logo
Środa, 25 maja 2022 r.
imieniny:
Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny, Bedy, Grzegorza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm

Z niedzielnej Ewangelii...
4. Niedziela Wielkanocna, rok C

"...Moje owce (...) idą za Mną (...)
Nie zginą one na wieki..." (J 10, 27-28)

To drugie zdanie jest ci o wiele bliższe. Że nie zginiesz na wieki. W to akurat wierzysz. W to wierzysz tak bardzo, że aż nie zauważasz, co powiedziano wcześniej. Wierzysz w to tak bardzo, że nie zauważasz warunku. Nie zauważasz, że trzeba iść za Nim. Za Pasterzem...

"...Moje owce (...) idą za Mną (...)
Nie zginą one na wieki..."

To drugie zdanie jest ci o wiele bliższe. Dlatego na nim skupiasz całą uwagę. Że nie zginiesz na wieki. Nie myślisz się więc przejmować dogmatami, przykazaniami, modlitwą. No, może tak trochę, żeby się nazywało, że coś robisz. Może jakiś dobry uczynek, co przypadkiem wpadnie w ręce. Może jakaś modlitwa, gdy bardzo czegoś potrzebujesz. Może jakieś przykazanie, które ci najłatwiej wypełnić... Ot, tak, gdy ci coś strzeli do głowy... Ale żeby tak się trochę potrudzić...? Po co? I tak wszyscy pójdą do nieba...

"...Moje owce (...) idą za Mną (...)
Nie zginą one na wieki..."

To drugie zdanie jest ci o wiele bliższe. Dlatego się nie przemęczasz...
A jeśli Pan Bóg zapyta cię o drogę? Jeśli spyta, którędy szedłeś przez życie? Jeśli spyta, dlaczego nie spotkaliście się w drodze? Spyta na pewno. Słowem lub spojrzeniem. Albo milczącym oczekiwaniem na twoją spowiedź w drzwiach nieba. Co wtedy, jeśli trzeba będzie od bramy zawrócić?

"...Moje owce (...) idą za Mną (...)
Nie zginą one na wieki..."

To drugie zdanie jest ci o wiele bliższe. Dlatego wierzysz, że Bóg uchyli drzwi i dla ciebie... A nawet gdyby... Nawet gdyby przygarnął nas wszystkich bez wyjątku - czego wcale nam nie obiecał - nawet wtedy... Czy pomyślałeś, jak bardzo będzie ci wstyd? Jak bardzo będzie ci wstyd wejść w sam środek przyjęcia, uczty weselnej, w potarganym ubraniu i brudnymi od błota rękami?

"...Jezus powiedział:
Moje owce słuchają mego głosu..."

Bogumiła Szewczyk
https://rozwazaniabogumily.wordpress.com
 
***
 
Biblia pyta:

Czyż nie jest śmiertelną udręką, gdy towarzysz i przyjaciel zmienia się w nieprzyjaciela? O przewrotna skłonności! Czemu zostałaś stworzona, by okryć ziemię podstępem?
Syr 38, 2-3

***

Leniwiec,  Syr 22

1 Leniwiec przyrównany będzie do obłoconego kamienia, a każdy zagwiżdże nad jego hańbą.
2 Leniwiec przyrównany będzie do krowiego nawozu, każdy, kto go podniesie, otrząśnie rękę.

Wyrodne dzieci, Syr 22

3 Hańba dla ojca, jeśli ma syna źle wychowanego, a jeśli córkę, to wstyd mu ona przyniesie.
4 Córka roztropna jest bogactwem dla swego męża, a córka, która wstyd przynosi, zgryzotą dla swego ojca.
5 Nieobyczajna córka zawstydza ojca i męża i przez obydwóch będzie wzgardzona.

Mądrość i głupota, Syr 22

9 Uczyć głupiego - to kleić skorupy lub budzić śpiącego z głębokiego snu.
10 Nauczać głupiego - to jakby nauczać drzemiącego, który jeszcze w końcu zapyta: "A o co chodzi?"
11 Płacz nad zmarłym, stracił bowiem światło, płacz nad głupim, bo rozum zgubił. Ciszej płacz nad zmarłym, bo znalazł odpoczynek, życie zaś głupiego gorsze jest od śmierci.
12 Żałoba po zmarłym trwa siedem dni, po głupim i bezbożnym zaś przez wszystkie dni jego życia.
13 Nie wdawaj się z głupim w długie rozmowy i nie chodź do tego, kto nie ma rozumu. Strzeż się go, byś nie miał przykrości i byś się nie splamił przez zetknięcie z nim. Unikaj go, a znajdziesz wytchnienie i nie doznasz rozgoryczenia z powodu jego nierozumu.
14 Cóż jest cięższego nad ołów? a jak mu na imię? Głupi.
15 Piasek, sól i bryłę żelaza łatwiej unieść, niż [znieść] człowieka nierozumnego.
16 Jak drewniana belka, wprawiona w budowę, nie rozpadnie się w czasie trzęsienia ziemi, tak serce umocnione dojrzałym zastanowieniem, gdy nadejdzie chwila, nie stchórzy.
17 Serce wsparte na mądrym myśleniu jest jak ozdoba z piasku na murze wygładzonym.
18 Postawione na szczytach gór cienkie tyczki nie oprą się wiatrowi, tak serce zalęknione przez niemądre myśli nie ostoi się wobec byle jakiego strachu.

Wierność w przyjaźni, Syr 22

19 Kto urazi oko, wyciska łzy, kto urazi serce, odkrywa uczucie.
20 Kto rzuca kamieniem na ptaki, wypłasza je, a kto lży przyjaciela, zrywa przyjaźń.
21 Jeślibyś wyciągnął miecz na przyjaciela, nie martw się, jest bowiem droga powrotu;
22 jeślibyś otworzył usta na niego, nie martw się, jest bowiem możność pojednania; wyjąwszy obelgę, wzgardę, wyjawienie tajemnicy i cios zdradliwy - to wszystko oddali każdego przyjaciela.
23 Zachowaj wierność bliźniemu twemu w biedzie, abyś z nim razem wzbogacił się w jego pomyślności. W czasie niepowodzenia trwaj przy nim, abyś, gdy przyjdzie do dziedziczenia, i ty miał w nim udział.
24 Przed ogniem - para w piecu i dym, a przed wylaniem krwi - obelgi.
25 Nie będę się wstydził osłonić przyjaciela i nie będę się przed nim ukrywał;
26 a jeśliby mnie nawet coś złego spotkało z jego przyczyny, to każdy, kto o tym usłyszy, strzec się jego będzie.

Modlitwa o czystość w słowach, myślach i czynach, Syr 22 i 23

27 Któż postawi straż na moich ustach i położy na wargach pieczęć przemyślną, abym nie upadł przez nie, aby nie zgubił mnie mój język? 
1 Panie, Ojcze i Władco życia mojego, nie zdawaj mię na ich zachciankę, i nie dozwól, bym przez nie upadł.
2 Któż zastosuje rózgi na moje myśli, a do serca mego - karność mądrości, by nie oszczędzić mnie w moich błędach, nie przepuść moich grzechów,
3 aby się nie mnożyły moje winy i aby moje grzechy się nie wzmagały; abym nie upadł wobec przeciwników i nie sprawił uciechy mojemu wrogowi?
4 Panie, Ojcze i Boże mego życia, nie dawaj mi wyniosłego oka,
5 a żądzę odwróć ode mnie!

6 Niech nie panują nade mną żądze zmysłowe i grzechy cielesne, nie wydawaj mię bezwstydnej namiętności! 

Patron Dniaśw. Grzegorz VII
 
papież

Hildebrand urodził się w Toskani ok. roku 1028. Wstąpił do sławnego opactwa benedyktyńskiego w Cluny. Był doradcą kilku papieży. W roku 1073 został wybrany papieżem i przyjął imię Grzegorz VII. Przystąpił do reformy Kościoła, ale napotkał opór cesarza Henryka IV. Umarł na wygnaniu w Salerno 25 maja 1085 roku. Jego ostatnie słowa były: "Umiłowałem sprawiedliwość, a nienawidziłem nieprawości, dlatego umieram na wygnaniu". Klęska Św. Grzegorza była pozorna. Jego zasady przyjęły się wkrótce w całym Kościele.

jutro: św. Filipa Nereusza

wczoraj
dziś
jutro