logo
Piątek, 12 sierpnia 2022 r.
imieniny:

Hilarii, Juliana, Lecha, Eupliusza – wyślij kartkę

Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Ks. Andrzej Orczykowski SChr
Specyfika duszpasterstwa polskiej emigracji
Profile
 


Rola organizacji laikatu jest niezastąpiona w polskim duszpasterstwie emigracyjnym(22). Zorganizowana działalność laikatu ułatwia kapłanom rozwiązywanie takich problemów jak: rozproszenie wiernych w znacznej odległości od świątyni, skomplikowane sytuacje małżeńskie, anonimowość i bierność wiernych, brak przynależności do konkretnej wspólnoty parafialnej. Ważną rolę do spełnienia wśród zaangażowanych w troskę Kościoła na rzecz szeroko rozumianego dobra migrantów spełniają wierni świeccy, szczególnie zrzeszeni w stowarzyszeniach oraz zaangażowani w ruchy kościelne(23). Zatem, życie na emigracji stanowi dla wiernych świeckich wyzwanie do dawania świadectwa – zarówno swoim osobistym życiem, jak i zorganizowaną działalnością religijną - w społeczeństwie multikulturowym i multireligijnym(24).
 
Podsumowując należy stwierdzić, że duszpasterstwo polskiej emigracji - przedstawione w uchwałach II Polskiego Synodu Plenarnego - jest złożone i wielowymiarowe oraz występują w nim zarówno czynniki postępu, jak i powikłania. Kościół w Polsce troszczy się o emigrację i w profilu jej duszpasterstwa wszyscy zainteresowani - zarówno kapłani polscy za granicą, jak i wierni korzystający z ich posługi – mogą odnaleźć szczegółowe kwestie dotyczące ich osobistego życia.
 
Współczesne migrowanie Polaków stwarza nowe i konkretne problemy dla polskiego duszpasterstwa za granicą, i zarazem w kraju. Rzeczywistość polskiej emigracji ciągle wymaga poszukiwania nowych rozwiązań duszpasterskich, zaś wcześniej stosowane i sprawdzone – na skutek nowej sytuacji – wymagają aktualizacjixxv. Wydaje się, że Kościół w Polsce jest świadomym zadania, jakie stawia przed nim obecna fala polskiej emigracji.
 
ks. Andrzej Orczykowski SChr
 

Przypisy:
 
1 - Specyfika duszpasterstwa polskiej emigracji zostanie ukazana w oparciu o Uchwały II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999), którego zadaniem było odzwierciedlanie całej nowości Soboru Watykańskiego II oraz uwydatnienie wszystkich znaków czasu rysujących się na początku trzeciego tysiąclecia. W tym czasie opracowano Dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego ukazujące kierunki odnowy wszystkich dziedzin życia kościelnego w Polsce, które weszły w życie w polskich diecezjach 28 lutego 2001 r. Księga Uchwał [zob. II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Pallottinum 2001] zawiera czternaście dokumentów. Trzynasty dokument zatytułowany: Duszpasterstwo polskie za granicą (odtąd: DPZG) ukazuje stan polskiego duszpasterstwa emigracyjnego oraz opisuje duszpasterstwo Polaków na Wschodzie.
 
2 - Zob. A. Orczykowski, Specyfika duszpasterstwa Polaków na Wschodzie, www.katolik.pl/index1.php?st=artykuly&id=1343
 
3 - DPZG, 8.
 
4 - Sz. Wesoły, Kościół polski wobec emigracji, „Głos Seminarium Zagranicznego” (odtąd: GSZ) 3/1994, s. 5.
 
5 - DPZG, 9.
 
6 - Kościół katolicki ostoją wychodźtwa polskiego. Referat Dr. Smykowskiego w czasie akademji na Jasnej Górze w dniu 15 sierpnia 1934 r. w: T. Kubina (red.), Cud wiary i polskości wśród wychodźtwa polskiego, Częstochowa 1935, s. 53.
 
7 - Więcej na ten temat: Nie ma historii Polonii bez Boga i Kościoła. Z prowincjałem, ks. Andrzejem Maślejakiem SChr, rozmawiają Alicja Karlic i Halina Massalska, zob. www.pismoprofile.com/index.cgi?action=01show&idn=81
 
8 - DPZG, 10.
 
