logo
Sobota, 23 października 2021 r.
imieniny:
Edwarda, Marleny, Seweryna, Jana Kapistrana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Rezydencja papieża
materiał własny
 


Rezydencja papieża

Dlaczego papież powinien rezydować tylko w Watykanie?

Od czasów apostolskich Rzym uważano za stolicę chrześcijaństwa. Założył ją św. Piotr apostoł i uświęcił swoim męczeństwem. Jego szczątki doczesne zostały pochowane na jednym ze wzgórz rzymskich - na wzgórzu watykańskim. Jest więc rzeczą naturalną, że następcy św. Piotra i namiestnicy Jezusa Chrystusa mieszkają w stolicy chrześcijaństwa, przy grobie św. Piotra, i stąd sprawują najwyższą władzę w Kościele, z pomocą Kurii rzymskiej, kolegium kardynałów. kongregacji, urzędów papieskich, synodów.

Do smutnych okresów w historii Kościoła należy awiniońska niewola papieży w l. 1305-1377, okres rezydowania papieży we Francji (od r. 1309 w Awinionie) i uzależnienia polityki Kościoła od królów francuskich.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Fr. Justin
Czy Sobór Watykański II potwierdził naukę o prymacie papieża nad całym Kościołem i o nieomylności jego urzędu?
 
Fr. Justin
Rzadko mówi się, że obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest pochodzenia bizantyjskiego, że z Konstantynopola dostał się na Ukrainę (ówczesną Ruś), przechowywano go w Bełzie, a po zdobyciu Księstwa Halickiego, czyli zachodniej Ukrainy (dawniej Rusi Czerwonej) przez Polaków, obraz został zabrany z klasztoru prawosławnego i wywieziony do Częstochowy. Jestem zainteresowana autentyczną historią tego obrazu od chwili namalowania go aż do r. 1372.
 
ks. Andrzej Trojanowski

Aby się opalić, wystarczy je­dy­nie sta­nąć w słoń­cu. Reszta to tylko kwe­stia cza­su, którego potrzebują sło­necz­ne promienie, aby dokonać swe­go dzie­ła. Lecz dusza tak­że potrafi się opalać! Wystarczy jej je­dy­nie znaleźć się w pro­mie­niach Eucharystii. W chrześcijańskiej du­cho­wo­ści znaj­du­je­my bar­dzo piękny i zarazem głęboki teo­lo­gicz­nie temat Eu­cha­ry­stii jako słońca.

 
___________________
 
 reklama