logo
Poniedziałek, 08 marca 2021 r.
imieniny:
Beaty, Juliana, Wincentego – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Świąteczny charakter niedzieli
materiał własny
 


Świąteczny charakter niedzieli

Martwię się tym, że moje dzieci nie świętują w niedziele. Chodzą na Mszę świętą w sobotę, a w niedziele pracują. Chciałabym, aby niedziela w naszej rodzinie miała charakter świąteczny.

Rodzice mogą wiele uczynić, aby niedziela była rzeczywiście dniem Pańskim i dniem Kościoła, dniem służby Bożej i wypoczynku niekoniecznych prac służebnych. Tradycja świętowania niedzieli nie może ulec zubożeniu i zeświecczeniu.

Niedziela jest dniem wolnym od pracy i nauki, dniem odpoczynku w stosunku do pełnych trudu i wysiłku dni tygodnia, dniem rozrywek, sportów, wycieczek, podróży, dniem rodzinnym. Dla wierzących niedziela ma charakter religijny.

Chrześcijanie od samego początku obchodzili "dzień Pański", czyli pierwszy dzień po szabacie. W r. 321 cesarz Konstantyn Wielki ogłosił niedzielę świętem obowiązującym. Odtąd obowiązywało powstrzymywanie się od niekoniecznych prac służebnych. Było to pierwsze prawo o obowiązującym wypoczynku. Centralnym punktem niedzieli jest dla chrześcijan uczestnictwo we Mszy świętej, spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym i spotkanie z braćmi i siostrami we wierze. Ojcowie Kościoła podkreślali fakt, że obchód niedzieli nie jest do pomyślenia bez zgromadzenia eucharystycznego. Legat papieski na Kongresie Eucharystycznym w Lourdes (1981), kard. Gantin, przypomniał, że do w. XII nie zachodziła potrzeba szczegółowego prawa, które by nakazywało udział we Mszy świętej, gdyż stanowił on istotę niedzieli. Ten udział w Eucharystii niedzielnej jest nie tylko obowiązkiem, ale przywilejem chrześcijan, jest czasem łaski ofiarowanym nam przez Boga.

Rodzice winni zatem zabiegać, aby niedziela i dziś była dniem wspólnoty chrześcijańskiej i rodzinnej, dniem Uczty eucharystycznej, sprawowania sakramentów świętych, dniem pogłębienia wiary przez katechizację kościelną i rodzinną.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Amelia Pasternak
Pojęcie komunista oznacza kogoś żyjącego w komunie, czyli zespole ludzi łączących się w celu współżycia na zasadzie wspólnoty majątku i pracy. Ktoś mógłby powiedzieć, że pierwsi chrześcijanie byli komunistami, bo jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich "Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne"...
 
Amelia Pasternak
Mój mąż rozwiódł się z pierwszą żoną, dlatego wzięliśmy ślub cywilny. Obecnie staramy się o unieważnienie jego pierwszego małżeństwa, gdyż pragniemy żyć po katolicku i przystępować do sakramentów świętych.
 
Małgorzata Mierzwa-Chudzik
Żyjąc w świecie - dom, dzieci, mąż, praca, szukałam takiej rzeczywistości, która pozwoli mi usensownić moje działanie. Inaczej mówiąc, znaleźć "korzeń" mojego życia, dający głębsze motywacje, pozwalające ustrzec siebie przed aktywizmem i nudą w codzienności życia. Wiedziałam już, że taki oddech i odpocznienie łapałam na medytacjach, przeprowadzanych podczas ośmiodniowych rekolekcji...
 
 
___________________
 
 reklama