logo
Piątek, 01 lipca 2022 r.
imieniny:
Ottona, Bogusza, Haliny, Mariana, Teodoryka – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm

„Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?”
I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje” (J 21, 15-19).


Piotr 3 razy zaparł się Jezusa. Czy to dlatego aż trzy razy Jezus pyta się o miłość Piotra?

 

Ale może być też inna interpretacja tego doniosłego dla Kościoła wydarzenia. Piotr otrzymuje wielkie zadanie, którego bez miłości nie można wykonać. Posługa pasterska jest powiązana z miłością, dlatego też po każdym pytaniu o miłość Piotra Jezus mówi „Paś owce moje”. Potrójne pytanie Jezusa o miłość i potrójne zapewnienie Piotra, że kocha Jezusa ma być fundamentem pasterskiego posługiwania w założonym przez Chrystusa Kościele. Dlatego Jezus powiedział: „Jeżeli mnie miłujecie będziecie zachowywali moje przykazania”. To dotyczy wszystkich, zarówno pasterzy jak i owiec. „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15, 12). Miłość Boga i bliźniego jest głównym hasłem i orędziem Chrystusowej Dobrej Nowiny. Miarą miłości jest ofiara. Im większa ofiara, tym wskazuje na większą miłość. Im kto ma w sobie większą miłość, tym zdolniejszy jest do większej ofiary.


Można zapytać czym my, chrześcijanie, wierzący w Chrystusa różnimy się od członków innych religii? W żadnej nie stawia się miłości na pierwszym miejscu. Jedynie w naszej. Stąd można powiedzieć, że chrześcijaństwo jest religią o miłości z miłości i dla miłości. Miłość udowadnia siebie nie w słowach, ale w dobrych uczynkach. W porównaniu do innych religii – to chrześcijaństwo uczyniło najwiecej dobra na ziemi. To chrześcijańscy misjonarze jak np matka Teresa z Kalkuty jadą do innych krajów i pomagają najbardziej potrzebującym. Miłość nade wszystko. I w tym sensie można zrozumieć powiedzenie św. Augustyna: „kochaj i czyń co chcesz”.

 

diakon Franciszek
diakonfranciszek@gmail.com

***

 

Bóg pyta:

Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią.
Mt 12,34

 

***

 

Pieśń nad Pieśniami, 8
Pieśń szósta

Chór:
5 Kim jest ta, co się wyłania z pustyni, wsparta na oblubieńcu swoim?

Oblubieniec:
Pod jabłonią obudziłem cię; tam poczęła cię matka twoja, tam poczęła cię ta, co cię zrodziła.

Oblubienica:
6 Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański.
7 Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko.

Bracia:
8 Siostrzyczkę małą mamy, piersi jeszcze nie ma. Cóż zrobimy z siostrą naszą, gdy zaczną mówić o niej?
9 Jeśli murem jest, uwieńczymy ją gzymsem ze srebra; jeśli bramą jest, wyłożymy ją deskami z cedru.

Oblubienica:
10 Murem jestem ja, a piersi me są basztami, odkąd stałam się w oczach jego jako ta, która znalazła pokój.

Bracia:
11 Salomon miał winnicę w Baal-Hamon; oddał ją dzierżawcom. Za owoc jej płacić miał każdy tysiąc syklów srebra.

Oblubieniec:
12 Oto przede mną winnica moja, moja własna: tysiąc syklów tobie, Salomonie, a dwieście stróżom jej owocu.
13 O ty, która mieszkasz w ogrodach, - druhowie nasłuchują twego głosu - o daj mi go usłyszeć!

Oblubienica:
14 Biegnij, miły mój, bądź podobny do gazeli lub do młodego jelenia na górach wśród balsamowych drzew!

Patroni Dniaśw. Otton
biskup

Św. Otton urodził się około roku 1060. W młodym wieku był kapelanem na dworze księcia Władysława Hermana. Po powrocie do Niemiec został kanclerzem cesarza Henryka IV, a później biskupem Bambergi. W roku 1124 na prośbę Bolesława Krzywoustego przybył na Pomorze i doprowadził do przyjęcia chrześcijaństwa przez Pomorzan. Umarł 30 czerwca 1139 roku w Bamberdze.
 

również 1 lipca:

św. Teodoryk
opat

Urodzony w drugiej połowie V wieku we Francji, pochodził z przestępczego środowiska. Jego ojciec Marquart zajmował się rozbojem i kradzieżą na drogach, matka też nie była wzorem cnót. Kiedy św. Teodoryk dorósł, został diakonem. Ożenił się co prawda, ale przekonał swoja żonę, aby zrzekła się praw małżeńskich. Św. Remigiusz wyświęcił go na księdza i polecił mu wznieść klasztor na Mont d`Or w pobliżu Reims. Następnie mianował go opatem. Pobożność i gorliwość zakonnika, a także głoszone przezeń nauki spowodowały wiele nawróceń. Wśród nawróconych znalazł się jego własny ojciec, który porzucił swoje nikczemne zajęcie i wstąpił do klasztoru syna, gdzie przebywał aż do śmierci. Za przyczyną św. Teodoryka także pewien dom publiczny został cudownie przekształcony w klasztor żeński. Św. Teodorykowi przypisywano uzdrowienie króla Austrazji, Teodoryka I, który został porażony chorobą oczu, która groziła niechybną śmiercią, jeśli nie zostanie usunięte oko. Zmarł 1 lipca 533roku.


jutro: św. Bernardyna

wczoraj
dziś
jutro