logo
Środa, 06 lipca 2022 r.
imieniny:
Dominiki, Jaropełka, Łucji, Marii Teresy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Paweł Wieczorek
Sens życia
materiał własny
 


Powiedzieć coś sensownego o życiu

Trudno wyobrazić sobie człowieka, który nie posiadałby mniej lub bardziej rozbudowanych przekonań na temat sensu życia. Każdy, komu zależy aby nie zmarnować tego daru jakim jest jego indywidualna egzystencja snuje od czasu do czasu refleksje o swoim życiu i zastanawia się, czy o sensie życia da się powiedzieć coś sensownego. Wydaje się, że istotą sensu życia jest harmonia  zachodząca pomiędzy celami, jakie każdy z nas przed sobą stawia, a ich realizacją. Zanim jednak rozwinę ten wątek chciałbym najpierw podejść do zagadnienia sensu życia od strony czysto językowej. Wiele bowiem pojawia się w tym temacie nieporozumień.  

W celu lepszego zrozumienia wyrażenia 'sens życia' proponuję doprecyzować znaczenia obu słów. Zauważmy najpierw, że słowo 'życie' jest wieloznaczne. Może  na przykład wskazywać na życie indywidualnego człowieka, całej ludzkości, a nawet wszystkich istot żyjących kiedykolwiek na Ziemi. W niniejszym artykule zajmę się wyłącznie życiem w pierwszym znaczeniu.

Sensowne i bezsensowne

Z kolei słowa 'sens' używamy na przykład wtedy, gdy mówimy o sensie jakiegoś wyrażenia językowego. Można tworzyć zarówno wyrażenia sensowne jak i bezsensowne. Zdanie 'kot siedzi na płocie u sąsiada' ma sens, jako że nie jest logicznie sprzeczne, a także wiadomo, że w rzeczywistości taka sytuacja może zachodzić. Natomiast zdanie: 'żona kawalera wróciła z zakupów' jest tego sensu pozbawione ze względu na logiczną sprzeczność. Użyte w drugim zdaniu słowa są wprawdzie zrozumiałe, ich znaczenia nie układają się jednak w spójną całość, co sprawia, że zdanie jest bełkotem.

Istnieją także tak zwane zdania przenośne posiadające sens na głębszym poziomie znaczeniowym. Zdanie 'osioł jedzie rowerem' nie jest wprawdzie obarczone logiczną sprzecznością. Jeśli jednak ktoś, kto wypowiada to zdanie nie ma na myśli znaczenia przenośnego (na rowerze jedzie bezmyślny człowiek), wówczas powiemy, że jego wypowiedź nie ma sensu. Zdanie jest bowiem niespójne z potoczną wiedzą na temat rzeczywistości. Jak wiadomo osły nie są zdolne do jazdy na rowerze.

"To bez sensu..."

Można zatem powiedzieć, że gdy słowa nie układają się w spójną całość ani na dosłownym ani na przenośnym poziomie, wówczas wyrażenia z nich utworzone nie mają sensu. Stwierdzenie 'to bez sensu' oznacza, że coś jest absurdalne i przez to niezrozumiałe.
 
Życie sensowne oznaczałoby zatem życie układające się w spójną całość. Ważnym elementem tej całości są cele życiowe, jakie ludzie sobie wyznaczają. Pewne zachowania przybliżają te cele, inne z kolei oddalają lub też nie wpływają na nie znacząco. Gdy ktoś chce zdać maturę i jednocześnie wagaruje, to zachowanie takiej osoby jest niespójne z jej postanowieniami i w efekcie niezrozumiałe. Może się ono stać zrozumiałe, gdy wyjdą na jaw jego ukryte przyczyny. Nie zmienia to jednak faktu, że zachowanie takie stoi w sprzeczności w stosunku do podjętej decyzji o zdaniu matury.

Przykład ten pokazuje też wewnętrzny związek wolności z sensem życia. Jeśli życie ma być sensowne czyli spójne z ideałami, które chcemy urzeczywistniać, trzeba pokonywać w sobie te siły, które wprowadzają do naszego życia chaos. Istnieje bowiem spore ryzyko, że obecna w nas skłonność do wygodnictwa i bierności, a także uczucia i nastroje, skutecznie udaremnią realizację życiowych planów.

Czego tak naprawdę chcę?

Nie mniej ważne jest to, aby wyższe wartości, wokół których będzie koncentrowało się nasze życie zostały wybrane w atmosferze wolności. Stąd potrzeba udzielenia sobie szczerej odpowiedzi na pytanie: Czego tak naprawdę chcę? Autentyzmowi w wyborze celów życiowych sprzyja zdanie sobie sprawy z nacisków jakim jesteśmy poddawani wskutek kontaktu z kulturą masową czy ze strony najbliższego otoczenia. Wciąż aktualna jest zachęta umieszczona na świątyni Apollina w Delfach – poznaj samego siebie. 

Dla chrześcijanina sens jego życia doczesnego, w tym sens cierpienia, jest elementem ostatecznego sensu, który zna tylko Bóg. Poznanie samego siebie sprowadza się w tym przypadku do odkrycia swojego powołania, by następnie móc zdefiniować cele życiowe oraz tak je realizować by życie tworzyło spójną, czyli sensowną całość.

 

 
1 2  następna
Zobacz także
kl. Mateusz Zawiłowicz SCJ

Doświadczenie cierpienia, choroby czy starczej słabości zmusza nas niejednokrotnie do wzmożonej koncentracji na przyszłości – nieznanej i przez to napawającej lękiem. Niepokój ten ma swoje źródło w poczuciu bezradności wobec choroby, która nas ogranicza, wobec słabości, która wciąż narasta, czy wobec cierpienia, które zdaje się nie mieć końca.

 
kl. Mateusz Zawiłowicz SCJ
Demon smutku utrudnia oczyszczenie serca po grzechu, sprawiając, że człowiek nieustannie pamięta o złu i zamyka się na Boże miłosierdzie. Jedynymi skutecznymi środkami w walce z tym demonem są: radość, otwarcie się na innych ludzi, wytrwałość i modlitwa. Demony są obecne w naszym życiu, wg Ewagriusza z Pontu jest ich siedem...
 
Michał Wilk
Wszystko zaczęło się kilka milionów lat temu, gdzieś na początku historii ludzkości... Kiedy dokładnie? Trudno powiedzieć... Biblia nic nie mówi ani o konkretnym czasie, ani o historycznych wydarzeniach... Nie tłumaczy, czy miał miejsce Wielki Wybuch, czy też ewolucja posunęła się o kolejne ogniwo i nagle pojawił się homo sapiens... Żadnych wskazówek tłumaczących zawiłości i zagadki współczesnej nauki. Zamiast tego jest poezja...
 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm