Chanel Santini KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierzących, wątpiących i poszukujących
logo
Niedziela, 05 kwietnia 2020 r.
imieniny:
Ireny, Katarzyny, Kleofasa, Wincentego – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
 
Święty Józef jest patronem, który uczy odkrywać radość serca w trudnym czasie!

Umiał tak patrzeć na swoje życie i otaczającą go rzeczywistość, że dostrzegł dyskretnie udzielającą się mu Bożą Łaskę! Nie przegapił, nie zagadał, nie zagłuszył jej!
 
Niewątpliwie, śpiewał Bogu w swoim sercu przez całe swoje życie! Jak król Dawid…
 
Patrzył z miłością – na otaczającą go rzeczywistość, na innych (Żona, Dziecko). Nie pojmował rozumem, bo Bóg go uczynił świadkiem spraw nie tak łatwo pojmowalnych, ale serce oddane Bogu, umiało przyjąć niezwykłe drogi Bożej Łaski! (zob. Mt 1,16.18-21.24a; Łk 2,41-51a; Rz 4,13.16-18.22; Ps 89,2-5.27.28; 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16).

Święty Józefie, módl się za nami,
żebyśmy byli z Bogiem w każdym czasie i miejscu,
i nieśli radość Panu
i bliźnim, zwłaszcza tym najbardziej umęczonym.
Amen!

Anna-Irena, Kraków
czytelny@poczta.fm
***


Litania do świętego Józefa – odmów

***

Bóg pyta:

Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu?
Iz 58,5

Rzekł Bóg do szatana: Skąd przychodzisz?
Joba 1,7 

***

Przysłowia Salomona, Prz 13

1. Syn mądry miłuje karcenie, naśmiewca nie słucha nagany.
2. Z owocu swych ust spożywa się dobro, a gwałtem się sycą przewrotni.
3. Kto ust swych strzeże - ten strzeże życia, kto usta rozwiera - zgubi sam siebie.
4. Serce leniwego czeka bez skutku, a pilnych zamiary stale się spełniają.
5. Prawy się brzydzi słowem przewrotnym, źle i haniebnie czyni występny.
6. Prawość strzeże dróg niewinnego - a grzeszników powala nieprawość.
7. Jeden udaje bogacza - nie mając niczego, [inny] udaje nędzarza - a opływa w dobra.
8. Bogactwo okupem za życie człowieka, lecz tyran pogróżek nie słucha.
9. Wesoło błyszczy światło sprawiedliwych, a lampa niewiernych przygasa.
10. Skutkiem pychy stale są kłótnie, u szukających rady jest mądrość.
11. Przepadnie bogactwo podstępnie zagarnięte, a krok za krokiem zdobywane - rośnie.
12. Przewlekłe czekanie jest raną dla duszy, ziszczone pragnienie jest drzewem życia.
13. Kto gardzi nakazem, ten szkodę ponosi, nagrodę otrzyma, kto rozkaz szanuje.
14. Nauka mądrego jest źródłem życia, by sideł śmierci uniknąć.
15. Prawdziwy rozum zjednywa życzliwość, droga wiarołomnych niestała.
16. Roztropny czyni wszystko z rozwagą, a dureń ujawnia głupotę.
17. Poseł nikczemny wtrąca w niedolę, wierny posłaniec - lekarstwem.
18. W biedzie jest i hańbie, kto gardzi karnością, we czci zaś - kto strzeże upomnień.
19. Spełnione pragnienie ukoi duszę, wstrętne głupiemu - od zła się odwrócić.
20. Kto z mądrym przestaje - nabywa mądrości, towarzysz głupców poniesie szkodę.
21. Nieszczęście pędzi za grzesznikami, a szczęście nagrodą dla prawych.
22. Mąż dobry zostawi dziedzictwo wnukom, dobrym przypadnie majątek grzeszników.
23. Świeża uprawa ubogich da wiele żywności, majątek niszczeje bezprawiem.
24. Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go - w porę go karci.
25. Mąż prawy ma w bród pożywienia, żołądek niewiernych głód cierpi.

***

KRZYWDA CZASEM PRZYDA SIĘ

Często grzesznik przed śmiercią na bliźnich się żali,
Iż mu nie dosyć w życiu krzywd nawyrządzali.
Adam Mickiewicz

***

Nie oglądaj brutalnych programów i nie kupuj produktów firm, które je sponsorują.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia' 

Patron Dniaśw. Wincenty Ferreriusz
kapłan, patron budowlanych

Ten znakomity dominikanin urodził się w Walencji w Hiszpanii 23 stycznia 1357 roku. Ukończywszy nauki zaczął prowadzić wykłady z filozofii. Znalazłszy się w Barcelonie kontynuował swoje obowiązki scholastyczne, jednocześnie poświęcił się głoszeniu Ewangelii. Doktorat uzyskał w Leridzie, słynnym uniwersytecie katalońskim. Potem sześć lat pracował w Walencji i doskonalił się w życiu chrześcijańskim. W roku 1390 musiał towarzyszyć kardynałowi Piotrowi de Luna do Francji, ale wkrótce powrócił do kraju.

W schizmie papieskiej stał po stronie papieży awiniońskich; na soborze konstancjańskim skutecznie nawoływał do jedności. Nie przyjął żadnych godności kościelnych, nawet kapelusza kardynalskiego; jego gorącym pragnieniem było zostać misjonarzem. Kiedy jego marzenie ziściło się, rozpoczął dzieło, które uczyniło go sławnym. Głosił słowo Boże we wszystkich prowincjach Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, w Niemczech, we Flandrii, w Anglii i w Irlandii. Efektem tego były liczne i cudowne nawrócenia. Mimo, że Kościół był wówczas rozdarty przez wielką schizmę, świętego przyjmowali uroczyście wierni w obu "państwach" kościelnych. Został nawet zaprowadzony do mahometańskiej Granady, gdzie z dużym powodzeniem głosił Ewangelię. Dożył końca wielkiej schizmy i wyboru na papieża Marcina V. Dokonawszy wspaniałego dzieła, zmarł 5 kwietnia 1419 roku.

jutro: św. Marcela

wczoraj
dziś
jutro