Chanel Santini KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierzących, wątpiących i poszukujących
logo
Niedziela, 05 kwietnia 2020 r.
imieniny:
Ireny, Katarzyny, Kleofasa, Wincentego – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
 

  

***

Człowiek pyta:


Jakże ja mogę przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? Jak mogę złorzeczyć, komu nie złorzeczy Pan?
Lb 23,8

Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż On powie coś, a nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmił?
Lb 23,19

***

Przysłowia Salomona, Prz 12

1. Kto napomnienie lubi, kocha mądrość, kto nagan nie znosi, jest głupi.
2. Dobry znajdzie łaskę u Pana, człowiek o złych zamiarach - potępienie.
3. Nieprawością nikt się nie utwierdzi, a korzeń prawych się nie poruszy.
4. Koroną męża jest dzielna żona, a próchnicą jego kości - bezwstydna.
5. Sprawiedliwych zamiary uczciwe, zamysły nieprawych podstępne.
6. Słowa niewiernych - zasadzką na cichych, usta rzetelnych są dla nich ratunkiem.
7. Powaleni nieprawi - przepadli, a stoi dom sprawiedliwych.
8. Doznaje pochwał człowiek za rozwagę, przewrotny będzie w pogardzie.
9. Lepiej być prostym, ale mieć pracę, niż pysznić się nie mając chleba.
10. Prawy uznaje potrzeby swych bydląt, a serce nieprawych okrutne.
11. Kto ziemię uprawia, nasyci się chlebem, kto ściga ułudy - z rozumu obrany.
12. Występny w złu szuka ostoi, sprawiedliwych korzeń jest bezpieczny.
13. Z winy swych ust nieprawy w potrzasku, mąż prawy uniknie nieszczęścia.
14. Każdy się syci owocem swych ust, czyn rąk człowieka odda mu zapłatę.
15. Głupi uważa swą drogę za słuszną, ale rozważny posłucha rady.
16. Głupi swój gniew objawia od razu, roztropny ukryje obelgę.
17. Prawdomówny mówi, co słuszne, a świadek fałszywy - oszustwo.
18. Nierozważnie mówić - to ranić jak mieczem, a język mądrych - lekarstwem.
19. Prawdomówny język trwa wieki, a chwilkę - język kłamliwy.
20. W sercu knujących zło - podstęp, u doradzających pokój - radość.
21. Nie spotka zło żyjących uczciwie, ale u grzesznych pełno nieszczęścia.
22. Wstrętne dla Pana są usta kłamliwe, lecz w prawdomównych ma upodobanie.
23. Rozumny swą wiedzę ukrywa, serce niemądrych głosi głupotę.
24. Ręka gorliwych zdobędzie władzę, a leń pracować musi pod batem.
25. Smutek przygnębia serce człowieka, rozwesela je dobre słowo.
26. Sprawiedliwy od innych szczęśliwszy, droga niewiernych prowadzi do zguby.
27. Lenistwo nie złowi zwierzyny, ludzka pilność - cennym bogactwem.
28. Na drodze prawości jest życie, kroczenie po niej jest nieśmiertelnością.

***

NOCNY PTAK

Szatan w ciemnościach łowi; jest to nocne zwierzę;
Chowaj się przed nim w światło: tam cię nie dostrzeże.
Adam Mickiewicz

***

Nigdy nie zapominaj, że największa potrzebą emocjonalną człowieka jest potrzeba akceptacji.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia' 

Patron Dniaśw. Wincenty Ferreriusz
kapłan, patron budowlanych

Ten znakomity dominikanin urodził się w Walencji w Hiszpanii 23 stycznia 1357 roku. Ukończywszy nauki zaczął prowadzić wykłady z filozofii. Znalazłszy się w Barcelonie kontynuował swoje obowiązki scholastyczne, jednocześnie poświęcił się głoszeniu Ewangelii. Doktorat uzyskał w Leridzie, słynnym uniwersytecie katalońskim. Potem sześć lat pracował w Walencji i doskonalił się w życiu chrześcijańskim. W roku 1390 musiał towarzyszyć kardynałowi Piotrowi de Luna do Francji, ale wkrótce powrócił do kraju.

W schizmie papieskiej stał po stronie papieży awiniońskich; na soborze konstancjańskim skutecznie nawoływał do jedności. Nie przyjął żadnych godności kościelnych, nawet kapelusza kardynalskiego; jego gorącym pragnieniem było zostać misjonarzem. Kiedy jego marzenie ziściło się, rozpoczął dzieło, które uczyniło go sławnym. Głosił słowo Boże we wszystkich prowincjach Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, w Niemczech, we Flandrii, w Anglii i w Irlandii. Efektem tego były liczne i cudowne nawrócenia. Mimo, że Kościół był wówczas rozdarty przez wielką schizmę, świętego przyjmowali uroczyście wierni w obu "państwach" kościelnych. Został nawet zaprowadzony do mahometańskiej Granady, gdzie z dużym powodzeniem głosił Ewangelię. Dożył końca wielkiej schizmy i wyboru na papieża Marcina V. Dokonawszy wspaniałego dzieła, zmarł 5 kwietnia 1419 roku.

jutro: św. Marcela

wczoraj
dziś
jutro