logo
Środa, 27 października 2021 r.
imieniny:
Iwony, Noemi, Szymona, Sabiny, Emiliany – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Święci-męczennicy
materiał własny
 


Święci-męczennicy

Od kiedy datuje się zwyczaj oddawania czci świętym?

Zwyczaj oddawania czci świętym trwa od pierwszych stuleci chrześcijaństwa. Wówczas byli nimi męczennicy, których czczono i których proszono o wstawiennictwo u Boga. W r. 156 chrześcijanie oznajmiają w liście o męczeńskiej śmierci swego biskupa, św. Polikarpa. Czytamy tam: "Modlimy się do Chrystusa, ponieważ On jest Synem Bożym. Męczenników zatem kochamy zaś jako uczniów i naśladowców Pana".

Na starym zwyczaju odprawiania Mszy świętej nad grobem męczennika opiera się istniejący do dziś przepis kościelny, dotyczący wmurowywania relikwii świętych w ołtarze, na których odprawia się Mszę świętą. W cytowanym właśnie liście chrześcijan ze Smyrny tak mówi się o doczesnych szczątkach ich biskupa-męczennika: "Są one dla nas droższe od kamieni szlachetnych i ukochańsze od złota. Przechowujemy je we właściwym miejscu; będziemy się tam zbierać na radosne uroczystości i święcić rocznicę jego męczeństwa". Pierwszym świętym-męczennikiem był Marcin z Tours. Pierwsze oficjalne orzeczenie świętości przez Kościół dotyczyło biskupa Ulricha z Augsburga (r. 993).

Święci, którzy praktykowali świętość w sposób przekonywujący, wręcz heroiczny, uznawany przez Kościół, są szczególnymi reprezentantami Kościoła. Z ich przykładu można najlepiej odczytać, czym jest Kościół. Są wiarygodną legitymacja jego świętości. Stanowią zarazem miarę i wzór życia chrześcijańskiego. Ponieważ są złączeni z nami w jednym Ciele Chrystusa, w świętych obcowaniu, możemy prosić ich o wstawiennictwo.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Fr. Justin
Zawsze istnieli ludzie - dzisiaj znajdujemy ich w różnych sektach - którzy oczekiwali końca świata już jutro lub pojutrze. Czyż sam Jezus nie podkreśla, że nikt nie wie dokładnie, kiedy to nastąpi? Apostołowie również tłumią takie oczekiwania i ostrzegała przed wszelkim ustalaniem daty.
 
Fr. Justin
Spotkałem się z następującym argumentem za odrzuceniem ksiąg deutrokanonicznych ST: "Sprawę rozstrzyga sam Pan Jezus, gdy mówi: "Oto dlatego Ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta, aby obciążała was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi - od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem" - Mat. 23:34-36. Morderstwo dokonane na Ablu opisane jest w 1 Mojżeszowej 4:6-8, a śmierć Zachariasza - w 2 Księdze Kronik 24:20-21, która jest ostatnią księgą kanonu hebrajskiego. Jezus nie mówi nic np. o Machabeuszach." Czy ten argument ma wartość merytoryczną, czy jest to jakaś pułapka?
 
Krzysztof Więckowski

Siłę relikwii widać w każdym włoskim sanktuarium – wierni tłumnie gromadzą się wokół relikwiarzy i klęczą, aby być jak najbliżej grobów świętych. Rola relikwii jest dla nas wciąż wyjątkowa, bo w nich właśnie cudowność staje się fizyczna. To one łączą Absolut z rzeczywistością i poprzez bezpośredni kontakt ze świętością prowadzą do Boga. Dlatego chcemy relikwie z bliska zobaczyć, chcemy cudowność w nich ukrytą dotknąć.

 
___________________
 
 reklama