logo
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
imieniny:
Alfa, Leonii, Tytusa, Elfega, Tymona, Adolfa – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Rodzina - Dobrą Nowiną
 


W dniach 26-27 lutego w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim odbyło się już III Sympozjum Teologiczno-Pastoralne poświęcone tematyce rodzinnej. W spotkaniu uczestniczyły m. in. małżeństwa prowadzące rekolekcje oraz zaangażowane w poradnictwo rodzinne, a także siostry zakonne i klerycy z różnych diecezji.

Tegoroczny temat "Rodzina chrześcijańska Dobrą Nowiną Trzeciego Tysiąclecia" nawiązywał do Światowego Kongresu Rodzin, jaki miał miejsce w styczniu tego roku na Filipinach. Eucharystia pod przewodnictwem ks. Bpa Stanisława Stefanka TChr i jej uroczysta oprawa również miały symboliczny charakter. Biskup celebrował Liturgię ubrany w ornat oraz mitrę specjalnie przygotowane i przywiezione ze spotkania w Manili. Wyszyte na ornacie logo przedstawiało rodziny wsparte na fundamencie krzyża, splecione i wpisane w krajobraz wysp, tak charakterystyczny dla Filipin.

Zebranych powitał ks. Prowincjał Włodzimierz Burzawa MSF, a obrady rozpoczął ks. Andrzej Pryba MSF, Oficjał ds. Duszpasterstwa Rodzin naszej Prowincji. Postawione przez niego pytanie - w jaki sposób rodzina może się stać nadzieją na nowe milenium - towarzyszyło wszystkim późniejszym wystąpieniom.
Ks. Bp Stefanek TChr podzielił się swoimi spostrzeżeniami z duszpasterskiej pracy z rodzinami oraz wspomnieniem ze spotkania z Manili. Zauważył, że Polskie rodziny są czytelnym znakiem miłości, poszanowania każdego ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

Specjalnie zaproszony na Sympozjum z Niemiec ks. prof. Joachim Piegsa MSF, wykładający na Uniwersytecie w Augsburgu, podzielił się refleksją nt. przemian i postępu w życiu zachodnich europejczyków, które wkradają się w sposób myślenia i roszczą sobie prawo do manipulacji prawdami wiary. Laickie tendencje odzierają z sacrum to, co pierwotne, podstawowe i święte, i dlatego prowadzą do "pomieszania z poplątaniem" - niestabilności życia i wielu obaw o jutro.

Prof. Krystian Wojaczek z Opola przypomniał w swoim referacie, iż relacje między ludźmi, a więc i w rodzinie, pogłębiają się wówczas, gdy obydwie strony podejmują "ryzyko ofiarowania siebie" i zarazem przyjęcia drugiej osoby jako daru. Osoba, małżeństwo i rodzina okazują się być dzisiaj nie jedynie przebrzmiałymi pojęciami lecz rzeczywistą odpowiedzią na wezwanie przełomu wieków.

Kolejny prelegent, ks. dr Władysław Szewczyk, podzielił się 22-letnim doświadczeniem pracy w poradni rodzinnej "Arka" w Tarnowie, której jest także założycielem. W swojej wystąpieniu ukazał, że jeżeli w pracy człowiek kieruje się określonymi wartościami, to zazwyczaj właśnie do księży, jako duszpasterzy, zwracają się z zaufaniem ci, którzy szukają konkretnej porady w swoich kłopotach małżeńsko-rodzinnych.

Bardzo ciekawie, przystępnie i praktycznie został podjęty przez dr Joannę Borak-Kwapisz z Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej z Warszawy temat zapobiegania wypaleniu zawodowemu u osób pomagających innym. Ukazując powody takiej sytuacji podjęła ona próbę nakreślenia sposobów jej przeciwdziałania. Wykład wzbudził wiele zainteresowania wśród słuchaczy, którzy chętnie zadawali pytania.

Nieobecny na Sympozjum z powodu choroby prof. Franciszek Adamski z Krakowa przesłał uczestnikom tekst swojego wystąpienia, w którym nawiązał do badań i statystyk ukazujących wpływ procesów kulturowych postępu i przemian na dzisiejszy sposób pojmowania małżeństwa i wiek jego zawierania.

Prof. Tadeusz Jasudowicz z Torunia przyjrzał się w swojej prelekcji polskiej rodzinie z perspektyw standardów europejskich, a ks. prof. Tomasz Węcławski z Poznania, ciekawie i zwięźle ukazał rodzinę jako znak Kościoła Trzeciego Tysiąclecia. Spotkanie zakończyło się wspólną Eucharystią celebrowaną pod przewodnictwem Ordynariusza włocławskiego, ks. Bpa Bronisława Dembowskiego oraz ks. Bpa Zygmunta Robaszkiewicza, Ordynariusza diecezji Morombe, Misjonarza Świętej Rodziny pracującego od 12 lat na Madagaskarze.

Na zakończenie Sympozjum jego uczestnicy zwrócili się z wiarą do Świętej Rodziny z Nazaretu o pomoc w rodzinnych troskach i kłopotach oraz o dobre i święte rodziny dla Polski i dla świata.
Wystąpienia z Sympozjum, wzorem lat ubiegłych, zostaną wydane w formie książkowej, a ich fragmentów będzie można wkrótce wysłuchać na stronie internetowej: www. msf.opoka.org.pl

Dk. Roman Siatka MSF