logo
Środa, 30 września 2020 r.
imieniny:
Geraldy, Honoriusza, Wery, Hieronima, Felicji – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Tomasz Górny SDS
Św. Tomasz z Akwinu
materiał własny
 


W filozofii moralnej głosił, że w wyborze dobra rozum musi poprzedzać wolę i kierować nią, czyli stał na stanowisku intelektualizmu. Ostateczny ceł życia widział w szczęściu, pojętym zgodnie ze swoją teocentryczną i intelektualistyczną filozofią. Szczęście widział w poznaniu Boga. Bóg był dla niego ostatecznym celem i normą czynów ludzkich [21].
 
Wyjaśnienia filozoficzne były dla Tomasza metodą uzyskiwania precyzyjnych pojęć teologicznych, będących wyjaśnieniami Objawienia. Wykładając zagadnienia doktrynalne katolicyzmu w świetle Pisma Świętego i Ojców Kościoła sformułował nowe wyjaśnienie dogmatów o Trójcy Świętej i osobowej jedności Chrystusa. Ukazał realną obecność Chrystusa w Eucharystii, nazywając przemianę Chleba i wina w Ciało i Krew – przeistoczeniem (transubstancjacja). Rozważając strukturę życia duchowego człowieka rozwinął naukę o łasce, cnotach wlanych, darach Ducha Świętego. Poglądy Tomasz z Akwinu wpłynęły na dekrety soboru trydenckiego [22].
Najogólniejszymi własnościami tomizmu były: dualizm Boga i świata, hilemorfizm, obiektywizm, empiryzm, uniwersalizm, realizm oraz intelektualizm [23].
    
Oprac. Tomasz Górny SDS
 

Przypisy:
[1] F. Coplestorn, Historia Filozofii tom I, tłum. Henryk Bednarek, Instytut wydawniczy PAX, Warszawa 1998, s. 351.
[2] S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000, s. 643-644.
[3] F. Coplestorn, Historia ..., dz. cyt., s. 351.
[4] Tamże, s. 352.
[5] Tamże.
[6] S. Swieżawski, Dzieje ..., dz. cyt., s. 644.
[7] Tamże.
[8] Leksykon PWN, Filozofia, red. W. Łagodzki, G. Pyszczek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw 2000, s. 332.
[9], S. Swieżawski, Dzieje ..., dz. cyt., s. 644 – 645.
[10] W. Tatarkiewicz, Historia filozofii tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1958, s. 369 – 370.
[11] Tamże, s. 370 – 371.
[12] E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, przełożył S. Zalewski, Instytut wydawniczy PAX, Warszawa 1987, s. 332.
[13] S. Swieżawski, Dzieje ..., dz. cyt., s. 651.
[14] W. Tatarkiewicz, Historia ..., dz. cyt., s. 372 – 373.
[15] Tamże, 373 – 374.
[16] E. Gilson, Historia ..., dz. cyt., s. 337.
[17] W. Tatarkiewicz, Historia ..., dz. cyt., s. 374.
[18] S. Swieżawski, Dzieje ..., dz. cyt., s. 670 – 673.
[19] Tamże, s. 673 – 675.
[20] W. Tatarkiewicz, Historia ..., dz. cyt., s. 376 – 377.
[21] Tamże, s. 378.
[22] Leksykon PWN, Filozofia, dz. cyt., s. 332.
[23] W. Tatarkiewicz, Historia ..., dz. cyt., s. 378.
 
***
 
 
poprzednia  1 2 3 4
Zobacz także
Adam Kuszaj SDS
Soren Aabye Kierkegaard urodził się w Kopenhadze 15 maja 1813 r. jako siódme i ostatnie dziecko Michaela Pedersena Kierkegaarda, kupca – naznaczony garbem i krótszą nogą. Soren dzięki swemu żywemu dowcipowi i olśniewającej osobowości, sprawiał iż zapominało się o tym. Był wychowywany w duchu niezwykle religijnym przez ojca, człowieka cierpiącego na melancholię...
 
Adam Kuszaj SDS
Pewne problemy metafizyczne wydają się być nierozwiązywalne. Wiele osób zniechęca się przez to do filozofii sądząc, że i tak nie zdoła ustalić niczego pewnego. Postawę taką reprezentowali przedstawiciele neopozytywizmu definiując królową nauk jako logiczną analizę języka, gdyż uważali, że tylko w ten sposób można dojść do jakichś pozytywnych rezultatów...
 
Jarosław Szczepanowski
Na świecie, w ciągu jednego dnia, ginie średnio 438 chrześcijan. Giną, bo nie chcieli wyrzec się Chrystusa. 438 męczenników dziennie! Wielu uważa, że prześladowania i męczeństwo dotyczą przede wszystkim pierwszych wieków chrześcijaństwa lub też, w okresie późniejszym, ofiar muzułmańskich podbojów chrześcijańskich ziem czy losów misjonarzy na dzikich terenach Afryki i Azji. Inni mają na myśli słynnych męczenników, takich jak: św. Bonifacy, Tomasz Becket, 800 męczenników z Otranto, Tomasza Morusa czy kardynała Fischera...
 
 
___________________
 
 reklama