Chanel Santini KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierzących, wątpiących i poszukujących
logo
Niedziela, 05 kwietnia 2020 r.
imieniny:
Ireny, Katarzyny, Kleofasa, Wincentego – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
 
Czy dla mnie jesteś Mesjaszem? Czy raczej pragnę doświadczać Twojej sprawiedliwości, wypróbować Twoją cierpliwość, gdy trzymam się z dala od Ciebie? Pytam, a Ty mówisz, że jesteś bliski skruszonym w sercu. Bliski tym, którzy w Twoim Ojcu uznają Boga. Bliski tym, którzy szukają woli Ojca. Czy i mnie jesteś bliski? Wiele pytań we mnie, lecz tylko jedna droga, by znaleźć odpowiedź. Poznanie Ojca, który daje życie. Poznanie Ojca, który Ciebie posłał i do którego Ty prowadzisz przez swoją miłość. Zatopienie się w Twoim Słowie, by czas Wielkiego Postu był powrotem do ramion Ojca. Poznanie Ojca, dla którego jestem dzieckiem wyczekiwanym i ukochanym. Odkrycie tajemnicy Twojej miłości i nasycenie się nią. I wreszcie trwanie przy Tobie, choćby cały świat mówił, że Twoja mowa jest za trudna. Trwanie wiernie w Twojej miłości.

ks. Marek Chrzanowski 
 
***
Bóg pyta:


Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? 
J 20,15

Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? 
J 20,29

Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na posiłek?
J 21,5

***

Przysłowia Salomona, Prz 21

1. Serce króla w ręku Pana jak płynąca woda, On zwraca je, dokąd sam chce.
2. Każdego droga zdaje mu się prawa, lecz Pan osądza serca.
3. Postępowanie uczciwe i prawe milsze Panu niż krwawa ofiara.
4. Dumne oczy i serce nadęte, [ta] pochodnia występnych jest grzechem.
5. Zamiary pracowitego [przynoszą] zysk, a wszystkich śpieszących się - biedę.
6. Gromadzenie skarbów językiem kłamliwym, to wiatr ścigany - szukanie śmierci.
7. Przemoc występnych porwie ich samych, bo nie chcą strzec prawości.
8. Kręta droga zbrodniarza, niewinny działa z prawością.
9. Lepsze mieszkanie w kącie dachu niż żona swarliwa i dom obszerny.
10. Dusza grzesznika pożąda zła, w jego oczach bliźni nie znajduje łaski.
11. Gdy karzą szydercę, mądrzeje prostaczek, gdy uczą mądrego, on wiedzę zdobywa.
12. Sprawiedliwy [Bóg] myśli o domu zbrodniarza, w nieszczęście wtrąca nieprawych.
13. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku.
14. Dar potajemny uśmierza gniew, a złość największą - podarek w zanadrzu.
15. Cieszy się prawy z czynów uczciwych, są one postrachem dla ludzi nieprawych.
16. Kto zbacza z drogi rozwagi, odpocznie w towarzystwie cieni.
17. Popada w nędzę, kto lubi hulanki, nie wzbogaci się, kto lubi oliwę i wino.
18. Okupem prawego - odstępca, niewierny - zamiast prawego.
19. Lepiej mieszkać w pustyni niż z żoną kłótliwą, mrukliwą.
20. Cenny skarb i oliwa w domu mądrego, a głupiec je marnotrawi.
21. Kto szuka prawości, dobroci, ten znajdzie życie,   i chwałę.
22. Mądry się wdarł do miasta siłaczy i zniszczył moc, której ufali.
23. Strzegąc swych ust i języka, chroni się życie przed uciskami.
24. Pyszałek, samochwał: nazywany szydercą działa z nadmiaru swej pychy.
25. Pragnienie uśmierca leniucha, bo jego rękom nie chce się pracować.
26. On tylko pożąda dzień cały, a prawy udziela - nie szczędzi.
27. Obrzydła ofiara występnych, tym bardziej złożona w złej myśli.
28. Zginie świadek fałszywy, kto [umie] słuchać, może ciągle mówić.
29. Niewierny ma upór na twarzy, a prawy umacnia swe drogi.
30. Nie ma mądrości ani rozumu, ni rady przeciwko Panu.
31. Na dzień bitwy osiodła się konia, ale zwycięstwo zależy od Pana.

***

POMAGAĆ BOGU

Bóg sam może świat zniszczyć i drugi wystawić,
A bez naszej pomocy nie może nas zbawić.
Adam Mickiewicz

***

Chwal publicznie.
H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

Przestrzegaj ograniczeń prędkości.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia' 

Patron Dniaśw. Wincenty Ferreriusz
kapłan, patron budowlanych

Ten znakomity dominikanin urodził się w Walencji w Hiszpanii 23 stycznia 1357 roku. Ukończywszy nauki zaczął prowadzić wykłady z filozofii. Znalazłszy się w Barcelonie kontynuował swoje obowiązki scholastyczne, jednocześnie poświęcił się głoszeniu Ewangelii. Doktorat uzyskał w Leridzie, słynnym uniwersytecie katalońskim. Potem sześć lat pracował w Walencji i doskonalił się w życiu chrześcijańskim. W roku 1390 musiał towarzyszyć kardynałowi Piotrowi de Luna do Francji, ale wkrótce powrócił do kraju.

W schizmie papieskiej stał po stronie papieży awiniońskich; na soborze konstancjańskim skutecznie nawoływał do jedności. Nie przyjął żadnych godności kościelnych, nawet kapelusza kardynalskiego; jego gorącym pragnieniem było zostać misjonarzem. Kiedy jego marzenie ziściło się, rozpoczął dzieło, które uczyniło go sławnym. Głosił słowo Boże we wszystkich prowincjach Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, w Niemczech, we Flandrii, w Anglii i w Irlandii. Efektem tego były liczne i cudowne nawrócenia. Mimo, że Kościół był wówczas rozdarty przez wielką schizmę, świętego przyjmowali uroczyście wierni w obu "państwach" kościelnych. Został nawet zaprowadzony do mahometańskiej Granady, gdzie z dużym powodzeniem głosił Ewangelię. Dożył końca wielkiej schizmy i wyboru na papieża Marcina V. Dokonawszy wspaniałego dzieła, zmarł 5 kwietnia 1419 roku.

jutro: św. Marcela

wczoraj
dziś
jutro