logo
Piątek, 22 października 2021 r.
imieniny:
Haliszki, Lody, Przybysłąwa, Salomei, Filipa, Donata – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
___________________
 
 reklama
 
„Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli". Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie" (Łk 11, 52-54).

Konflikt między Jezusem, a uczonymi w Piśmie i faryzeuszami z drugiej strony był nieunikniony. Życie Jezusa i Jego nauczanie oparte było na prawdzie. O sobie powiedział, że przyszedł na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie. O nich zaś Jezus powiedział, że, „Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać" (Mt 23, 5). Byli zakłamani, obłudni a obłuda ma dwa oblicza. Z jednej strony pouczanie innych, ale nie poparte swoim własnym przykładem, a z drugiej strony próby uchodzenia za lepszego, aniżeli się jest w rzeczywistości. Jedno i drugie mija się z prawdą. Trzeba jednak stwierdzić, że troska o dobrą opinię czy reputację w oczach ludzi może spełniać pozytywną rolę w ludzkiej społeczności. Cóż bowiem powstrzyma niektórych ludzi przed złem, jeżeli zupełnie nie obchodzi ich opinia innych ludzi? Obecnie jesteśmy świadkami wielu gorszących scen i mało kto się tym przejmuje. Opinia ludzka przestaje być barierą przed złem i nie spełnia już swojej społecznej roli. Jeszcze tak niedawno homoseksualiści swoje niemoralne życie ukrywali, obecnie organizują publiczne manifestacje i marsze.

Odchodzenie wielu ludzi od religijnych ideałów osłabia opinię publiczną, skutkiem czego staje się ona coraz bardziej liberalna. Rezultatem tego wielu ludzi, szczególnie młodych, nie czując nad sobą pręgierza opinii publicznej, decyduje się na niemoralny tryb życia wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami jak aborcje, nieślubne dzieci, choroby weneryczne itp. Jednak postępowanie ludzi, jeżeli jest uzależnione tylko od tego, co ludzie powiedzą czy pomyślą - nie jest prawdziwą moralnością. To nie opinia ludzi ma powstrzymywać nas od grzechów, ale wewnętrzna świadomość, że popełnione grzechy łamią moralny porządek ustanowiony przez Boga. Opinia publiczna, chociaż społecznie potrzebna i pożądana, często jest wypaczona.

Dla wielu polityków wyniki różnych społecznych sondaży są ważniejsze od Bożych przykazań. Opinie ludzkie są zmienne, człowiek zaś dla swojego życia potrzebuje trwałego i niezmiennego punktu odniesienia. Dlatego też to nie ludzie i ich opinie, ale Pan Bóg i Jego przykazania powinny być drogowskazem naszego postępowania.

diakon Franciszek
diakonfranciszek@gmail.com
 
***
 
Biblia pyta:

Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia?
Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?

Rz 8, 33-35

***

 

KSIĘGA IV, GORĄCA ZACHĘTA DO KOMUNII ŚWIĘTEJ
O GODNOŚCI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I STANU KAPŁAŃSKIEGO GŁOS UMIŁOWANEGO

1. Choćbyś miał czystość aniołów i świętość Jana Chrzciciela, nie byłbyś godzien przystępować do Sakramentu Ołtarza ani go udzielać. Bo nie zasługi człowieka pozwalają mu święcić i udzielać Sakramentu Chrystusowego, i spożywać pokarm anielskiego chleba Ps 78(77),25.

Wielka to posługa i godność kapłanów; otrzymali to, czego nie dano aniołom. Bo tylko kapłani wyświęceni przez Kościół mają prawo konsekrować Ciało Chrystusa.

Kapłan jest jakby pomocnikiem Bożym posługującym się słowem Boga za Jego rozkazaniem i ustanowieniem, ale to Bóg jest prawdziwym sprawcą i niewidzialnym szafarzem, Jego woli podlega wszystko, a co rozkaże, to się stanie Mdr 12,18.

2. Powinieneś przeto więcej niż własnym zmysłom i oznakom widzialnym wierzyć Bogu wszechmogącemu w tym najświętszym Sakramencie 1 Tm 4,16. Z drżeniem i czcią przystępuj do tego aktu. Miej się na baczności i pamiętaj, jaka to posługa została ci powierzona przez włożenie rąk biskupa 1 Tm 4,14.

Oto zostałeś kapłanem, uświęconym do sprawowania Sakramentu, uważaj więc, abyś wiernie i nabożnie składał w określonej porze ofiarę Bogu, a sam pozostawał zawsze bez skazy Lb 9,13.

Nie ulżyłeś sobie ciężaru, ale związałeś się jeszcze silniej więzami posłuszeństwa i jakby przymusem większej i doskonałej świętości.

Kapłan powinien jaśnieć wszystkimi cnotami i dawać ludziom wzór dobrego życia Tt 2,7. Kapłan nie powinien wybierać dróg pospolitych, jakie wystarczają innym ludziom, ale sam przestawać z aniołami w niebie Flp 3,20, albo z najdoskonalszymi ludźmi na ziemi.

3. Kapłan odziany w szaty liturgiczne jest zastępcą Chrystusa i tak modli się do Boga żarliwie i pokornie, i za siebie, i za cały lud Hbr 5,3; 7,27. Na przodzie i z tyłu nosi na szatach znak krzyża Pańskiego, aby pamiętał zawsze o męce Chrystusowej. Z przodu ma na ornacie krzyż, aby szukał pilnie śladów Chrystusa i starał się kroczyć za Nim gorliwie. Za sobą ma znak krzyża, by krzywdy od ludzi doznane umiał znosić cierpliwie dla Boga 1 P 2,21.

Przed sobą nosi krzyż, aby ubolewał nad własnymi grzechami, za sobą, aby z całym współczuciem opłakiwał grzechy bliźnich. Kapłan musi wiedzieć, że jest po to, aby stać pomiędzy Bogiem i grzesznymi ludźmi.

Oby nie ochłódł w modlitwie i świętej ofierze tak długo, aż wyjedna dla innych łaskę i miłosierdzie.
Gdy kapłan odprawia Mszę świętą, sławi Boga, raduje chóry aniołów, buduje Kościół Boży, wspomaga żywych, umarłym wyprasza odpoczywanie i sam staje się uczestnikiem tych wszystkich dobrodziejstw.

 

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

 

***

Okazuj szacunek nauczycielom.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'  

Patron Dniaśw. Jan Paweł II
papież


Karol Józef Wojtyła urodził się w 1920 r. w Wadowicach. Wyświęcony na kapłana w Krakowie, kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił różne obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. 16 października 1978 r. wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską przede wszystkim rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych zakątków świata. Szczególnym owocem jego spuścizny duchowej są m.in. bogate magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich. Zmarł w Rzymie 2 kwietnia 2005 r., w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego (II Niedziela Wielkanocna)..

***

Św. Salomea

św. Salomea


Była prawdopodobnie siostrą Maryi, matki Jezusa. Św. Jan wspomina ją jako jedną z trzech kobiet stojących u stóp Krzyża. Św. Marek nazywa ją Salomeą, a św. Mateusz określa ją jako "matkę synów Zebedeuszowych". Była tą kobietą, która prosiła Jezusa, aby jej dwu synom, Jakubowi i Janowi, dał honorowe miejsce w Swoim Królestwie. Salomea w języku hebrajskim znaczy pomyślność i spokój, co odpowiada greckiej Irenie.

jutro: św. Jana Kapistrana

wczoraj
dziś
jutro