logo
Niedziela, 28 lutego 2021 r.
imieniny:
Ludomira, Makarego, Wiliany, Romana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Staranne przygotowanie się do Komunii
materiał własny
 


Staranne przygotowanie się do Komunii

Czy należy, zanim przyjmie się Komunię, przystąpić do sakramentu pokuty? Przecież od aktu pokuty na odpuszczenie grzechów zaczyna się każda Msza święta.

Do duchowo owocnego przyjęcia Komunii świętej konieczne jest zbadanie swego sumienia i staranne przygotowanie. Niegodne przyjęcie przez grzesznika, który nie przygotował się do zjednoczenia z Chrystusem, przynosi mu nie zbawienie, ale sad Boży, odrzucenie. W liturgii (wschodniej) św. Jana Chryzostoma kapłan przed udzieleniem Komunii świętej woła do wiernych: "Święte - świętym!". Kto jest świadom popełnienia grzechu ciężkiego, winien przystąpić do sakramentu pokuty. Akt pokuty na początku Mszy świętej od-puszcza jedynie grzechy powszednie. Ważne jest przede wszystkim pojednanie z drugimi. Chrześcijanin, karmiący się Chrystusem, nie może nie być człowiekiem pokoju i jedności.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
s. Judyta G.
Miłość do Matki Najświętszej w naszym życiu wyraża się w różnych formach, między innymi w Różańcu świętym. W tej modlitwie Maryjnej zalecanej przez Kościół, zawierają się główne prawdy wiary chrześcijańskiej. Ostatni papieże chętnie nazywa różaniec streszczeniem Ewangelii. Ojciec Święty Jan Paweł II do modlitwy tej obok, tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych, dodaje następną część, nazywa ją TAJEMNICĄ ŚWIATŁA...
 
s. Rita od Chrystusa Sługi WNO

Bóg stoi przy tobie. Jest obecny. Uczestniczy. Jego obecność jest zasadniczo różna od stojącego pomnika lub obojętnej obserwacji strażnika. On chce być w relacji i do niej zaprasza. Jeśli jest pragnienie relacji i jest obecność – może powstać więź. Przez modlitwę. Modlitwa, która zaczyna się od konkretnych momentów dnia (np. rano i wieczorem), rozszerza się przez rozważanie i noszenie w sobie Słowa np. z Ewangelii dnia, z rekolekcji; zaczyna przenikać życie, kiedy wpływa na nasze decyzje, a stopniowo – może stać się obecna bez przerwy. 

 
rozmowa z o. dr. Kazimierzem Fryzłem CSsR
Na kryzys praktyki spowiedzi trzeba patrzeć w kontekście szerszego kryzysu życia religijnego: nie da się przeżywać głęboko sakramentu pojednania bez życia duchowego w przyjaźni z Bogiem, które wyraża się w modlitwie, w solidnym pełnieniu swojego powołania, w życiu eucharystycznym itp...
 
 
___________________
 
 reklama