logo
Wtorek, 29 września 2020 r.
imieniny:
Michaliny, Michała, Rafała, Gabriela – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Maria Madeja
Rodzina jak piasek lotny
Wychowawca
 


 
 Na początku XIX wieku rodzina europejska miała charakter wybitnie wiejski. Ponad 75% polskich rodzin mieszkało na wsi i utrzymywało się z uprawy roli i hodowli bydła. Była to przeważnie grupa wielopokoleniowa, z wyraźną strukturą wewnętrzną. Autorytet ojca był niepodważalny. Ideałem była rodzina wielodzietna.
 
Szybki proces industrializacji i urbanizacji przyniósł za sobą szereg zmian, także w pojmowaniu istoty rodziny oraz w jej strukturze. W.J. Goode podkreślił pięć zasadniczych przyczyn dokonujących się zmian:
1. Industrializacja wzmaga ruchliwość przestrzenną, osłabiając częstotliwość i intymność kontaktów między członkami rodziny.
2. Wzmagająca się ruchliwość społeczna prowadzi do zróżnicowania klasowego członków tej samej rodziny. Członkowie jednej rodziny realizują różne style życia i wzory zachowania, co osłabia więź rodzinną.
3. System sformalizowanych i zinstytucjonalizowanych działań społecznych podważa podstawy wielkiej rodziny, nastawionej na działanie typu samopomocy.
4. Wykształca się określony system wartości akcentujący głównie powodzenie osobiste i sukces indywidualny, przedkładane nad dobro rodziny jako całości.
5. W związku z daleko posuniętą specjalizacją przygotowanie zawodowe dzieci przez ojca staje się mało użyteczne, znikają więc tradycje społeczno–zawodowe rodziny, które sprzyjają spójności rodziny.
 
Inny amerykański socjolog, F.H. Giddings, w historycznym rozwoju rodziny wyróżnił trzy etapy:
1. Rodzina religijno–włościańska (the religious–proprietary family) – w imię trwałości dziedzictwa i wiary poświęca ona pragnienia jednostki.
2. Rodzina romantyczna (the romantic family) – by dogodzić miłosnym upodobaniom jednostek poświęcała ona spuściznę i tradycję, a nawet dziecko.
3. Rodzina etyczna (the ethical family) – miłość uważa za najświętszą rzecz na świecie, za wyjątkiem obowiązku, a do obowiązków imperatywnych zalicza rodzenie i należyte wychowanie dzieci. Poświęca więc osobiste uczucia wówczas, gdy sprzeciwiają się one zdrowemu rozsądkowi lub zobowiązaniom moralnym.
 
„Kult miejskości”
 
Gwałtowne przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne stały się przyczyną upadku tradycyjnego modelu rodziny związanego z typem kultury agrarnej. Szybkie przemieszczenie się całych grup ludności podkopało fundament zespolenia rodziny z tradycyjną grupą społeczną.
 
Na skutek masowej migracji do miast nastąpiło wykorzenienie społeczno–kulturowe rodzin. Zanikowi uległ mechanizm kontroli i opinii społecznej. Przeszłość przestała być źródłem wartości. Wraz z „kultem miejskości” zrodził się kult wykształcenia. Proces industrializacji przyczynił się do zmiany stosunku do ziemi i do własności w ogóle. Posiadanie przestało być traktowane instrumentalnie w stosunku do życia rodzinnego i pielęgnowanych na jej obszarze wartości moralnych. Stało się znaczącą wartością konsumpcyjną.
 
 
 
1 2  następna
Zobacz także
Mirosław Rucki
W obliczu coraz większej liczby rozpadających się małżeństw wiele osób, którym związek się nie udał, myśli o „rozwodzie kościelnym”. Rozwód taki miałby na celu spełnienie nadziei wyrażonej w słowach: „A może tym razem mi się powiedzie?”.
 
Mirosław Rucki
Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to w większości rzadziej wychodzą na dwór. Siedzą w domach, mają komputery, przy których spędzają większość czasu wolnego. Szczególnie w miesiącach zimniejszych.

Z ks. Piotrem Marchwickim SDB rozmawia ks. Andrzej Godyń SDB
 
Grażyna Starzak
Dbajmy o pełne, wartościowe i patriotyczne wychowanie dzieci. Dobra i wartościowa rodzina wychowa dobrego obywatela, który ma życiową mądrość, który umie podejmować przemyślane i niebudzące wątpliwości moralnych decyzje – mówi Jacek Bembenek, doradca życia rodzinnego archidiecezji krakowskiej. 
 
 
___________________
 
 reklama