tych wszystkich dokumentów wynika, że dziś jeszcze raz, na nowo trzeba głosić wszystkim ludziom dobrej woli Ewangelię nadziei.
 
Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Episkopatu Polski zaproponowała zatem, by Program Duszpasterski na najbliższy rok liturgiczny 2006/2007 koncentrował się wokół hasła: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”.
 
 
 
1 2  następna
Zobacz także
Michał Gryczyński
Jezus przybył do Jerozolimy nie jako pielgrzym, lecz jako Król, przyjmując świadomie symbole monarchy i odbierając hołdy od wiwatujących tłumów. Słano płaszcze, pozdrawiano Go gałązkami palmowymi jako Syna Dawidowego i wznoszono okrzyki triumfalne. A On jechał na osiołku jako Ten, który przychodzi w imię Pańskie...
 
Michał Gryczyński
Kościół ma głosić prawdę Bożą, zdrową, nieskażoną naukę, która doprowadzi jego członków do pełni zbawienia w Chrystusie. Nie dziwi więc wielka troska ludzi Kościoła wszystkich wieków o zachowanie depozytu wiary od wszystkiego, co mogłoby go deformować, rozwadniać lub wypaczać. 
 
Michał Gryczyński

Tak wiele mam pytań, rodzi się pokusa buntu i odrzucenia Bożej Miłości, bo wydaje się, że wtedy życie stanie się łatwiejsze. Czytam wówczas opis walki Jakuba z aniołem (Bogiem?) z Księgi Rodzaju, czytam wówczas dzieła błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty albo wypowiedzi innych świętych, którzy przeżywali podobne trudności. Wiem (z wiary), że sprzeczności w świecie, niewierności ludzi postawionych na świeczniku, powodzenie życiowe oszustów i bandytów zawsze będą wywoływały bunt, będą rodziły trudne pytania.

 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー