logo
Czwartek, 29 października 2020 r.
imieniny:
Angeli, Przemysława, Zenobii, Narcyza, Felicjana, Violetty – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Sekty
materiał własny
 


Sekty

W Stanach Zjednoczonych występuje mnóstwo sekt i sekciarzy. Nie ma dnia, by jakiś sekciarz nie zapukał do drzwi, nie zatelefonował lub nie podsuwał na ulicy swojej literatury.

Uprzemysłowienie, migracje wewnątrz kraju i poza jego granice, ucieczka do miast, silne oddziaływanie środków społecznego przekazu wyrywają człowieka z dawnych struktur społecznych i wartości tradycyjnych. Człowiek zatraca swoje korzenie i orientację, staje się niepewny, a tym samym podatny na agitację sekt, które w zwodniczy sposób zapewniają go o posiadaniu środków mogących zaradzić wszelkim niedomaganiem współczesnym. Łupem sekt może łatwo stać się Polak, który po przybyciu do Ameryki napotyka wiele trudności i nieraz traci głowę. Podobnie i młodzież w trudnych warunkach życiowych, ludzie samotni lub niezadowoleni z życia mogą z łatwością zwrócić się do sekt o pomoc. Trzeba się strzec, by nie wpaść w ich sidła. Sekty są wyzwaniem dla Kościoła. Katolickie społeczeństwo i Kościół winni dostrzec człowieka w potrzebie i pospieszyć mu z pomocą, pociągając życzliwością, braterstwem i miłością. Sekty są jakby cierniem kłującym ciało Kościoła przypominającym o konieczności pracy nad sobą i o potrzebie odnowy duchowej.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
ks. Józef Kmieć SDS
Bóg chce aby wszyscy ludzie dostąpili zbawienia, również dzieci które umierają bez chrztu
 
ks. Józef Kmieć SDS
Ostatnio nasz biuletyn parafialny stwierdza, że ci ludzie, którzy znajdują trudności w wyznaniu swoich grzechów śmiertelnych, nie muszą się z nich spowiadać. Jeśli spowiedź jest dla nich "moralną niemożliwością", mogą tak czy owak otrzymać rozgrzeszenie, a "być może za rok lub dwa" wrócić do wyspowiadania się z tego, czego poprzednio nie mogli wyznać. Czy tak naucza Kościół?
 
ks. Andrzej Trojanowski TChr.
Objawienie Boże wypowiadające się poprzez Biblię i Magisterium Kościoła, dla dobra samego człowieka surowo zakazuje uciekania się do którejkolwiek z form wróżbiarstwa. Gdy chrześcijanin korzysta z horoskopów lub z usług wróżbitów, widzących, magów itp. – wchodzi w konflikt z pierwszym i najważniejszym przykazaniem dekalogu...
 
 
___________________
 
 reklama