9 - Np.: Polski Narodowy Kościół Katolicki powstał w okresie, gdy emigranci polscy rozpoczynali dopiero swój proces przygotowawczy do rzeczywistości amerykańskiej i w pierwszej fazie rozwoju był wyrazem protestu - poprzez manifestacje polskości – przeciwko tendencjom do asymilacji w warunkach anglokonformizmu. Rozwijał się natomiast i stabilizował w latach międzywojennych, gdy okazało się, że nadzieje na masową reemigrację do Polski były złudne, a instytucje polonijne w USA zmieniły dawne hasło: Wychodźstwo dla kraju na nowe i zaskakujące dla wielu: Wychodźstwo dla wychodźstwa. Zob. H. Kubiak, Współczesne tendencje rozwojowe Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA, „Przegląd Polonijny” 6 (1980), z. 4, s. 6.
 
10 - Por. Joannes Paulus II, Ob Diem in universo orbe migrantibus et profugis dicatum in annum 2005, „Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale” 97 (2005), pp. 173-175, n. 2.
 
11 - J. Bakalarz, Integracja emigrantów według nauczania biskupów polskich, „On the Move” 46 (1985), s. 166.
 
12 - DPZG, 11.
 
13 - DPZG, 12.
 
14 - A. Orczykowski, Prawa człowieka w Orędziach Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Migranta, zob. www.katolik.pl/index1.php?st=artykuly&id=1288
 
15 - DPZG, 13.
 
16 - Por. L. De Paolis, Perspektywy duszpasterstwa wśród emigrantów u progu nowego tysiąclecia, GSZ 1/2002, s. 20.
 
17 - DPZG, 14.
 
18 - Problematykę współczesnej rodziny migrującej podjął papież Benedykt XVI w Orędziu na 93. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony w Kościele 14 stycznia 2007 r. zob. www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/migration/index_en.htm
 
19 - DPZG, 15.
 
20 - W. Necel, Zarys problematyki duszpasterstwa polskich rodzin emigracyjnych, „Studia Towarzystwa Chrystusowego” 8 (2006), z. 8, s. 15.
 
21 - DPZG, 16.
 
22 - DPZG, 17.
 
23 - Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Istruzione „Erga migrantes caritas Christi" (La carita di Cristo verso i migranti), Citta del Vaticano 2004, nn.86-88, 99.
 
24 - A. Orczykowski, O papel das pessoas consagradas na pastoral dos migrantes, „Projeçoes. Revista de estudos polono-brasileiros” 8 (2006) nn. 1-2, pp. 73-74.
 
25 - Mając na uwadze aktualną sytuację duszpasterstwa polskiej emigracji Biskupi Polscy opublikowali list pasterski odczytywany we wszystkich parafiach w Polsce – oraz na znak jedności we wszystkich kościołach i ośrodkach polskiego duszpasterstwa za granicą - w niedzielę 14 stycznia 2007 r. Zob. Konferencja Episkopatu Polski, List Episkopatu Polski o duszpasterstwie emigracji, Warszawa, 18-19 października 2006 r. http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=1176
 
   
 
poprzednia  1 2 3
Zobacz także
Małgorzata Cichoń
W Malawi Państwa Młodych do ślubu wiozą świadkowie, dlatego najlepiej nadają się na nich ci, którzy posiadają własne rowery. Podczas ślubnej Eucharystii kościół tętni życiem. Konstrukcja kaplicy jest skromna: pokryty słomą dach w wielu miejscach ma prześwity nieba – dobrze, że to pora sucha...
 
br. Grzegorz Ligęza OFMCap.
Prowincjał mi powiedział: jutro jedź na Ukrainę. Na 3 miesiące. A ja nie miałem paszportu. Pojechałem do Nowego Sącza i mówię do pani w okienku, że potrzebuję paszport. To ona, że oczywiście, proszę tu wypełnić taki formularz i go zostawić. A ja jej, że mnie dziś trzeba mieć ten paszport. Muszę jechać, czekam na autobus. To dobrze, wieczorem. Ale ja mam za 2 godziny...
 
ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Czy wiara młodzieży jest brana pod uwagę, skoro częstą metodą przygotowania do bierzmowania jest „pędzenie przez pobożności”. Im więcej – tym lepiej. Masz chodzić do kościoła, masz chodzić na drogę krzyżową i roraty, masz obchodzić pierwsze piątki miesiąca – a z wszystkiego cię rozliczymy...
 
 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm