Chanel Santini Katolik.pl - Teologia a stworzenie
logo
Niedziela, 05 kwietnia 2020 r.
imieniny:
Ireny, Katarzyny, Kleofasa, Wincentego – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justyn
Teologia a stworzenie
materiał własny
 


Teologia a stworzenie

Pytania: Skąd pochodzi świat? Dokąd zmierza?, wykraczają poza teren nauk przyrodniczych, są wobec nich wygórowane. Odsyłają one do teologii, nauki o Bogu. Czy jednak teologia przestrzega dziś ściślej swych granic niż kiedyś (myślę o Galileuszu)?

Tak. Wie, że Biblia w swych wyobrażeniach i sposobach wyrazu posługuje się obrazem świata właściwym tym czasom, w których powstała, a więc "prymitywnym" obrazem świata. Obraz świata kultur śródziemnomorskich z około 600 r. przed Chrystusem powstał w oparciu o pozory. Ziemię uważano wówczas za wsparty na kolumnach krążek, wystający z wód, które zewsząd go otaczały. Nad tymi wodami i lądem rozpościerało się sklepienie niebieskie, o którym myślano jako o trwałym murze. Musiało ono przecież zatrzymywać ponad sklepieniem wody nieba. Na sklepieniu niebieskim były zawieszone słońce, księżyc i gwiazdy jak latarnie. Kiedy otwierały się upusty niebios, na ziemię padał deszcz. Pomyślano o wszystkim. Pomiędzy lądem i morzem a sklepieniem niebieskim znajdowała się przestrzeń powietrzna. Ten obraz świata stanowi tło dla biblijnego opisu stworzenia.

Teologia współczesna mówi, że nie jest intencją Pisma Świętego uczyć o poznawalnej empirycznie stronie powstania świata i życia na nim. Pismo Święte chce przede wszystkim powiedzieć, że stworzycielem świata i zbawieniem świata jest Bóg. Stąd też nie jest przedmiotem wiary, że Bóg stworzył świat - jak to obrazowo przedstawia Biblia - w sześciu dniach i że już od samego początku stworzył go takim, jakim widzimy go dziś.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Fr. Justin
Czy Sobór Watykański II potwierdził naukę o prymacie papieża nad całym Kościołem i o nieomylności jego urzędu?
 
Fr. Justin
Ewangelicki "Katechizm dorosłych", w tekście zatytułowanym: "Maryja ma miejsce w Ewangelii", czytamy: "Maryja jest nie tylko 'katolicka', jest także 'ewangelicka' ". Protestanci łatwo o tym zapominają, prawda?
 
Jacek Olczyk SJ
Korzystanie z naszej woli w dużej mierze dotyczy sfery podejmowania decyzji. Ale nie tylko. Nasza wola to także nasze pragnienia i marzenia. Mam wrażenie, że gdy mówimy o woli Pana Boga, wielu ludzi pojmuje ją przede wszystkim jako Jego decyzje, a rzadziej jako Jego pragnienia czy marzenia.
 
 
 
___________________
 
 reklama