logo
Sobota, 25 maja 2019 r.
imieniny:
Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny, Bedy, Grzegorza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Sekty
materiał własny
 


Sekty

W Stanach Zjednoczonych występuje mnóstwo sekt i sekciarzy. Nie ma dnia, by jakiś sekciarz nie zapukał do drzwi, nie zatelefonował lub nie podsuwał na ulicy swojej literatury.

Uprzemysłowienie, migracje wewnątrz kraju i poza jego granice, ucieczka do miast, silne oddziaływanie środków społecznego przekazu wyrywają człowieka z dawnych struktur społecznych i wartości tradycyjnych. Człowiek zatraca swoje korzenie i orientację, staje się niepewny, a tym samym podatny na agitację sekt, które w zwodniczy sposób zapewniają go o posiadaniu środków mogących zaradzić wszelkim niedomaganiem współczesnym. Łupem sekt może łatwo stać się Polak, który po przybyciu do Ameryki napotyka wiele trudności i nieraz traci głowę. Podobnie i młodzież w trudnych warunkach życiowych, ludzie samotni lub niezadowoleni z życia mogą z łatwością zwrócić się do sekt o pomoc. Trzeba się strzec, by nie wpaść w ich sidła. Sekty są wyzwaniem dla Kościoła. Katolickie społeczeństwo i Kościół winni dostrzec człowieka w potrzebie i pospieszyć mu z pomocą, pociągając życzliwością, braterstwem i miłością. Sekty są jakby cierniem kłującym ciało Kościoła przypominającym o konieczności pracy nad sobą i o potrzebie odnowy duchowej.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Fr. Justin
Ustanowienie niektórych sakramentów przez Chrystusa jest nam znane w szczegółach, np. chrztu, pokuty i Eucharystii. W przypadku małżeństwa, namaszczenia chorych, bierzmowania i kapłaństwa Nowy Testament nie notuje żadnych bezpośrednich słów ustanowienia ich przez Chrystusa. Skąd się zatem wzięła liczba siedmiu sakramentów?
 
Fr. Justin
W jaki sposób dotrzeć do Kodeksu Prawa Kanonicznego który obowiązywał do 1918 roku? (czy jest dostępny w wersii elektronicznej?)
 
Dariusz Pietrek
W jednym z numerów Gazety Wyborczej pojawił się artykuł pt. "Lekcja na fortepian i Biblię", dotyczący tragicznej samobójczej śmierci jednej z nauczycielek szkoły muzycznej w mieście B. Była ona członkinią wspólnoty, którą można by również nazwać sektą zwolenników Williama Marriona Branhama...
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 


 
Cost-Club.com: Best Cosplay Costumes for Sale