logo
Czwartek, 02 lutego 2023 r.
imieniny:
Kornela, Marii, Mirosława – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

„Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?" Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników" (Mk 2, 16-17).

 

Na innym miejscu Jezus powiedział: „Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: Zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników” (Łk 7, 31-35).

 

Wszystkim ludziom nie można dogodzić. Zawsze znajdą się tacy, co będą narzekać i okazywać swoje niezadowolenie. Pan Jezus sam to na Sobie doświadczył. W Swoim ziemskim życiu Jezus cały czas napotykał się z niechęcią i opozycją i to samo zapowiedział swoim uczniom: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15, 20). Wszyscy apostołowie byli prześladowani i nic dziwnego, że Jego Kościół również był, jest i będzie prześladowany. Ci co prześladują wyznawców Chrystusa najczęściej są uwikłani we własne grzechy i chętnie będą słuchać oraz wierzyć w różne odpowiadające im kłamstwa. Wystarczy przypatrzeć się temu, czym oni się interesują i co lubią czytać; plotki i jakieś niedorzeczne teorie, których jest pełno w różnych czasopismach i programach telewizyjnych.

 

W tym gąszczu różnych kłamstw i półprawd wielu się pogubiło. Mało kto zdaje sobie sprawę, że jesteśmy manipulowani, że jest to celowe działanie pewnych ludzi, którzy w ten sposób urabiają publiczną opinię. W tym zalewie różnych „prawd”, niezmienne i obiektywne prawdy głoszone przez Kościół zaczynają być widziane jako jedne z wielu, niekoniecznie słuszne i prawdziwe. I o to tu właśnie chodzi, aby ukazać, że wszystko jest względne, że tak naprawdę nie ma żadnych absolutnych, powszechnych prawd, zobowiązujących nas w sumieniu do takiego, a nie innego życia i działania. Dla wielu ludzi taka postawa jest wygodna.

 

Chrystus i Jego Kościół jednak wzywa do nawrócenia i prawego życia, a tego nie chcą uczynić. Szukają wiary bez dogmatów, a Chrystusa bez krzyża. Tylko ludzie uczciwi i mądrzy znajdą prawdę. Być dzieckiem mądrości, to być posłuszny Matce - Kościołowi. „Kto słucha Kościoła, nie błądzi”.

 

diakon Franciszek
diakonfranciszek@gmail.com

 

***

 

Bóg pyta:

Czemu wyliczasz moje przykazania i masz na ustach moje przymierze ty, co nienawidzisz karności i moje słowa rzuciłeś za siebie?
Ty widząc złodzieja, razem z nim biegniesz i trzymasz z cudzołożnikami. W złym celu otwierasz usta, a język twój knuje podstępy. Zasiadłszy, przemawiasz przeciw swemu bratu, znieważasz syna swojej matki. Ty to czynisz, a Ja mam milczeć?
Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy
.
Ps 50, 16-21

 

***

 

KSIĘGA III, O wewnętrznym ukojeniu
Rozdział XXXVI. PRZECIWKO BŁAHYM SĄDOM LUDZKIM


1. Synu, zostaw serce na zawsze w Panu i nie bój się sądów ludzi, jeżeli w swoim sumieniu jesteś sprawiedliwy i niewinny. To dobro, to szczęście takie cierpienie i nie jest za ciężkie dla serca pokornego, które Bogu ufa więcej niż sobie 2 Kor 1,9.

Kto wiele mówi, mało mu wierzyć należy. Ale i wszystkim dogodzić niepodobna. Na przykład Paweł, choć starał się o względy wszystkich i stał się wszystkim dla wszystkich 1 Kor 10,33; 9,22, przecież niewiele sobie robił z tego, że dnia jednego ludzie postawili go przed sądem 1 Kor 4,3.

2. Działał dla zbudowania i dla dobra innych, ile umiał i ile mógł, ale nie mógł zapobiec temu, że inni go sądzili i potępiali.

Wszystko więc polecił Bogu, który wie wszystko, a sam cierpliwością i pokorą bronił się przed tymi, co źle o nim mówili, zarzucali mu rzeczy kłamliwe Ps 63(62),12 i nieuzasadnione i z upodobaniem je rozsiewali. Czasem jednak publicznie odpowiadał, aby milczenia jego źle sobie nie tłumaczyli ludzie prości Dz 26,1-29.

3. A kimże ty jesteś, że boisz się drugiego śmiertelnego człowieka? Iz 51,12. Dziś jest, a jutro już go nie widać 1 Mch 2,63. Boga się bój Syr 34,15, a ludzi się nie lękaj. Cóż może ci zrobić ktoś słowami i oszczerstwem? Sobie raczej szkodzi, nie tobie, nie uniknie sądu Bożego Rz 2,3, choćby był nie wiem kim Tb 4,6.

Ty miej zawsze przed oczyma Boga i odmawiaj walki na kłótliwe słowa 2 Tm 2,14. A jeśli ci się wydaje teraz, że jesteś pokonany i pokrzywdzony, choć na to nie zasłużyłeś, nie trać godności i nie umniejszaj swojej nagrody niecierpliwością, ale raczej spoglądaj ku mnie do nieba, bo ja mam moc, żeby cię wyrwać z każdej krzywdy i poniżenia i oddać każdemu według jego czynów Mt 16,17; Rz 2,6.

 

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

***

KRÓL I KAT

Dobry człowiek, jako król, szuka kogo wieńczyć;
Zły podobny do kata, szuka kogo męczyć.

Adam Mickiewicz

***

Nigdy nie łap spadającego noża.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'  

Patron DniaOfiarowanie Pańskie

Drugi dzień lutego, który jest świętem Ofiarowania Dzieciątka Jezus w świątyni, jest także świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. Inną nazwą tego popularnego święta jest Matki Boskiej Gromnicznej. Czterdzieści dni po narodzinach Dzieciątka, Maryja i Józef zanieśli Je Panu, jak nakazywało Prawo Mojżeszowe. Przynieśli ze sobą parę gołębi, dar składany zazwyczaj przez biednych. Prawo Mojżeszowe nakazywało, aby pierworodnego ofiarowywać Bogu, a także aby czterdziestego dnia po urodzinach dziecka matka złożyła ofiarę oczyszczenia z niewinnej krwi: owieczki lub młodego gołębia lub, jeśli jest biedna, pary młodych gołębi albo turkawek.

W czasie ofiarowania i oczyszczenia był w świątyni sprawiedliwy i bogobojny mąż zwany Symeonem. Rozpoznał on w dziecku Mesjasza i biorąc je w ramiona oświadczył, że On Zbawcą, Światłem Narodów i Chwałą Izraela. Tego dnia święci się świece, które symbolizują człowieczeństwo przyjęte przez Syna Bożego i oznaczają, że Jezus Chrystus jest prawdziwym światłem świata.

jutro: św. Błażeja

wczoraj
dziś
jutro