logo
Środa, 25 maja 2022 r.
imieniny:
Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny, Bedy, Grzegorza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15, 12). Miłość Boga i bliźniego jest głównym hasłem i orędziem Chrystusowej Dobrej Nowiny. Miarą miłości jest ofiara. Im większa ofiara, tym większa miłość. To o sobie Jezus powiedział: "Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich" (J 15, 13).

Ale nie każdemu będzie dana taka łaska, aby umrzeć za innych. Każdemu zaś jest dana łaska i sposobność, aby żyć dla drugich i być otwartym na ich życiowe potrzeby. Ludzkie życiowe potrzeby mogą być różne w zależności od sytuacji, a Miłość nie jedno ma imię. "Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie" (Mt 5, 40-42).

W Starym Testamencie Pan Bóg zakazywał: Nie zabijaj. Nie kradnij. Nie cudzołóż itd. Czyli nie czyń nikomu krzywdy. Nie krzywdzić ludzi to już dużo, ale to nie wszystko. Ktoś kto ograniczył swoją miłość tylko do nie czynienia ludziom krzywdy, to tak jakby zatrzymał się w połowie drogi. W Nowym Testamencie w swojej Ewangelii Chrystus przynagla nas do działania, do ofiarnej służby nawet tym, którzy nam szkodzą i nienawidzą.

Raz świętej siostrze Faustynie ukazał się Jezus i powiedział, żeby każdy z wiernych codziennie pełnił uczynki miłosierdzia. Najpierw czyn. Czyn jest pierwszy i najważniejszy, ale też najtrudniejszy. Jeżeli nie można czynem to wtedy dobrym słowem. Jeżeli nie było okazji ani czynem ani słowem - zawsze pozostaje modlitwa. Modlitwą możemy otoczyć wszystkich ludzi. Bardzo wskazana tutaj byłaby praktyka codziennego rachunku sumienia, czy spełniamy ten nakaz Jezusa. Jeżeli u schyłku dnia nie mieliśmy okazji udzielić nikomu pomocy, czy to czynem czy dobrym słowem zawsze pozostaje do dyspozycji modlitwa, za tych, którzy ją potrzebują.

diakon Franciszek
diakonfranciszek@gmail.com 
 
***
 
Bóg pyta:


Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?
Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż 
wy nie jesteście ważniejsi niż one?
Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą.
A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.
Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary?
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Czym będziemy się przyodziewać?

Mt 6, 25-31

 

***

 

Prawo i ofiary, Syr 35

1. Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary dziękczynne.
2. Kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszej mąki, a kto daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia.
3. Oddalenie się od zła jest upodobaniem Pana, a oddalenie się od niesprawiedliwości jest jak ofiara przebłagalna.
4. Nie ukazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem [dzieje się] według przykazania.
5. Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jej zapach unosi się przed Najwyższego.
6. Ofiara męża sprawiedliwego jest przyjemna, a pamięć o niej nie pójdzie w zapomnienie.
7. Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich!
8. Przy każdym darze twarz twoją rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę!
9. Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według swej możności!
10. ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca, i siedmiokroć razy więcej odda tobie.

Sprawiedliwość Boża, Syr 35

11. Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty, ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej,
12. ponieważ Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby.
13. Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego.
14. Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży.
15. Czyż łzy wdowy nie spływają po policzkach, a jej lament nie świadczy przeciw temu, kto je wyciska?
16. Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków.
17. Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu.
18. Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.
19. Pan nie będzie zwlekał i nie będzie dłużej okazywał tym cierpliwości,
20. aż zetrze biodra tych, co są bez litości, weźmie pomstę na poganach,
21. wytraci tłum pyszałków i skruszy berła niesprawiedliwych;
22. odda człowiekowi według jego czynów, dzieła zaś ludzi osądzi według ich zamiarów,
23. wyda sprawiedliwy wyrok swojemu ludowi i uraduje go swym miłosierdziem.

24. Piękne jest miłosierdzie przychodzące w czasie utrapienia, jak chmury deszczowe – w czasie posuchy. 

Patron Dniaśw. Grzegorz VII
 
papież

Hildebrand urodził się w Toskani ok. roku 1028. Wstąpił do sławnego opactwa benedyktyńskiego w Cluny. Był doradcą kilku papieży. W roku 1073 został wybrany papieżem i przyjął imię Grzegorz VII. Przystąpił do reformy Kościoła, ale napotkał opór cesarza Henryka IV. Umarł na wygnaniu w Salerno 25 maja 1085 roku. Jego ostatnie słowa były: "Umiłowałem sprawiedliwość, a nienawidziłem nieprawości, dlatego umieram na wygnaniu". Klęska Św. Grzegorza była pozorna. Jego zasady przyjęły się wkrótce w całym Kościele.

jutro: św. Filipa Nereusza

wczoraj
dziś
jutro