logo
Piątek, 12 sierpnia 2022 r.
imieniny:

Hilarii, Juliana, Lecha, Eupliusza – wyślij kartkę

Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem” (Mt 19, 5-6).

Jeżeli są jednym ciałem, to jak można to rozerwać bez zniszczenia tego ciała?

Na pewno argumenty religijne nie przekonają ludzi niewierzących, jednak zgubne skutki rozwodów, szczególnie dla dzieci, mogą być oczywiste dla każdego. Prawidłowy rozwój dzieci przecież wymaga solidnego fundamentu, a tym może być tylko trwała rodzina. To za mało gdy rodzice, każdy z osobna, troszczy się o swoje dzieci, podczas gdy ich wzajemne małżeńskie relacje są zniszczone albo niewłaściwe. Udowodniono, że dzieci czują się bezpiecznie i rozwijają się prawidłowo wtedy, gdy na codzień doświadczają, że ich rodzice wzajemnie się szanują i kochają. Brak tego, prędzej czy później doprowadzi ich do emocjonalnych i socjalnych zaburzeń.

Dlaczego tak jest? Samotni rodzice, ojcowie czy matki, mają tendecję do bycia bardziej krytycznym, niecierpliwym i nie liczącym się z godnością swoich własnych dzieci. Nic w tym dziwnego kiedy nie można liczyć na pomoc drugiego rodzica, męża czy żony. Obiegowe opinie, że dzieci jakoś się do rozwodu rodziców przyzwyczają są całkowicie błędne. Niektóre dzieci jakoś przystosowują się do nowej sytuacji, biorąc ich jednak jako całość, niestety, dzieci rozwiedzionych rodziców są bardziej nieszczęśliwe i podatne na wszelkiego rodzaju zło. Mają większe tendencje do depresji, są bardziej agresywne, wcześniej rozpoczną życie intymne i jeżeli się pobiorą, prawdopodobieństwo rozwodu jest u nich o wiele większe.

Po rozpadzie małżeństwa rozwiedzeni ludzie najczęściej nie żyją samotnie. Szukają szczęścia i wchodzą ponownie w różne układy małżeńskie lub pseudomałżeńskie. To stwarza dodatkowe poważne niebezpieczeństwo dla ich dzieci ze strony tych osób, które teraz będą zamieszkiwać z ojcem lub matką. Jak wynika z badań, w najgorszej sytuacji znajdują się dzieci, które mieszkają z mężczyznami, którzy nie są ich biologicznymi ojcami.

Co mają więc czynić rodzice, którzy są ze sobą w ciągłym konflikcie? Czy dobro ich dzieci nie jest dość wystarczającym motywem aby być razem? Konflikty małżeńskie przecież nie muszą być permanentną sytuacją i mogą być pokonane, gdy oprzemy się na Bogu, a nie na własnych siłach. Czytamy dzisiaj w księdze Syracha: „Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; znajdą go bojący się Pana” (Syr 6, 16).

Co Pan Bóg obiecuje, to też niezawodnie wypełnia. Mąż dla żony a żona dla męża będą dla siebie wzajemnie wiernymi przyjaciółmi, pod warunkiem, gdy żyją według Bożych przykazań.

diakon Franciszek
diakonfranciszek@gmail.com

***
 
Człowiek pyta:
 

Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?
J 14,5

***


KSIĘGA III, O wewnętrznym ukojeniu
Rozdział XXXIII. O NIESTAŁOŚCI SERCA I O CELU OSTATECZNYM, JAKIM JEST OSIĄGNIĘCIE BOGA

 

1. Synu, staraj się nie ufać uczuciom; co dziś jest, szybko się odmienia. Póki żyjesz, podlegasz przemianom, choćbyś i nie chciał Rz 8,20; to jesteś wesoły, to smutny, to spokojny, to skłopotany, raz pobożny, to znów obojętny, raz pilny, to znów leniwy, raz poważny, to znów niefrasobliwy.

Ale kto mądry i pełen wewnętrznego doświadczenia, stoi ponad tą zmiennością, nie zważając na to, co czuje, ani na to, skąd powieje wiatr odmienny, lecz cały wysiłek jego ducha kieruje się ku oczekiwanemu i upragnionemu celowi.
Bo w ten sposób może pozostać jednaki i zawsze ten sam i pośród tylu wydarzeń losu zdoła spojrzeniem szybować wprost ku mnie.

2. Zaś im czystsze będzie oko Mt 6,22, tym pewniej będzie szedł przez burze życia. Lecz jakże często czystość oka się zaciemnia, bo zwraca się ono gwałtownie ku każdemu pięknu, jakie napotyka. Rzadko się zdarza człowiek całkowicie wolny od przymusu poszukiwania we wszystkim samego siebie.

Tak Żydzi przybywali do Betanii, do Marty i Marii J 11,19, nie dla samego Jezusa, lecz aby ujrzeć Łazarza J 12,9. Trzeba więc oczyszczać swój wzrok, aby stał się prosty i prawy, a omijając całą pośrednią rozmaitość świata, kierował się wprost ku mnie.

Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa

 

***

Nie załatwiaj niczego w gniewie.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia' 

Patron Dnia


św. Joanna Franciszka de Chantal
zakonnica

Joanna urodziła się w Dijon, we Francji, w roku 1572. Z małżeństwa z baronem de Chantal miała sześciu synów, których pobożnie wychowała. Po śmierci męża oddała się z zapałem życiu duchowemu pod kierunkiem św. Franciszka Salezego, szczególnie poświęcając się opiece nad ubogimi i chorymi. Założyła zakon sióstr wizytek, którym mądrze i roztropnie kierowała. Zmarła w roku 1641.

jutro: św. Poncjana i Hipolita

wczoraj
dziś
jutro