logo
Sobota, 08 maja 2021 r.
imieniny:
Kornela, Lizy, Stanisława – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
skrzynka intencji
___________________
 
 reklama
 

 

 

 

***

Bóg pyta:

Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?
Mt 3,7

***

Bogactwo, Syr 31

1. Bezsenność z powodu bogactwa wyczerpuje ciało, a troska o nie oddala sen.
2. Troska nocnego czuwania oddala drzemkę, bardziej niż ciężka choroba wybija ze snu.
3. Bogacz się trudzi, aby zbierać pieniądze, a gdy przestaje, syci się rozkoszami.
4. Biedak się trudzi, nie mając środków do życia, a gdy przestaje, popada w nędzę.
5. Ten, kto złoto miłuje, nie ustrzeże się winy, a ten, kto goni za zyskami, przez nie zostanie oszukany.
6. Wielu złoto doprowadziło do upadku, a zguba ich stała się jawna.
7. Jest ono zasiekami z drzewa na drodze tych, co za nim szaleją, a kto jest głupi, w nich uwięźnie.
8. Błogosławiony bogacz, którego znaleziono bez winy, który nie gonił za złotem.
9. Któż to jest? Wychwalać go będziemy, uczynił bowiem rzeczy podziw wzbudzające między swoim ludem.
10. Któż poddany pod tym względem próbie został doskonały? Poczytane mu to będzie za chlubę. Kto mógł zgrzeszyć, a nie zgrzeszył, uczynić źle, a nie uczynił?
11. Dobra jego zostaną utwierdzone, a zgromadzenie opowiadać będzie jego dobrodziejstwa.

Uczty, Syr 31

12. Zająłeś miejsce przy stole suto zastawionym? Nie otwieraj nad nim gardzieli i nie wołaj: Jakże wiele na nim!
13. Pamiętaj, że źle jest mieć oko chciwe. Cóż między rzeczami stworzonymi gorszego nad takie oko, które z powodu każdej rzeczy napełnia się łzami.
14. Po to, co ktoś sobie upatrzył, nie wyciągaj ręki i nie pchaj się wraz z nim do półmiska!
15. Osądzaj sprawy bliźniego według swoich własnych i nad każdą sprawą się namyśl!
16. Jedz, co leży przed tobą, jak człowiek, nie bądź żarłoczny, abyś nie wzbudził odrazy.
17. Przez dobre wychowanie pierwszy zaprzestań [jedzenia], nie bądź nienasycony, byś kogo nie zraził.
18. Jeśli zajmiesz miejsce między wieloma, nie wyciągaj ręki jako pierwszy spomiędzy nich.
19. Jakże mało wystarcza człowiekowi dobrze wychowanemu, na łóżku swym nie będzie ciężko oddychał.
20. Zdrowy jest sen [człowieka], gdy ma umiarkowanie syty żołądek, wstaje on wcześnie, jest panem samego siebie. Udręka bezsenności, bóle żołądka i kolki w brzuchu - u łakomego człowieka.
21. A jeśli byłbyś zmuszony do jedzenia, wstań, zrzuć to na uboczu, a ulżysz sobie.
22. Słuchaj mnie, synu, i nie gardź mną, w końcu uznasz słowa moje za słuszne. We wszystkich czynach swych bądź uważny, a żadna choroba nie zbliży się do ciebie.
23. Wargi wychwalać będą tego, kto hojny jest na ucztach, i prawdziwe jest świadectwo o jego szlachetności.
24. Miasto będzie szemrać przeciw skąpemu na ucztach i świadectwo o jego sknerstwie jest prawdziwe.

Wino, Syr 31 i 32

25. Przy piciu wina nie bądź zbyt odważny, albowiem ono zgubiło wielu.
26. Jak w kuźni próbuje się twardość stali zanurzając ją w wodzie, tak wino doświadcza przez bójkę serca zuchwalców.
27. Wino dla ludzi jest życiem, jeżeli pić je będziesz w miarę. Jakież ma życie ten, który jest pozbawiony wina? Stworzone jest ono bowiem dla rozweselenia ludzi.
28. Zadowolenie serca i radość duszy daje wino pite w swoim czasie i z umiarkowaniem.
29. Udręczeniem dla duszy jest zaś wino pite w nadmiernej ilości, wśród podniecenia i zwady.
30. Pijaństwo powiększa szał głupiego na jego zgubę, osłabia siły i sprowadza rany.
31. Na uczcie przy piciu nie rób wymówek bliźniemu ani nie lekceważ go z powodu jego wesołości; nie mów mu słów obelżywych ani nie drażnij go żądaniem zwrotu [długu]!
1. Jeśli posadzono cię na pierwszym miejscu, nie wbijaj się w pychę, bądź między nimi jak jeden z nich, miej staranie o nich, a dopiero potem usiądź!
2. Gdy wykonasz wszystko, co do ciebie należy, zajmij swoje miejsce, abyś się radował wraz z nimi i otrzymał wieniec za umiejętność kierowania ucztą.
3. Mów, starcze, tobie to bowiem przystoi, jednak z dokładnym wyczuciem, abyś nie przeszkadzał muzyce.
4. A kiedy jej słuchają, nie rozwódź się mową ani nie okazuj swej mądrości w niestosownym czasie!
5. Czym pieczęć z rubinu w złotej oprawie, tym koncert muzyków na uczcie przy winie.
6. Jak pieczęć szmaragdowa w złotym obramowaniu tak melodia muzyków przy słodkim winie.
7. Przemów, młodzieńcze, jeśli już musisz, skoro cię o to usilnie dwa razy proszono.
8. Mów zwięźle, w niewielu słowach [zamknij] wiele treści, okaż, że jesteś taki, który coś wie, a zarazem umie milczeć.
9. Nie wywyższaj się między dostojnikami, a gdy inny mówi, wiele nie gadaj!
10. Przed grzmotem przelatuje błyskawica, a przed skromnym człowiekiem idzie przychylność.
11. Gdy przyjdzie czas, powstań, nie bądź ostatni, idź szybko do domu i nie postępuj lekkomyślnie!
12. Tam możesz się zabawić i czynić, co ci się podoba, ale nie grzesz mową zuchwałą!

13. Za wszystko wysławiaj Tego, który cię stworzył i który cię upaja swoimi dobrami. 

Patron Dniaśw. Stanisław
 
biskup i męczennik

Św. Stanisław urodził się w Szczepanowie około 1030 roku. Został kapłanem i kanonikiem diecezji krakowskiej, a od roku 1072 jej biskupem. Jako pasterz stał na straży ładu moralnego i praw Kościoła. Popadł w konflikt z królem Bolesławem Śmiałym i został zabity 11 kwietnia 1079 roku podczas Mszy św. w kościele św. Michała na Skałce. Kult św. Stanisława szybko się rozprzestrzenił, już w 1088 roku przeniesiono jego zwłoki ze Skałki na Wawel, gdzie spoczywają do dziś. Św. Stanisław jest, obok NMP Królowej Polski, i św. Wojciecha, głównym patronem Polski oraz wielu polskich diecezji.

jutro: św. Pachomiusza

wczoraj
dziś
jutro