logo
Wtorek, 19 marca 2019 r.
imieniny:
Józefa, Bogdana, Nicety, Aleksandryny – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Solidarność zawierza Maryi nowe wybory
 


Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” trwa w Częstochowie, w hotelu Scout. W czasie Zjazdu wybrany zostanie przewodniczący związku na kolejną 4-letnią kadencję. O stanowisko ubiega się obecny przewodniczący Związku Piotr Duda. Udział w Zjeździe zapowiedział prezydent Andrzej Duda. W Zjeździe bierze udział 281 delegatów ze wszystkich regionów związku. 
 
W środę, 24 października, w przeddzień rozpoczęcia obrad, delegaci na Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność modlili się na Jasnej Górze. 
 
„Jestem bardzo wzruszony, bardzo się cieszę, że możemy po raz kolejny w tak krótkim okresie czasu spotkać się na Jasnej Górze, bo niedawno byliśmy z pielgrzymką Ludzi Pracy - mówi Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ ‘Solidarność’ - A dzisiaj jesteśmy tutaj po raz pierwszy jako delegaci Krajowego Zjazdu, po raz pierwszy w historii ‘Solidarności’ Zjazd Krajowy odbywa się w Częstochowie. ‘Solidarność’ rodziła się pod krzyżem, zawsze nasze obrady rozpoczynamy modlitwą, Mszą św, dlatego jesteśmy tutaj u stóp Jasnogórskiej Pani, aby zawierzyć ‘Solidarność’ ludzi pracy Matce Boskiej Częstochowskiej i modlić się o dobre obrady, i o ludzi pracy. Dlatego jestem bardzo wzruszony, że to właśnie w tym miejscu, gdzie po raz pierwszy w 1982 roku ks. Jerzy Popiełuszko pielgrzymował na Jasną Górę z ludźmi pracy, my jesteśmy dzisiaj tutaj, jako też ludzie pracy”. 
 
„Jest to rok wyborczy kończący kadencję w Związku, a zarazem rozpoczynający nową kadencję – mówi Jacek Strączyński, przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiej ‘Solidarności’ – W tym roku przypadła nam w udziale organizacja Krajowego Zjazdu Delegatów ‘Solidarności’, wyborczego Zjazdu. Zgłosiłem taki akces rok temu, że chcielibyśmy organizować Krajowy Zjazd Delegatów w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Myślę, że Częstochowa jest godnym miejscem, a ja uważam to za szczególne wyróżnienie. Każdy Zjazd, gdziekolwiek się odbywa, rozpoczyna się od Mszy św. Ponieważ zjazd odbywa się w Częstochowie, więc dzisiaj zjazd rozpoczynamy od Mszy św. na Jasnej Górze, następnie bierzemy udział w Apelu Jasnogórskim, w czasie którego przewodniczący Piotr Duda zawierzy ‘Solidarność’ Matce Boskiej”. 
 
Obok wyboru przewodniczącego Komisji Krajowej, delegaci zdecydują, kto wejdzie w skład Komisji Krajowej. W czasie Zjazdu ma zostać przyjęty najważniejszy dokumentu dla Związku, jakim jest uchwała programowa czyli dokument wyznaczający kierunki działań Związku w najbliższej kadencji. 
 
„Chcemy ocenić uchwałę programową, którą przyjęliśmy 4 lata temu na zjeździe w Bielsku Białej, i którą staraliśmy się jako władze związkowe, Komisja Krajowa realizować – mówi Piotr Duda – Jestem pewny, że jesteśmy parę kroków do przodu, niż byliśmy 4 lata temu. Przecież wiemy – w kadencji 2010-2014 jaką mieliśmy ciężką drogę, bo nie mieliśmy partnera w rządzie liberalnym. To był trudny okres, ale wtedy zdiagnozowaliśmy problemy społeczne i wpisaliśmy to w uchwale programowej. I te ostatnie 3 lata to była taka pozytywna dynamika w rozwiązywaniu problemów pracowniczych. Pewnie one zawsze będą inne, zawsze będą się nawarstwiać, ale staramy się realizować wszystkie nasze postulaty wpisane w uchwale programowej. Jedno nas różni od innych związków zawodowych – że my nie jesteśmy związkiem zawodowym jednego zawodu, jednej branży. My reprezentujemy wszystkie zawody, wszystkie branże, i jesteśmy ‘Solidarnością’, czyli musimy pomagać wszystkim”. 
 
