logo
Sobota, 06 marca 2021 r.
imieniny:
Kolety, Jordana, Marcina, Róży, Wiktora – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
 

"Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie" (Mk 6, 7-8)

 

Dlaczego? Misjonarze nie powinni się martwić o swoje utrzymanie i o rzeczy, które z sobą mogliby zabrać. Na tym przecież ucierpiałaby Jego Ewangelia. Im mniej materialnego balastu, tym większa mobilność i skuteczność misjonarza. Apostołowie mają polegać na dobrowolnych ofiarach wiernych i pogodzić się z niewygodami i trudami związanymi z głoszeniem Ewangelii. Dlatego też Jezus powiedział: „Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie” (Mk 6, 10).

 

Jezus nie chce, aby chodzili od domu do domu, szukając lepszego miejsca czy wygodniejszej kwatery, tracąc przy tym czas, który mogliby poświęcić ewangelizowaniu ludzi.

 

Jezus dla siebie wybrał drogę skrajnego ubóstwa, aby w ten sposób zapewnić największą skuteczność swojej ewangelizacji i tą samą drogę zaleca swoim apostołom. Chociaż Mistrza nie dościgniemy, to jednak wszyscy jesteśmy w stanie sprawy ducha i zbawienia postawić na pierwszym miejscu. On sam wtedy zatroszczy się o to, co będzie konieczne do życia: „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko, (rzeczy materialne), będzie wam dodane” (Mt 6, 33).


diakon Franciszek
diakonfranciszek@gmail.com

 

 ***

Biblia pyta:

Czy współżyć będzie wilk z jagnięciem? Podobnie grzesznik ze sprawiedliwym?
Jakiż pokój być może między hieną a psem i jakiż pokój być może między bogatym a ubogim?

Syr 14, 17-18

***

KSIĘGA III, O wewnętrznym ukojeniu
Rozdział LVI. O TYM, ŻE POWINNIŚMY ZAPOMNIEĆ O SOBIE I NAŚLADOWAĆ CHRYSTUSA W DŹWIGANIU KRZYŻA 


1. Synu, o ile zdołasz oddalić się od siebie, o tyle zbliżysz się do mnie. Nic nie żądać od świata - to znaczy znaleźć wewnętrzny spokój, a opuścić siebie samego znaczy złączyć się z Bogiem. Chcę cię nauczyć doskonałego zaparcia się siebie i oparcia się na mojej woli bez sprzeciwu i bez wykłócania się o swoje.

Idź za mną Mt 9,9; Mk 2,14; Łk 5,27 - jam jest droga, prawda i życie J 14,6. Bez drogi nie ma poruszania się naprzód, bez prawdy nie ma rozeznania, bez życia nie ma życia. Jam jest droga, którą iść powinieneś, prawda, której masz zawierzyć, życie, któremu masz zaufać 

Jam jest droga niewzruszona, prawda nieskażona, życie - wieczność nieskończona. Jam droga najprostsza, prawda najwyższa, życie szczęśliwe, życie prawdziwe 1 Tm 6,19, życie właściwe. Jeżeli będziesz szedł moją drogą, poznasz prawdę, a prawda cię uwolni J 8,31-32 i pozwoli osiągnąć życie wieczne 1 Tm 6,12.

2. Jeżeli chcesz wejść do żywota, zachowuj przykazania Mt 19,17. Jeżeli chcesz poznać prawdę, uwierz we mnie. Jeżeli chcesz być doskonały, sprzedaj wszystko Mt 19,21. Jeżeli chcesz być moim uczniem, zaprzyj się samego siebie Mt 16,24. Jeżeli chcesz osiągnąć życie szczęśliwe, odwróć się od obecnego życia.

Jeżeli chcesz być wywyższony w niebie, uniż się na ziemi. Jeżeli chcesz ze mną królować, nieś ze mną krzyż Mt 16,24; Łk 9,23. Bo tylko słudzy krzyża znajdują drogę szczęścia i światłości Mt 7,14.

3. Panie Jezu, jako że życie Twoje było surowe i nie uznane przez świat, daj mi łaskę naśladowania Ciebie w zgodzie na ten brak uznania. Bo sługa nie jest większy od swego pana J 13,16; 15,20, a uczeń od nauczyciela Mt 10,24; Łk 6,40.

A więc niech sługa Twój uczy się Twojego żywota, bo w tym jest zbawienie i świętość prawdziwa. Cokolwiek czytam albo słyszę poza tym, nie bawi mnie ani w pełni zachwyca.

4. Synu, skoro to czytałeś i uświadomiłeś sobie, postępuj jeszcze tak samo i bądź błogosławiony J 13,17. Kto zna moje przykazania i zachowuje je, ten tylko mnie miłuje i ja go miłuję, i odsłonię przed nim siebie samego J 14,21, i sprawię, że zasiądzie ze mną w Królestwie mego Ojca Ap 3,21.

5. Panie Jezu, jak rzekłeś i obiecałeś, niech się tak stanie, a ja obym tylko na to zasłużył. Przyjąłem, przyjąłem krzyż z ręki Twojej, poniosę go, poniosę aż do śmierci, jako mi nakazałeś. To prawda, że życie dobrego zakonnika jest krzyżem, ale krzyż ten prowadzi do raju. Dzieło rozpoczęte, nie można się cofnąć, nie wolno go porzucić.

6. Dalejże, bracia, idźmy razem, Jezus będzie z nami. Dla Jezusa przyjęliśmy ten krzyż, dla Jezusa wytrwamy pod krzyżem. On nam pomoże, on nas poprowadzi, on nas wyprzedzi.

Oto nasz Król kroczy przed nami, On będzie nas osłaniał w walce. Idźmy za Nim mężnie, niech nikt się nie lęka 2 Krn 32,7, jesteśmy gotowi dzielnie zginąć w walce 1 Mch 3,59; 9,10, bo ucieczka od krzyża przyniosłaby hańbę naszej wojennej sławie.

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

***

DLACZEGO KŁAMIE?

Szatan, choć sobie mądrość i siłę przyznaje,
Wie, że kłamie, i wiary sam sobie nie daje;
Dlatego rad śród ludzi zdania swoje szerzyć.
By je słysząc z ust cudzych, mógł im sam uwierzyć.

Adam Mickiewicz

***

Unikaj używania wymyślnych słów.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'  

Patron DniaŚw. Koleta
 dziewica

Św. Koleta (Nicolette Boilet) urodziła się we Francji, w roku 1381. Po śmierci rodziców, w wieku 22 lat, została pustelnicą żyjącą według reguły trzeciego zakonu św. Franciszka. Po czterech latach została natchniona do wprowadzenia surowej reguły w zakonie klarysek. Za zgodą papieża Benedykta XIII podjęła się misji reformy trzeciego zakonu św. Franciszka. Św. Koleta jako generalna przełożona zakonu podróżowała po całej Francji, Sabaudii i Niemczech, zakładając nowe lub reformując istniejące zakony. W ciągu czterdziestoletniej działalności musiała przezwyciężyć wiele duchowych i fizycznych trudności; efektem tej pracy było ustanowienie siedemnastu nowych klasztorów. Śmierć zastała tę świętą i niestrudzoną pracownicę Bożą w Gandawie w roku 1447.

jutro: św. Perpetuy i Felicyty

wczoraj
dziś
jutro