logo
Środa, 25 maja 2022 r.
imieniny:
Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny, Bedy, Grzegorza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity

Czasami można odnieść wrażenie, że jest mnóstwo rzeczy, które powinniśmy mieć i robić, żeby nasze życie było uznane za wartościowe.

Powinniśmy mieć męża/żonę, dzieci, dobrą pracę, piękne mieszkanie (albo dom), powinniśmy spędzać czas w jakiś ciekawy sposób i tak dalej.

Czasami tak bardzo się w tych „powszechnych oczekiwaniach” zatopimy, że wydaje nam się, że gdy tego w naszym życiu nie ma, to to życie jest bezwartościowe.

Tymczasem nasze życie jest owocne i wartościowe najbardziej wtedy, gdy będziemy trwać w Bogu. Gdy z Niego będziemy czerpać siłę i energię do życia, gdy to Jego będziemy słuchać zastanawiając się przed podjęciem decyzji, gdy to Jego wola będzie dla nas tym co „powinniśmy”.

Wtedy rzeczywiście będziemy przynosić owoce.

Agnieszka Ruzikowska
 
***
 
Bóg pyta:
 

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Mt 5,13

***

Bojaźń Boża, Syr 32 i 33

14. Kto się boi Pana, otrzyma wychowanie, a którzy od wczesnego rana Go szukają, znajdą [Jego] upodobanie.
15. Ten, kto bada Prawo, życie swe nim wypełni, ale obłudnik znajdzie w nim sposobność do upadku.
16. Którzy się Pana boją, zrozumieją Prawo, a ich sprawiedliwość jak światło zabłyśnie.
17. Człowiek grzeszny unika nagany i według swej woli tłumaczy Prawo.
18. Człowiek roztropny nie gardzi myślą [obcą], a głupi i pyszny niczym się nie przejmuje.
19. Nic nie czyń bez zastanowienia, a nie będziesz żałował swego czynu.
20. Na drogę wyboistą nie wchodź, abyś nogą nie uderzył o kamień.
21. Nie czuj się bezpieczny na drodze bez przeszkód
22. i miej się na baczności na swoich ścieżkach!
23. We wszystkich czynach uważaj na siebie samego, przez to zachowasz przykazania.
24. Albowiem kto wierzy Prawu, zachowuje przykazania, a kto zaufał Panu, nie poniesie szkody.
1. Nie spadnie zło na bojącego się Pana, a jeśli będzie doświadczany, dozna wybawienia.
2. Człowiek mądry nie będzie nienawidził Prawa, ale kto obłudnie wobec niego postępuje, jest jak okręt w czasie burzy.
3. Człowiek mądry zawierzy Prawu, ono będzie dlań niezawodne jak wyrocznia urim i tummim.
4. Przygotuj mowę, a słuchać cię będą, zbierz swą wiedzę i odpowiadaj!
5. Wnętrze głupiego jest jak koło u ciężkiego wozu i jak oś obracająca się - jego myślenie.
6. Przyjaciel niestały podobny jest do ogiera, który rży pod każdym jeźdźcem.

Nierówość położenia, Syr 33

7. Dlaczego jeden dzień góruje nad drugim, chociaż światło wszystkich dni roku pochodzi od słońca?
8. W myśli swej Pan je wyodrębnił i On rozróżnił czasy i święta.
9. Jedne z nich wywyższył i uświęcił, a inne zaliczył do dni zwyczajnych.
10. Wszyscy ludzie są z mułu, i z ziemi Adam został stworzony.
11. Pan rozdzielił ich w pełni swej mądrości i różne wyznaczył im drogi.
12. Jednych pobłogosławił i wywyższył, uświęcił i do siebie zbliżył, innych przeklął, poniżył i wygnał ich z miejsc pobytu.
13. Jak glina w ręce garncarza, który ją kształtuje według swego upodobania, tak ludzie są w ręku Tego, który ich stworzył, i odda im według swego sądu.
14. Jak obok zła - dobro, a obok śmierci - życie, tak obok bogobojnego - grzesznik.
15. Patrz na wszystkie dzieła Najwyższego, jak występują parami, jedno obok drugiego.
16. I ja, ostatni, dołożyłem starania jak ten, kto zbiera resztki po dokonujących winobrania.
17. Dzięki błogosławieństwu Pana postąpiłem, i jak ten, co zbiera winogrona, napełniłem tłocznię.
18. Zważcie, że nie dla siebie samego się trudziłem, ale dla tych wszystkich, którzy szukają umiejętności w działaniu.
19. Słuchajcie mnie, naczelnicy ludu, i nadstawcie uszu, przewodniczący zgromadzeniu!

Bądź niezależny, Syr 33

20. Ani synowi, ani żonie, ani bratu, ani przyjacielowi nie dawaj władzy nad sobą za życia, nie oddawaj też twoich dostatków komu innemu, abyś pożałowawszy tego, nie musiał o nie prosić.
21. Póki żyjesz i tchnienie jest w tobie, nikomu nie dawaj nad sobą władzy.
22. Lepszą jest bowiem rzeczą, żeby dzieci ciebie prosiły, niż żebyś ty patrzył na ręce swych synów.
23. W każdym czynie bądź tym, który góruje, i nie przynoś ujmy swej sławie!
24. W dniu kończącym dni twego życia i w chwili śmierci rozdaj [swoje] dziedzictwo!

Niewolnicy - słudzy, Syr 33

25. Dla osła - pasza, kij i ciężary; chleb, ćwiczenie i praca - dla niewolnika.
26. Spraw, by sługa pracował, a znajdziesz odpoczynek, zostaw mu ręce bez zajęcia, a szukać będzie wolności.
27. Jarzmo i rzemień zginają kark, a słudze krnąbrnemu wałek i dochodzenia.
28. Wyślij go do pracy, by nie był bez zajęcia, lenistwo bowiem nauczyło wiele złego.
29. Daj go do pracy jemu odpowiedniej, a jeśliby cię nie słuchał, zakuj go w cięższe kajdany,
30. ale nie przebieraj miary względem żadnego człowieka i nie czyń nic bez zastanowienia!
31. Jeśli masz sługę, niech ci będzie jak ty sam sobie, ponieważ za krew go nabyłeś.
32. Jeśli masz sługę, postępuj z nim jak z bratem, ponieważ potrzebować go będziesz jak siebie samego.

33. Jeśli go skrzywdzisz, a on ucieknie, na jakiej drodze szukać go będziesz? 

Patron Dniaśw. Grzegorz VII
 
papież

Hildebrand urodził się w Toskani ok. roku 1028. Wstąpił do sławnego opactwa benedyktyńskiego w Cluny. Był doradcą kilku papieży. W roku 1073 został wybrany papieżem i przyjął imię Grzegorz VII. Przystąpił do reformy Kościoła, ale napotkał opór cesarza Henryka IV. Umarł na wygnaniu w Salerno 25 maja 1085 roku. Jego ostatnie słowa były: "Umiłowałem sprawiedliwość, a nienawidziłem nieprawości, dlatego umieram na wygnaniu". Klęska Św. Grzegorza była pozorna. Jego zasady przyjęły się wkrótce w całym Kościele.

jutro: św. Filipa Nereusza

wczoraj
dziś
jutro