„Kondycja Związku Zawodowego ‘Solidarność’ była i jest dobra - mówi Jacek Strączyński, przewodniczący częstochowskiej ‘Solidarności’ – Pracownicy i obywatele tego kraju nie do końca dostrzegają to, co robimy, bo w zasadzie powinniśmy skupić się tylko na tym, co dzieje się w zakładach pracy, walczyć o podwyżki, o godne wynagrodzenie, godne warunki zatrudnienia. Natomiast to, co robimy, robimy dla wszystkich obywateli tego kraju, np. obniżenie wieku emerytalnego, który był bardzo drastycznie podwyższony zwłaszcza dla kobiet, minimalne wynagrodzenie, wolne niedziele”. 
 
 
Mszy św. o godz. 19.45 w Kaplicy Matki Bożej dla delegatów NSZZ ‘Solidarność’ przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. 
 
„Dziwiono się i nadal świat się dziwi naszej romantycznej duszy, która na różnych miejscach, ale zwłaszcza cierpienia i śmierci, wznosi krzyż. Istnieją też więzi pomiędzy światem ludzi pracy, a krzyżem Chrystusa, pomiędzy pracą, a Mszą św. Zdziwienie i podziw budził i budzi dalej widok polskich ludzi pracy, spowiadających się i przystępujących do komunii św., również w zakładach pracy, czy tam, gdzie sprawujemy Eucharystię. Odkryjmy na nowo te miejsca, krzyże, które stawiamy na polskiej ziemi” - mówił abp Depo. 
 
„Jak doniosły był fakt, podkreślał św. Jan Paweł II w Gdyni 11 czerwca ’87 roku, że słowo ‘solidarność’ zostało wypowiedziane tutaj, nad polskim morzem, w nowy sposób. Nie możemy iść dalej naprzód, nie może być mowy o żadnym postępie, jeżeli w imię społecznej solidarności nie będą respektowane do końca prawa każdego człowieka, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zagrożeniem stale aktualnym jest rozchwianie prawd i zasad, na których buduje się godność i rozwój człowieka. Zagrożeniem jest również takie sączenie wszelkiego rodzaju fake newsów, pełnych nienawiści, opinii, poglądów, w różnych sieciach społecznościowych, które służą rozchwianiu i rozszczepieniu prawdy. Czy więcej jest prawdy w nas i na naszych ulicach? W krzyczących billboardach i uśmiechniętych twarzach?” 
 
„Matko i Królowo naszego Narodu, przychodzimy do Ciebie, bo bez prawdy, miłości i solidarności nie ocalimy się. Prosimy Cię, powiedz Chrystusowi o nas, o naszym kolejnym trudnym, polskim dziś, bo nasze jutro zaczyna się dziś” - zakończył abp Depo. 
 
Metropolita częstochowski poprowadził także rozważania Apelu Jasnogórskiego. „Dzisiaj w 38. rocznicę rejestracji NSZZ Solidarność stajemy do Apelu, który staje się godziną jedności, przy Tobie i Twoim Synu, a zarazem godziną narodowego rachunku sumienia, który domaga się zgodności wiary i czynów - mówił w rozważaniu apelowym abp Wacław Depo - Ta jedność z Tobą i przy Tobie może stanowić ważny środek ratunku i trwania dla spraw ważnych w skali Ojczyzny, dla Kościoła, dla środowisk ludzi pracy, gdziekolwiek ona ma miejsce, ludzi zmagających się o Polskę prawdziwą”. 
 
„W tej godzinie czuwania z Tobą nad każdą sprawą, którą aktualnie przeżywamy jako Naród, w kontekście zbliżającej się 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, prosimy Cię o to, by Polacy pozostali wierni swojemu sumieniu, a swoim wyrachowaniem, chwiejnością, a nawet strachem nie wspierali żadnego zła” - mówił metropolia częstochowski. 
 
„Każdy dzień przynosi tysiące sytuacji, w których ujawnia się nasza prawość i szlachetność, nasze wysiłki, zmagania, albo słabość i niewierność, i zdrada. Dlatego zawierzamy Ci dzisiaj siebie, Związek Zawodowy Solidarność we wszystkich jego odcieniach, nasze decyzje na dobro, opowiedzenie się za prawdą o polskiej Solidarności wczoraj, dziś i jutro. Jednoczymy się przy Tobie i o taką trudną jedność Polaków prosimy”- zakończył rozważanie abp Depo. 
 
Po rozważaniu apelowym Akt Zawierzenia ‘Solidarności’ Matce Bożej wypowiedział Piotr Duda. 
 
o. Stanisław Tomoń 
www.jasnagora.com