logo
Środa, 27 października 2021 r.
imieniny:
Iwony, Noemi, Szymona, Sabiny, Emiliany – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Barbara Sawic
Tam twoje serce, kędy skarb przebywa
Przewodnik Katolicki
 
fot. Catholic Church England and Wales, Jasna Góra Monastery in Częstochowa | Flickr (CC by-nc-nd 2.0)


W Konstytucji dogmatycznej o KościeleLumen gentiumczytamy, że Matka Najświętsza wkroczywszy głęboko w dzieje zbawienia, łączy w sobie w pewien sposób i odzwierciedla najważniejsze treści wiary, gdy jest sławiona i czczona, i przywołuje wiernych do swego Syna i Jego Ofiary oraz do miłości Ojca (65).

 

Zanim na II Soborze Watykańskim powstał cytowany dokument, tę samą myśl rozwijał w nauczaniu Kościół katolicki w Polsce, gdzie pobożność maryjna rozwijała się od zapoczątkowania tu chrześcijaństwa. Rozprzestrzenianie się wiary w Boga związane było z rozwojem kultu Bogarodzicy. Powstawały świątynie, kapliczki i obrazy Maryi, przy których modlili się królowie, magnaci, rycerstwo, mieszczanie i lud. Od wieków cudem i fenomenem wiary jest sanktuarium na Jasnej Górze. Jego istotnym wyrazem jest ewangelizacja. Oddajmy się refleksji nad słowami papieża Jana Pawła II: „Ilu w ciągu sześciu wieków tego sanktuarium przeszło przez nie pielgrzymów? Ilu tutaj się nawróciło, przechodząc od złego do dobrego użycia wolności? Ilu odzyskało prawdziwą godność przybranych synów Bożych? Jak wiele o tym mogłaby powiedzieć kaplica jasnogórskiego obrazu? Jak wiele mogłyby powiedzieć konfesjonały bazyliki?”.

 

Sanktuarium na Jasnej Górze – miejsce kultu Bożego, przybytek chwały Maryi. Najmocniejsza od wieków twierdza wiary katolickiej, ostoja, z której nie odważyli się drwić wrogowie wewnętrzni i która – gdy nadchodziły dni próby – opierała się sile wroga zewnętrznego. Nie śmieli podnieść ręki na Jasną Górę zaborcy, okupanci hitlerowscy i komuniści. Jedyne, co mogli zrobić, to starać się zmniejszyć zasięg promieniowania Jasnej Góry, głównie przez utrudnienia dla pielgrzymów. Próbowali też ograniczać napływ duchowieństwa: „Byłoby pożądanem, ażeby zmniejszyć, o ile możności, wydawanie księżom pozwoleń na odwiedzanie Częstochowy, ażeby pozwolenia takie udzielane były jedynie tym wypróbowanej prawomyślności, ażeby czas przebywania ich w Częstochowie był jak najkrótszy (nie dłużej, jak trzy dni)” – raportował w ściśle tajnym raporcie do władz rosyjskich gubernator piotrkowski Konstantin Miller (1902 r.). Utrudnienia miały dotyczyć księży z terenu Królestwa, natomiast według Millera duchowieństwa galicyjskiego i poznańskiego „nie należałoby w ogóle wpuszczać do kraju”. (Źródło: Rząd o Jasnej Górze: tajne dokumenty dotyczące klasztoru OO. Paulinów, Kraków 1911).

 

Najświętsza Maryja Panna Jasnogórska jest myślą i sercem naszego narodu, a dedykowane Jej sanktuarium trwa jako duchowa świątynia zbudowana z żywych kamieni (por. 1 P 2, 5). Tworzą ją ludzie, których łączy wspólnie wyznawana i przeżywana wiara. W wezwaniu: „Maryjo!” wyrażamy nadzieje i pragnienia, wielkość, chwałę i szczęście, upadek, ból, lęk i smutek. Nie zginęła Polska i nie zginie, mimo chwil słabości i nędzy. Jest bowiem podtrzymująca ją moc: macierzyńska moc miłości Matki Bożej, naszej Matki.

 

Niech trwają modlitwy przed cudownym obrazem: indywidualne, wspólnotowe i wielkie narodowe prośby. Święty jasnogórski wizerunek symbolizuje więź Matki i Jej dzieci, Królowej i Jej poddanych, Pośredniczki naszej i Pocieszycielki. W nim odbija się, jak w zwierciadłach, niezłomność polskiego ducha wiary, nadziei i miłości. Dziękujmy za to Bogu.

 

Zdrowaś, zaranna jasna Gwiazdo morska,
Matko bez zmazy w porodzeniu Boska,
Po porodzeniu Panno wiekuista,
Wybranych Pańskich Bramo rajska czysta!

 

[W. Odymalski, Oblężenia Jasnej Góry Częstochowskiej pieśni dwanaście, Kraków 1930]

 

Barbara Sawic
Przewodnik Katolicki 34/2012

 
Zobacz także
Izabela Tyras

Koronacja wizerunku Maryi Częstochowskiej, dokonana 8 września 1717 r., była owocem wielowiekowej czci Polaków dla Matki Najświętszej, okazywanej przez wszystkie warstwy społeczne z władcami na czele. Monarchowie mieli w zwyczaju przekazywać na Obraz Matki Bożej swoje regalia. Już Władysław IV przyozdobił wizerunek koronami królewskimi. Niektóre precjoza z tych koron zachowały się, przyozdabiając suknie Królowej.

 
ks. Tadeusz Kałużny SCJ
W dniach 4-9 września 2007 roku w rumuńskim mieście Sybin odbyło się III Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne. Organizatorami spotkania byli: Rada Konferencji Biskupów Europy, reprezentująca Kościół katolicki, oraz Konferencja Kościołów Europejskich, do której należy 126 Kościołów prawosławnych, protestanckich, anglikańskich i starokatolickich...
 
Wojciech Surówka OP
W Wielki Czwartek, tylko dzisiaj, Kościół celebruje obmycie nóg. W Biblii gest ten wyrażał gościnność, a następnie był praktykowany w społecznościach zakonnych. W Regule św. Benedykta czytamy: Wszystkich przychodzących do klasztoru gości należy przyjmować jak Chrystusa, gdyż On sam powie: Gościem byłem i przyjęliście mnie (Mt 25,35). Wszystkim trzeba też okazywać należny szacunek, a zwłaszcza zaś braciom w wierze (Ga 6,16) oraz pielgrzymom. 
 
___________________
 
 reklama