logo
Niedziela, 17 października 2021 r.
imieniny:
Antonii, Ignacego, Wiktora – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
___________________
 
 reklama
 

 

 

 

Obu was, Apostołowie,
Wspólny hymn wysławia dzisiaj,
Bo wezwanych jedną łaską
Jedna chwała uwieńczyła.

Rozpalony żarem nieba,
Biegniesz śladem swego Pana
I zwiastujesz Go, Szymonie,
Pełen niestrudzonej mocy.

O Chrystusa wierny uczniu,
Jego krewny, duchem bracie,
Judo, głosisz Mistrza światu
I pouczasz wiernych listem.

Żaden z was nie zadrżał z lęku,
Kiedy musiał krew swą przelać,
Aby przez to stać się świadkiem
Prawdy i ofiarą czystą.

Gwiazdy nieba wysokiego,
Dajcie nam wśród wszelkich trudów
Mężnie ustrzec skarbu wiary
I podążać ku wyżynom.

Ojcu z Synem i Duchowi
Niechaj będzie wieczna chwała;
Niech modlitwa Apostołów
Błogi pokój nam wyjedna. Amen.

 

***

 

Biblia pyta:

Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy!
Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem - jak jest powiedziane - dwoje jednym ciałem.
Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.
Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?

1 Kor 6, 15-19

 

***

 

KSIĘGA IV, GORĄCA ZACHĘTA DO KOMUNII ŚWIĘTEJ
Rozdział XVII, O GORĄCEJ MIŁOŚCI I GWAŁTOWNYM PRAGNIENIU PRZYJĘCIA CHRYSTUSA


Głos ucznia

1. Pragnę Cię, Panie, z największym oddaniem i serdecznym żarem, z głębokim wzruszeniem i z taką żarliwością, z jaką pragnęli Komunii święci i pobożni, którzy przebywali na szczytach miłości i w świętości życia najbardziej podobali się Tobie.

Boże, miłości wiekuista, całe moje dobro, szczęśliwości nieskończona, chciałbym Cię przyjąć z tak żarliwym pragnieniem i głęboką czcią, jakie mogły być kiedykolwiek udziałem świętych.

2. A choć nie jestem godny takiej głębi pobożności, oddaję Ci czucie całego serca, jakbym tylko ja sam odczuwał uszczęśliwiający płomień Twojej tęsknoty.

A ile tylko umysł pobożny potrafi pojąć i pragnąć, wszystko to oddaję Tobie i Tobie ofiarowuję z najgłębszą czcią i gorącą miłością. Nic nie chcę zostawić dla siebie, lecz siebie samego i wszystko, co moje, składam w ofierze radośnie i dobrowolnie.

Panie Boże, Stwórco mój i Odkupicielu, chciałbym Cię dziś przyjąć z takim wzruszeniem, uwielbieniem i czcią, z taką wdzięcznością, godnością i miłością, z taką wiarą, nadzieją i czystością, jak niegdyś przyjęła Cię i pragnęła Twoja najświętsza Matka, Panna chwalebna, Maryja, gdy aniołowi zwiastującemu Jej tajemnicę wcielenia odpowiedziała z pokorą i oddaniem: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego Łk 1,38.

3. I jak poprzedzający Cię święty Jan Chrzciciel poczuwszy Twoją obecność poruszył się w łonie matki Łk 1,44 natchniony już radością Ducha Świętego...

A potem gdy ujrzał przechodzącego pośród ludzi Jezusa J 1,36, ukorzył się i powiedział z wielkim wzruszeniem: Przyjaciel oblubieńca stoi i słucha, radując się głosem oblubieńca. Tak i ja pragnę z całego serca zapłonąć równie świętym i pobożnym pragnieniem i tak stanąć przed Tobą.

Przynoszę Ci więc i ofiarowuję uniesienia wszystkich serc pobożnych, ich miłość gorącą, wzloty ducha, nadprzyrodzone natchnienia i wizje nieziemskie, a także wszystkie cnoty i uwielbienia istot, które stworzyłeś na niebie i na ziemi. Składam ofiarę od siebie i od wszystkich powierzonych mojej modlitwie, aby wszędzie chwalono Cię godnie i wysławiano na wieki.

4. Panie Boże, przyjmij to pragnienie i tęsknotę bezgranicznej chwały i nieskończonej wdzięczności, które Ci się należą dla Twojej niewysłowionej potęgi Ps 150,2. 

Oddaję Ci je i pragnę oddawać każdego dnia i każdej chwili, wzywam i proszę wszystkie duchy niebios i wszystkich Twoich wiernych, aby razem ze mną w modlitwie oddawały Ci cześć i dziękczynienie Ps 150,6.

5. Niech wychwalają Cię wszystkie narody, ludy i języki Dn 7,14, niech uwielbiają święte i miodopłynne Twoje imię z wielką radością i płomienną pobożnością Dz 19,17.

A ci, którzy z czcią i nabożeństwem sprawują Twój najświętszy Sakrament i którzy z pełną wiarą go przyjmują, niech znajdą u Ciebie łaskę i miłosierdzie i niech modlą się za mnie na kolanach.

A gdy osiągną upragnioną żarliwość i radosne zjednoczenie z Tobą i będą odchodzić od stołu Pańskiego do głębi serca ukojeni i cudownie pokrzepieni Dn 3,39, niech raczą wtedy wspomnieć i mnie, nędznego Hbr 4,16.

 

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

 

***

Nigdy nie spisuj nikogo na straty. Cuda zdarzają się co dzień.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'  

Patron Dniaśw. Ignacy Antiocheński
 
biskup i męczennik

Św. Ignacy był drugim następcą św. Piotra na biskupstwie w Antiochii. Za czasów cesarza Trajana został skazany na pożarcie przez dzikie zwierzęta. W tym celu wysłano go do Rzymu. Z drogi pisał listy do gmin chrześcijańskich wyrażając w nich gorące pragnienie męczeństwa. Listy te są ważnym dokumentem wiary pierwotnego Kościoła. Św. Ignacy osiągnął koronę męczeństwa w Rzymie około roku 107. Imię jego wymienia się w Kanonie rzymskim.

jutro: św. Łukasza

wczoraj
dziś
jutro