logo
Czwartek, 29 października 2020 r.
imieniny:
Angeli, Przemysława, Zenobii, Narcyza, Felicjana, Violetty – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Maria Madeja
Rodzina jak piasek lotny
Wychowawca
 


Dużym przełomem w życiu rodzinnym było podjęcie przez znaczną liczbę kobiet pracy zawodowej. Brak opieki matki odbijał się w sposób wyjątkowo bolesny na wychowaniu dzieci. W Polsce kobieta, która podejmuje pracę zawodową, zajmuje się średnio o jedną trzecią czasu krócej swoim dzieckiem niż matka niepracująca. Mężowie kobiet pracujących poświęcają dwukrotnie więcej czasu swoim dzieciom niż mężowie kobiet niepracujących. Spośród dzieci matek pracujących co piąte korzysta ze żłobka, a co drugie z przedszkola.
 
Trudna wielodzietność
 
W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił wyraźny zanik rodziny wielopokoleniowej. Stosunki zawodowe coraz bardziej zastępują stosunki rodzinne. Duże spustoszenie czyni wtargnięcie w centrum życia domowego środków masowego przekazu, zwłaszcza telewizji. Oglądana bezkrytycznie, oducza myślenia i skutecznie propaguje „łatwy” model rodziny.
Do bardzo trudnych zagadnień społecznych należy obecnie sytuacja mieszkaniowa rodzin. W Polsce w 1997 r. w dobrych warunkach, z punktu widzenia zaludnienia, znajdowało się 3,8 mln dzieci (29%), a 6,5 mln (42%) było w sytuacji niezadowalającej.
 
Dużą rolę w kształtowaniu modelu rodziny odgrywa ustawodawstwo, które może podważać lub niszczyć rodzinę. Prawa rodziny często ulegają zagrożeniu w wyniku polityki społecznej, wychowawczej, która może być antypopulacyjna. Brak specjalnej troski o rodzinę wielodzietną stawia ją w trudnej sytuacji materialnej. Jednemu lub dwojgu dzieci łatwiej bowiem zapewnić komfort materialny, lepsze warunki kształcenia. Im więcej dzieci w rodzinie, tym trudniej osiągnąć stan materialnego dobrobytu.
Usunięcie trudnych warunków mieszkaniowych, podniesienie poziomu życia i pomoc materialna dla rodzin – te działąnia mogłyby zlikwidować częściowo lub nawet całkowicie istniejące hamulce antypopulacyjne.
 
W Polsce w rodzinach wielodzietnych (troje i więcej dzieci) żyje ponad 40% wszystkich dzieci i młodzieży. Rodzin tych w 1997 r. było 1,25 mln, z tego ok. 800 tys. na wsi. Ich poziom dochodów był bardzo niski. Blisko połowa posiadała mieszkania 3–izbowe o powierzchni nie przekraczającej 50 m kwadratowych.
 
Wzrost rozwodów
 
Duże spustoszenie w rodzinie dokonały nowe wzorce zachowań seksualnych. Pozamałżeńskie stosunki seksualne, życie mężczyzny i kobiety bez ślubu, rozwody, usuwanie poczętego dziecka, są oznaką oderwania życia seksualnego od fundamentu miłości i rodziny. Wzrost liczby rozwodów świadczy o upowszechnianiu się tzw. poligamii sukcesywnej. Pierwszy związek często jest traktowany jako przygotowanie do następnego. Chęć zawarcia nowego związku jest coraz częściej przyczyną rozwodu. Następne małżeństwa wykorzystują doświadczenia zdobyte w poprzednich.
W społeczeństwie rozwodowym zatraca się poczucie celu instytucji małżeństwa. Dobro rodziny przestaje być miarą czy motywem działania. Zasadniczym celem staje się wygoda i dobro osobiste, postawienie siebie w centrum życia.
 
Człowiek jest istotą rodzinną (homo animal familialae) od samych korzeni swojego istnienia. II Sobór Watykański przypomina, że „głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie, czyli przez nieodwracalną osobistą zgodę (...)” posiada ona ogromne znaczenie „dla trwania rodzaju ludzkiego, dla rozwoju osobowego i wiecznego losu poszczególnych członków rodziny, dla godności, stałości, pokoju i pomyślności samej rodziny oraz całego społeczeństwa ludzkiego” (KDK, 48).
 
Maria Madeja
 

Literatura:
1. K. Czabański, Rodzina specjalnej troski, Warszawa 1996, s. 50–51.
2. F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1984, s. 239–244.
3. C. Beltrac, Socjologia della famiglia contemporanea, Roma 1968, s. 41.
4. W. J. Goode, World Revolution and Family Patterns, New York 1963, s. 369 nn.
 
 
Zobacz także
Ksawery Knotz OFM Cap
Rozważania nad relacją ducha do ciała są kolejnym ważnym tematem refleksji obu papieży. Cała teologia ciała Jana Pawła II jest wołaniem o nowe odkrycie ludzkiej cielesności ponownie zintegrowanej z duchem. Człowiek, stworzony z miłości przez Boga, mocą Chrystusowego odkupienia staje się po upadku na nowo wewnętrznie zintegrowany i zdolny do miłości. Benedykt mówi natomiast o odszukaniu wewnętrznej jedności, która pozwoli na nowo odkryć erosa. 
 
Ksawery Knotz OFM Cap
Pożądanie to dojmujące pragnienie tego, czego nam brakuje. Ponieważ tylko osobie właściwe jest, obok rozumności i wolności, budowanie relacji, dlatego naszym najgłębszym pragnieniem bywa zazwyczaj bardzo bliski związek z drugą osobą. Chcemy przebywać z nią jak najczęściej i być jak najbliżej. Niektórzy zagłuszają tę potrzebę robieniem kariery czy kupowaniem dużej ilości rzeczy...
 
Irena Świerdzewska

Serce człowieka nie znosi pustki. Każdy z nas jest powołany do miłości: małżeńskiej i rodzicielskiej, duszpasterskiej w przypadku kapłanów, konsekrowanej, miłości bliźniego dla tych, którzy pozostali bezżenni. Kiedy miejsce miłości do Boga i do drugiego człowieka zaczynają zajmować sukces, kariera, hobby, inne osoby, zaczynamy powoli oddalać się od samych siebie, od miłości, od wierności, którą przyrzekaliśmy. Zaczyna się równia pochyła.

 

– Wystarczy nie robić nic, aby kryzys w naszym życiu stał się równią pochyłą – mówi s. Anna Maria Pudełko AP, w rozmowie z Ireną Świerdzewską

 
 
___________________
 
 reklama