logo
Poniedziałek, 16 maja 2022 r.
imieniny:
Andrzeja, Jędrzeja, Małgorzaty, Szymona – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm

Trwajcie w miłości mojej! – prosi nas dzisiaj o to sam Chrystus Pan, i zaprasza do zażyłej przyjaźni z Bogiem, wspólnej drogi i owocowania w Nim.

W tej chwili najważniejsza jest twoja decyzja. Nie oglądaj się wstecz, nie myśl, że jesteś jakiejś gorszej kategorii, bo zostałeś może późno wezwany, jak Święty Maciej do posługi apostolskiej.

„Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, ponad niebiosa sięga Jego chwała!” – On nie patrzy na nas ograniczonym spojrzeniem, ale widzi całe piękno serca człowieka, którego powołuje! (Por. J 15,9-17; Dz 1,15-17.20-26; Ps 113,1b-8).

„Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili!”
(J 15, 16)

Anna-Irena, Kraków
czytelny@poczta.fm
 
***
 
Człowiek pyta:

Grzesznicy na Syjonie się zlękli, bezbożnych chwyciło drżenie: Kto z nas wytrzyma przy trawiącym ogniu? Kto z nas wytrwa wobec wieczystych płomieni?
Iz 33,14

 

***

 

Kłótnie,  Syr 28

8 Unikaj waśni, a umniejszysz grzechy, człowiek bowiem popędliwy wszczynać będzie kłótnie.
9 Grzesznik szerzy niezgodę między przyjaciółmi i rzuca oszczerstwo między tych, co żyją w zgodzie.
10 Jakie jest paliwo, tak się ogień rozpala, jaka jest zapamiętałość w kłótni, tak się ona wzmaga; jaka siła człowieka, taka będzie jego zapalczywość, i zależnie od zamożności, gniew jego będzie rosnąć.
11 Gwałtowna sprzeczka roznieca ogień, a gwałtowna kłótnia wylewa krew.
12 Jeśli dmuchać będziesz na iskrę - zapłonie, a jeśli spluniesz na nią - zgaśnie, a jedno i drugie pochodzi z ust twoich.

Złe języki, Syr 28

13 Przeklinajcie potwarcę i dwujęzycznego: wielu bowiem zgubili żyjących w zgodzie.
14 Trzeci język wielu uczynił nieszczęśliwymi i skazał ich na tułaczkę od narodu do narodu, zburzył miasta potężne i domy możnych obalił.
15 Trzeci język oddalił żony od mężów i pozbawił je owocu ich trudów.
16 Kto nastawia mu ucha, nie znajdzie spoczynku ani nie będzie mieszkał spokojnie.
17 Uderzenie rózgi wywołuje sińce, uderzenie języka łamie kości.
18 Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka.
19 Szczęśliwy, kto przed nim był zasłonięty, kto nie doświadczył jego złości, kto nie dźwigał jego jarzma i nie był związany jego pętami.
20 Jarzmo jego to jarzmo żelazne, a pęta jego - pęta z brązu.
21 Straszna jest śmierć, którą on sprowadził, nawet Szeol jest lepszy od niego.
22 Nie będzie on panował nad bogobojnymi i nie będą się palili w jego płomieniu.
23 Natomiast ci, którzy Pana porzucają, weń wpadną, zapali się w nich i nie będzie wygaszony; jak lew będzie przeciw nim wysłany i rozszarpie ich jak pantera.
24 Uważaj! Otocz posiadłość swą płotem z cierni, srebro swoje i złoto mocno zawiąż;
25 słowom twoim spraw wagę i ciężarki, a ustom drzwi i zasuwę!

26 Uważaj, abyś się w nim nie potknął, i byś nie upadł przed tym, kto ci gotuje zasadzkę. 

Patron Dniaśw. Andrzej Bobola
 
kapłan i męczennik

Św. Andrzej Bobola urodził się w roku 1591, a w roku 1611 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Po studiach na Akademii Wileńskiej i otrzymaniu święceń kapłańskich został skierowany do pracy duszpasterskiej. Od roku 1636 pracował wśród unitów utwierdzając ich w wierze katolickiej. Schwytany przez prawosławnych kozaków został okrutnie umęczony w Janowie Poleskim 16 maja roku 1657.

jutro: św. Paschalisa

wczoraj
dziś
jutro