logo
Środa, 22 września 2021 r.
imieniny:
Maurycego, Milany, Tomasza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Spotkanie Rady
 


W dniach 1 i 2 lutego 2003 r. we Franciszkańskim Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z przełożonymi Regionów.
W spotkaniu jako gość uczestniczyła s. Margret Mertens z Niemiec, która corocznie organizuje europejskie spotkania Franciszkanów Świeckich pod nazwą "Tygodnie EUFRA". W czasie spotkania podsumowano realizację zadań w 2002 r. oraz dyskutowano nad planem pracy na rok 2003.

- W bieżącym roku przypada 25. rocznica zatwierdzenia przez Ojca Świętego Pawła VI odnowionej Reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Z tej okazji główne obchody w Polsce planowane są podczas X Pielgrzymki Franciszkanów Świeckich na Jasną Górę w dniu 26 lipca 2003 r.

- Rok 2003 został ogłoszony przez Konferencję Przełożonych Generalnych Zakonów Franciszkańskich Rokiem św. Klary z racji 750. rocznicy Jej śmierci. Obchody roku klariańskiego rozpoczną się w Niedzielę Palmową 2003 r. i trwać będą do 11 sierpnia 2004 r.

- Duże zainteresowanie obecnych wzbudziła relacja przedstawicielki Polski w Radzie Międzynarodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i uczestniczki X Kapituły Generalnej FZŚ - s. Emilii Nogaj, na temat przebiegu Kapituły i specjalnej audiencji uczestników Kapituły u Ojca Świętego.

- Znaczącym przyczynkiem do poznania historii III Zakonu św. Franciszka w Polsce w okresie międzywojennym był referat historyka franciszkanizmu o. Anzelma Szteinke OFM na temat: "Elementy duchowości franciszkańskiej w życiu księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego" z położeniem szczególnego nacisku na przynależność Księdza Kardynała do III Zakonu św. Franciszka od czasów studiów seminaryjnych. Referat wywołał ożywioną dyskusję nad aktualnością przesłania czcigodnego Sługi Bożego do franciszkanów świeckich, zawartego w homilii wygłoszonej w dniu 1 sierpnia 1971 r. na Jasnej Górze podczas sumy odpustowej w 750-lecie Trzecich Zakonów - tercjarzy św. Franciszka.

- Przedstawiono wydaną przez Kongregację Nauki Wiary i zaprezentowaną w dniu 16 stycznia 2003 r. w Watykanie "Notę doktrynalną dotyczącą pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym".

- Uczestnicy spotkania uznali, że Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce jako organizacja kościelna posiadająca własne struktury, zgodnie z obowiązującym prawem Zakonu, nie będzie popierał żadnej partii politycznej, a - doceniając świadomość i dojrzałość polityczną Franciszkanów Świeckich - pozostawia ich wyborom sprawę osobistego popierania lub członkostwa w partiach politycznych, których działania pozostają w zgodzie ze społeczną nauką Kościoła i wymienioną tutaj "Notą".

Spotkanie zakończono wspólną agapą.
POKÓJ I DOBRO!

br. Michał Ostrowski
Zastępca Przełożonej Narodowej
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce